Samen met studenten bouwt De Haagse aan een inclusieve campus waar plek is voor alle studenten en iedereen recht heeft op gelijke kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling. In de Taskforce Diversiteit en Inclusie werken medewerkers, maar ook studenten aan een zo prettig mogelijk schoolklimaat. “Het is onze taak om de stemmen die niet worden gehoord door te laten klinken.”

“Ik heb een sterk gevoel voor rechtvaardigheid”, vertelt Emre Sahin, eindejaarsstudent Industrieel Product Ontwerpen, en studentlid sinds de oprichting van de taskforce in september vorig jaar. “Ik wil een bijdrage leveren aan gelijkwaardigheid.” Ook Lou Nijhuis, vierdejaarsstudent International Law voelt zich sterk geroepen om als student invloed uit te oefenen via de taskforce. “Het is heel belangrijk om bepaalde onderwerpen aan te kaarten. Neem de acceptatie en veiligheid van onze queerstudenten of de toegankelijkheid voor studenten met een beperking.”

Eilandje

Lou behoort naar eigen zeggen tot beide doelgroepen. Door haar chronische migraine raakt ze snel oververmoeid en heeft ze soms moeite om met de snelheid van haar studie mee te gaan. “Dat belemmert mij in mijn studiesucces. Ik mis vaak de connectie met mijn medestudenten. Dan voelt het alsof je op een eilandje zit.” Ook het feit dat ze queer is, maakt dat Lou tot een minderheid op de hogeschool behoort. “De acceptatie van queers verschilt per faculteit. Voor sommige studenten hier op De Haagse is het lastig om jezelf te zijn. Sommige studenten stoppen zelfs met hun opleiding, omdat ze zich niet veilig of geaccepteerd voelen.”

Lesstof

Genoeg redenen voor Lou om zich actief in te zetten voor de taskforce. Toen er vorig jaar een vacature was, heeft ze op eigen initiatief gesolliciteerd. Wat Lou direct opviel, was dat veel lesstof op De Haagse niet meer bij deze tijd past. “Een heel concreet voorbeeld: Ik hoorde van een student Huidtherapie dat bij die opleiding in de boeken en in de casestudies eigenlijk alleen behandelingen staan beschreven voor witte mensen. Als je geen aandacht besteedt aan bepaalde groepen mensen doe je net alsof zij niet bestaan. Zij worden dan niet gezien noch erkend. Ik kaart dat aan binnen de taskforce. En voor de duidelijkheid: hierin is Huidtherapie echt niet uniek. Dit soort voorbeelden kom je bij (vrijwel) alle opleidingen tegen. Dat is nou juist waarom deze aandacht zó nodig is.”

Inclusief taalgebruik

Zowel Emre als Lou werken ook mee aan een handleiding over inclusief taalgebruik. Lou: “Neem het slavernijverleden. De manier hoe dat soms staat opgeschreven in de lesstof past niet bij deze tijd.” De handleiding wordt opgesteld voor medewerkers en docenten. “De intentie”, vervolgt Lou, “is natuurlijk goed, maar zonder het te weten, gebruiken veel mensen geen inclusief taalgebruik. Zo hoef je niet per se de beperking van een student te benoemen. Spreek bijvoorbeeld over ‘een student’ in plaats van ‘een blinde student’. In dit geval is het daarnaast minder beledigend en daarmee inclusiever om te spreken over een student met een visuele beperking.” 

Reflection Room

Emre heeft zich ingezet voor de inrichting van een rustige ruimte op de hoofdlocatie in Den Haag. “Dat moet een plek voor bezinning worden, en dus ook een plek voor gebed.” Het gesprek over de ruimte was volgens de student “spannend”. “Er ontstond discussie over nut en noodzaak, omdat er ook een religieus component aan zit. Gelukkig is er ruimte voor dialoog.” Na de herfstvakantie wordt de nieuwe Reflection Room, voor alle studenten en medewerkers die tot rust willen komen in stilte, gebed of iedere andere vorm van individuele bezinning, in gebruik genomen. Volgens Emre is de vraag naar een dergelijke ruimte op De Haagse groot. “De Haagse zegt een inclusieve school te zijn. Ik geloof dat we daar met elkaar naar streven. De titel inclusieve school moet je verdienen. Een ruimte voor rust en bezinning zou een mooie stap zijn die kan bijdragen aan een inclusievere school.”