Per juli 2024 beginnen Rowie van Drie en Sander Houdijk met hun Professional Doctorate (PD) in het domein Gezondheid & Welzijn. Deze toekenning is gedaan door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. Dat dit een feestelijk en bijzonder moment is, staat buiten kijf. Van Drie en Houdijk zijn de eerste onderzoekers bij De Haagse Hogeschool die met de PD-pilot van start.

Wat is een Professional Doctorate?

Hogescholen zijn in 2023 gestart met een pilot voor een eigen doctoraatstraject: de Professional Doctorate. Daarmee introduceert het hbo een nieuw leertraject waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk verlegt. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren en innoveren in complexe praktijken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. 

Om een PD-traject te kunnen starten, moet je in het bezit zijn van een master, relevante werkervaring en praktijkinzichten hebben, en werkzaam zijn in een relevante setting, onderzoek of onderwijs. Na aanmelding volgt een uitvoerige selectieperiode. De PD-pilot die momenteel loopt, duurt zeven jaar en is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. 

Belangrijke stap voor hogescholen zoals De Haagse Hogeschool

De hogescholen die hierbij betrokken zijn, benadrukken het belang om het onderwijs en praktijkgericht onderzoek in het hbo verder te ontwikkelen en te versterken. Waarom is dit belangrijk? Om ook in de toekomst van waarde te kunnen blijven voor de innovatie van de beroepspraktijk en voor de maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voor staan. 

Een PD-traject heeft verschillende doelen, namelijk: 1) bijdragen aan kennisontwikkeling in samenwerking met de beroepspraktijk, 2) positioneren van het hbo in de internationale kennisinfrastructuur, 3) een doorlopende leerlijn van beroepskolom en 4) docentprofessionalisering. Binnen De Haagse Hogeschool zijn onderzoekers Van Drie en Houdijk de eerste die starten met een PD-traject. Dit is een belangrijke stap om deze kennisinstelling nog meer op de kaart te zetten en het belang van praktijkgericht onderzoek te onderstrepen.

Onderzoek om risico op huidkanker te verminderen

Rowie van Drie is werkzaam als docent Huidtherapie bij De Haagse en aangesloten bij de lectoraten Oncologische Zorg en Relationele Zorg. Zij richt zich in haar PD-traject op huidkanker: de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Ondanks dat er effectieve manieren bestaan om de huid te beschermen tegen UV-straling (zoals het dragen van beschermende kleding, schaduw creëren en de huid regelmatig insmeren met zonnebrandcrème), wordt dit niet altijd toegepast. De doelgroepen die het meeste risico lopen op huidkanker zijn (hang)jongeren (ook wel buitenlopers genoemd), zonnebank-gebruikers, sporters en buitenwerkers. 

Van Drie richt zich op buitenwerkers en buitenlopers in haar onderzoek. Deze groepen vragen om een collectieve aanpak met een rol voor zowel GGD, werkgevers, werknemers, welzijnswerk, opleidingen, beroepsverenigingen als huidtherapeuten. Het doel van dit PD-traject is het risico op huidkanker verlagen door bewustwording te creëren en gedragsverandering te bewerkstelligen. Hierbij ligt de focus enerzijds op een gerichte publiekscampagne voor buitenwerkers en het creëren van fysieke aanpassingen. Anderzijds ligt de focus op verandering in de opleidingen voor toekomstige buitenwerkers, in de vorm van aandacht voor zelfzorg, risico’s van buiten zijn en het nemen van preventieve maatregelen om de UV-blootstelling te verminderen. Binnen dit traject wordt de doelgroep nauw betrokken. Zo zal de doelgroep bijvoorbeeld gevraagd worden om zelf oplossingen aan te dragen, die gebruikt worden in het verdere traject. 

Onderzoek naar bewegen na revalidatie

De Haagse Hogeschool heeft via lectoraten Revalidatie & Technologie en Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport een nauwe samenwerking met revalidatiecentrum Basalt. Sander Houdijk is al jaren werkzaam bij Basalt als adviseur zorginnovatie en is daarnaast ook fysiotherapeut/beweegconsultent bij de Gemeente Den Haag.

Houdijks PD-traject focust zich op bewegen na een revalidatieproces. Revalidanten bij Basalt bewegen tijdens een intensief revalidatieprogramma relatief veel. Echter, na de revalidatie blijken zij dit maar moeilijk vol te houden. Dit vormt niet alleen een uitdaging in de regio Den Haag, maar ook landelijk zien we deze trend terug. Circa 25 procent van de mensen met een chronische aandoening haalt de Nederlandse norm van gezond bewegen. Voor mensen zonder een chronische aandoening ligt dit percentage tussen de 50 en 55 procent. Dit is ondanks de vele initiatieven vanuit zowel zorg- als welzijnsorganisaties en de Gemeente Den Haag. Een goede oplossing blijkt dus niet gemakkelijk te organiseren.

Er liggen wel mooie kansen voor verbetering. Zeker als er integraal naar een oplossing gekeken gaat worden waarbij alle organisaties samenwerken. Binnen dit PD-traject gaat Houdijk focussen op deze verbetering.

Meer informatie

Meer informatie over het Professional Doctorate staat op de website van Vereniging Hogescholen.