‘Als je goede ideeën hebt, kom ermee voor de dag’ 

In de rij voor de chai latte bij West 75. Daar heb je de grootste kans om Tariq Sewbaransingh te vinden. “Als beleidsadviseur Strategie zit ik in het Ovaal-gebouw, in het hart van onderwijs en onderzoek. Ik ben verantwoordelijk voor de ondersteuning van een aantal projecten uit het nieuwe Instellingsplan. Daar kun je je alleen maar goed mee bezighouden op de plek waar het hogeschoolleven zich écht afspeelt.” Een gesprek met een enthousiaste man die collega’s graag mobiliseert om mee te doen. 

“Mijn werkdag varieert nogal. Ik werk vanuit de Strategy Support Office. Het ene moment schrijf ik mee aan de nieuwe onderwijsvisie, gebaseerd op het Instellingsplan 2023-2028. Het andere moment spar ik met collega’s over het sustainability action program. Of ik ben in gesprek met docenten en studenten over de vraag hoe we de kwaliteit van de studentbegeleiding kunnen verbeteren. In mijn vorige functie als teamleider Kwaliteit en Beleid  bij de dienst OK&C was ik enthousiast ambassadeur van het Instellingsplan. Nu houd ik mij bezig met de vraag hoe we dat plan gaan uitvoeren. Dat is een heel andere verantwoordelijkheid.” 

Gave werkplek 

Dat Tariq  nog steeds een bevlogen ambassadeur is, laat hij graag horen. “Als hogeschool heb je alleen maar een reden van bestaan als je iedere dag opnieuw doordrongen bent van je missie. Door onderwijs te geven en onderzoek te doen, willen we bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat is een zaak van co-creatie en van samen de schouders eronder zetten. Het gaat erom een bijdrage te leveren aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. We kunnen daarin meer betekenen door een inclusieve organisatie te zijn.” 

Deze thema’s gaan me aan het hart. Zij maken dat ik De Haagse Hogeschool zo’n gave werkplek vind.

Deze thema’s gaan me aan het hart. Zij maken dat ik De Haagse Hogeschool zo’n gave werkplek vind. In het nieuwe Instellingsplan worden ze in een mooi kader gezet. Met dit plan als basis kunnen we ook in de toekomst relevant blijven. Kunnen we met ons onderwijs en onderzoek toegevoegde waarde bieden aan studenten en de samenleving.” 

Betere wereld 

“Met dit Instellingsplan hebben we als hogeschool kleur bekend. Hebben we laten zien dat we een sleutelpositie hebben, om te komen tot die duurzame en rechtvaardige wereld. Ik hoop vooral dat studenten die hier afzwaaien, beseffen dat ze met de opgedane kennis vorm kunnen geven aan die betere wereld. Ook als je ICT’er of accountant bent. Ook dan kun je van betekenis zijn in bijvoorbeeld de ontwikkeling van software die niet discrimineert of nadenken over hoe we de impact van producten of diensten op de samenleving meer inzichtelijk kunnen maken.” 

Energie 

Het Instellingsplan staat vol mooie woorden. Tariq ziet ook wel dat het best lastig is om daar concreet  inhoud aan te geven. “Veel opleidingen en docenten kloppen bij mij aan met de vraag hoe zij de verschillende facetten van het Instellingsplan handen en voeten moeten geven. Mijn deur staat altijd voor hen open. Ik vind het mooi om met hen mee te denken. Om samen de energie die we hebben in onze hogeschool te mobiliseren. Ik verbind ze met andere mensen die al met de uitvoering bezig zijn.”  

Ik vind het mooi om samen de energie die we hebben in onze hogeschool te mobiliseren.

Stap voor stap 

Tariq ervaart geen onoverkoombare problemen in de ondersteuning van collega’s die met het Instellingsplan aan de slag zijn gegaan. “Maar ik kan mij wel voorstellen dat het veel is. Daarom heb ik mijzelf de opdracht gegeven om vooral de samenhang te bewaken. Om niet in de verschillende projecten het wiel opnieuw uit te moeten vinden. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet waar we mee bezig zijn en ook waar ze kunnen aankloppen om het proces te versnellen. En natuurlijk hoeven we niet alles dit jaar of volgend jaar te realiseren. Neem de flexibilisering van het onderwijs of de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. Dat zijn ontwikkelingen waarin we stap voor stap dat avontuur met elkaar willen aangaan.” 

Deel je ideeën 

Als beleidsadviseur Strategie verkeert Tariq graag onder de collega’s en de studenten. “Ik vind het participatieve aspect essentieel. We doen het samen. Op die manier is het nieuwe Instellingsplan ontstaan. Op die manier moet het ook handen en voeten krijgen. Als je er zo in staat, krijg je ook tijd van mensen. Als je ervoor zorgt dat collega’s laagdrempelig kunnen meedoen in de realisatie, groeit de animo. Dus kom langs als je vragen hebt. Als je goede ideeën hebt. Als je daarmee aan de slag wilt gaan. Met z’n allen maken we er iets moois van.”