In samenwerking met KIVI organiseert het lectoraat Energy in Transition van De Haagse Hogeschool daarom op donderdag 24 november a.s. het symposium “Water-stof tot nadenken”. Tijdens dit symposium belichten we waterstofmogelijkheden vanuit vier gezichtspunten:

  1. Gaan we zelf waterstof produceren of kopen we dit in belangrijke mate in?
  2. Vraag en aanbod van energie matchen niet altijd, wat kan waterstof daarin betekenen?
  3. Hoe kan waterstof worden geproduceerd en hoe gebruiken we restwarmte zo effectief mogelijk, en wat betekent dat voor systeemkeuzes?
  4. Wat kunnen we lokaal in de gebouwde omgeving doen om het net te ontlasten?

Onze sprekers nemen u mee in hun praktijk en oplossingen voor de diverse vraagstukken waar ze voor staan. Sander Mertens, lector Energy in Transition, zal tussen de presentaties aandacht besteden aan zijn KIVI-leerstoel en het met u over systeemkeuzes hebben. Er zijn namelijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Nemen we wel de juiste weg, maken we wel de juiste systeemkeuzes? Moeten we blijven vasthouden aan waterstof voor zwaar vervoer en industrie, of is het handig om waterstof een rol te geven in de gebouwde omgeving?

Ook is er een markt met enkele voorbeelden uit onze onderzoekspraktijk rond de onderwerpen van dit symposium die u bij de inloop, in de pauze en tijdens de netwerkborrel kunt bezoeken. We proberen u met dit symposium “Water-stof tot nadenken” mee te geven en te laten zien dat er geweldige kansen liggen als we meer gaan systeemdenken.

Noteer de datum alvast in uw agenda. Binnenkort maken wij onze sprekers en het volledige programma bekend. Nu al geïnteresseerd? Dan kunt u zich hier kosteloos aanmelden.