‘Artificial Intelligence and Data Science for Society’. Zo heet de leerstoel die Unesco onlangs heeft toegekend aan De Haagse Hogeschool. Lampros Stergioulas is de leerstoelhouder. Als lector Data Science doet hij al geruime tijd praktijkgericht onderzoek en ontwikkelt hij onderwijs op het gebied van AI en Data Science rondom grote maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, welzijn en duurzaamheid. De leerstoel stelt De Haagse in staat om een nog grotere bijdrage te leveren aan een leefbare en duurzame toekomst, lokaal en internationaal.

Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, is trots op de Unesco-leerstoel: “We treden hiermee toe tot een mondiaal netwerk van toonaangevende universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. Samen beschikken wij over een scala aan wetenschappelijke kennis over de grote maatschappelijke vraagstukken, die wij volop met elkaar uitwisselen. Als Unesco-hogeschool dragen wij bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen die op de strategische agenda van Unesco staan. Met AI & Data Science gaan technologische ontwikkelingen en duurzame ontwikkelingsdoelen hand in hand. Deze onderwerpen en hun samenhang krijgen een steeds centralere rol in ons onderzoek en onderwijs. Deze leerstoel is daar een belangrijke volgende stap in. Met Lampros Stergioulas aan het roer gaat het ongetwijfeld een succes worden.”

Grote eer

Lampros Stergioulas is als lector Data Science verbonden aan De Haagse. Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation, dat sociale en technologische innovaties inzet om de gezondheid van burgers te bevorderen. Stergioulas’ ambitie? Een onderzoeks- en onderwijsprogramma van wereldniveau opzetten om mens- en praktijkgerichte AI en Data Science te ontwikkelen. De Haagse brengt – naast het Unesco-netwerk – lokale en internationale strategische partners bij elkaar uit het eigen kennisnetwerk, de industrie en de overheid. Stergioulas is vereerd: “Ik kijk ernaar uit om als leerstoelhouder innovatieve AI en Datatechnologie te kunnen verkennen en ontwikkelen. Samen met partners, collega’s en studenten ga ik werken aan oplossingen met impact voor grote vraagstukken die ons allemaal bezighouden.”

AI en Data Science in de praktijk

Met AI en Data Science kun je patronen ontdekken in enorme hoeveelheden uiteenlopende data. Daarmee kun je modellen maken en voorspellingen doen die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Stergioulas: “Een concreet voorbeeld hiervan is het onderzoek dat we met partners in het buitenland deden rondom vaccinaties. Met een app werd uiteenlopende data verzameld over redenen waarom mensen zich niet lieten vaccineren en hoe zij informatie hadden ontvangen over vaccinaties. De bevindingen werden meegenomen bij het opstellen van een publiekscampagne.”

Een goede ‘AI-samenleving’

AI en Data Science gaan voor veel vooruitgang zorgen in alle facetten van onze samenleving. Dat brengt ook een belangrijk ethisch aspect met zich mee. Stergioulas: “De héle samenleving moet kunnen profiteren van deze vooruitgang. Opkomende AI-technologieën moeten onze samenlevingen en de mensheid als geheel ten goede komen. Wij werken daarom mee aan de internationale ontwikkeling van ethische kaders voor AI. Samen een goede ‘AI-samenleving’ creëren, dat is het doel. Dat is ook een prioriteit van Unesco.”

Introductie leerstoel

De leerstoel is voor vier jaar aan De Haagse Hogeschool toegekend. Deze termijn kan telkens opnieuw met vier jaar worden verlengd door Unesco. Het is de bedoeling dat Lampros Stergioulas later dit jaar zijn officiële inauguratiespeech houdt als leerstoelhouder. Hij introduceert dan de leerstoel en zal dieper ingaan op de inhoud van het onderzoeks- en onderwijsprogramma.

Lezingen

De wereldberoemde expert in optimalisatie en gegevensmodellering, Prof. Vassiliadis, geeft 7 en 10 maart 2 lezingen over optimalisatie, AI en dynamische systemen bij De Haagse in het kader van de Unesco Leerstoel ‘Artificial Intelligence en Data Science for Society’. Kijk voor meer informatie op onze website.