Tijdens een kort werkbezoek aan De Haagse Hogeschool op 31 oktober ging demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het gesprek aan met een aantal studenten. De minister wilde het met de studenten hebben over de toekomst van de gezondheidszorg.  

In gesprek gaan met elkaar

Elisabeth Minnemann, CvB-voorzitter van De Haagse, leidde het gesprek in met een kort voorwoord, waarin ze het belang van dit soort gesprekken tussen politiek en studenten benadrukte. “Wij moeten elkaar meer opzoeken, juist om de afstand tussen politiek en burger te verkleinen. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder in de stad van vrede en recht. Complexe vraagstukken, zoals vele in de gezondheidszorg dat zijn, zijn alleen op te lossen door interdisciplinair te denken en samen te werken. Gezondheid, welzijn en de zorg zijn binnen ons onderwijs en onderzoek belangrijke thema's, met aandacht voor o.a. zorginnovatie, de inzet van digitalisering en AI. Met ons kennisthema Rechtvaardig Samenleven werken wij aan gelijke kansen op een goed leven, gezondheid en onderwijs.”

Veranderende zorg

Vervolgens richtte demissionair minister Kuipers het woord tot de aanwezige studenten. “Gezondheidszorg is iets waarvan je hoopt dat je het zo lang mogelijk niet nodig hebt. Maar je komt er toch op een gegeven moment mee in aanraking.” Hij vertelde kort over de geschiedenis van de zorg, hoe deze veranderd is en nog steeds in hoog tempo verandert. “Steeds meer mensen (tegenwoordig een op de zes) hebben een baan in de zorg. De zorg kan niet meer zonder expertise van allerlei andere disciplines: digitalisering, de energietransitie, etc. We moeten veel meer samenwerken, maximaal gebruik maken van de middelen die er zijn en van de beschikbare kennis op verschillende disciplines. Door met elkaar samen te werken ontstaan innovatieve oplossingen.”  

Belangrijke thema's onder studenten

Tijdens het gesprek viel op dat thema's als mentale gezondheid/studentenwelzijn, het bevorderen van het algehele welzijn van de bevolking om de zorg te ontlasten en het zorgsysteem van de toekomst veel onder de studenten leven. Zo vroeg student Bestuurskunde/Overheidsmanagement  (B/O) Finn de minister hoe deze keek naar de lange wachtlijsten in de jeugdzorg, o.a. in de mentale gezondheidszorg. Ocke, ook student B/O, had ook een vraag over lange wachtlijsten, maar dan specifiek binnen de transgenderzorg.  Iris van Voeding en Diëtetiek vroeg de minister hoe de overheid gezond gedrag voor iedereen aantrekkelijk kan maken, zoals het toegankelijker (betaalbaarder) maken van gezond voedsel. Yentil, student Huidtherapie, wilde weten wat de overheid aan maatregelen beschikbaar heeft om huidkanker terug te dringen, bijvoorbeeld door de bevolking meer bewust te maken van bijvoorbeeld de risico's van het gebruik van zonnebanken. En Tamara, student Voeding en Diëtetiek, wilde weten hoe we in de toekomst de impact op het (mentale) welzijn van studenten bij een ingrijpende gebeurtenis als de Corona-pandemie kunnen beperken.  

Complexe uitdagingen

Het viel de aanwezigen op hoe betrokken en serieus de minister inging op de verschillende vragen en hier ook ruim de tijd voor nam. Elisabeth Minnemann benoemde dit ook in haar slotwoord: “Hoe ga je om met complexe uitdagingen? De werkwijze van De Haagse is gestoeld op drie kernwaarden: curious, connecting en caring. Die drie waarden hebben we ook in dit gesprek teruggezien. Minister Kuipers is duidelijk oprecht nieuwsgierig naar wat er onder de studenten leeft. In dat kader wil ik u graag nog het volgende meegeven: Een van de genoemde complexe uitdagingen in de zorg is het capaciteitstekort. Een van de antwoorden op dat tekort is internationalisering: studenten uit het buitenland die hier een opleiding willen volgen, maar ook onderzoekers die aan innovatieve oplossingen bijdragen. De toon van het politieke en het maatschappelijke debat dat momenteel wordt gevoerd over internationalisering in het onderwijs doet hier niet altijd recht aan.”