We zijn blij te kunnen melden dat we het semester beginnen met verdere versoepelingen, zoals aangekondigd door het kabinet tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari. In deze update lees je meer over deze versoepelingen en vanaf welke datum ze in zullen gaan.

De belangrijkste versoepelingen voor de hogeschool op een rij:

 • Per direct: als de werkzaamheden het toelaten, maximaal 50% van de werktijd op kantoor
 • Per 18 februari: maximale groepsgrootte vervalt
 • Per 25 februari: mondkapjesplicht vervalt, maar wordt wel geadviseerd

Aangepaste maatregelen die per direct ingaan: maximaal 50% van de werktijd op kantoor

Nu het thuiswerkadvies wordt versoepeld, belanden we opnieuw in een fase van hybride werken, waarbij we weer meer op de hogeschool en minder thuis zullen werken. Als de werkzaamheden het toelaten, is het advies om maximaal 50% van de werktijd op kantoor te zijn. Het is van belang op te merken dat het fijn, maar voor velen ook weer wennen zal zijn om weer op de hogeschool te werken. Dit vraagt ieders aandacht. 

Het weer op De Haagse aanwezig zijn, komt de verbinding met onze hogeschool, de onderlinge band, samenwerking binnen de teams en het welzijn van onze studenten en medewerkers ten goede. Daarom grijpen we terug op de eerder geformuleerde uitgangspunten. Deze uitgangspunten kunnen worden bijgesteld als de veranderende omstandigheden daar aanleiding toe geven. 
De uitgangspunten:  

 • Voor docenten geldt dat het rooster leidend is ten aanzien van de aanwezigheid op de hogeschool.
 • Hoeveel en welke dagen medewerkers op de hogeschool aanwezig zijn c.q. thuis zullen werken, wordt afgesproken binnen het team en met de leidinggevende. Hierbij staat binding met het team, de studenten en de hogeschool voorop.
 • Het is aan de leidinggevenden om dit gesprek binnen de teams te faciliteren en de teams te begeleiden een goede manier van hybride werken te vinden. Daar waar nodig kan de leidinggevende aanwijzingen geven over de aanwezigheid op school (met inachtneming van de opgegeven werkdagen van de medewerker).

Het blijft belangrijk om vragen, zorgen en issues bespreekbaar te maken bij je teamgenoten of je leidinggevende, zodat deze nieuwe fase ook voor jou goed voelt.

Aangepaste maatregelen vanaf 18 februari 2022: maximale groepsgrootte in onderwijs vervalt

Vanaf vrijdag 18 februari komt de maximale groepsgrootte van 75 mensen per zelfstandige ruimte te vervallen. Dit betekent dat we weer meer studenten tegelijkertijd kunnen verwelkomen in onder andere onze bibliotheek, studielandschappen en de bedrijfsrestaurants. Opleidingen bepalen vanuit didactisch oogpunt of onderwijsactiviteiten groter dan 75 personen, zoals hoorcolleges, online of fysiek worden aangeboden. Daarbij kijken we vanzelfsprekend waar online onderwijs van toegevoegde waarde is gebleken, o.a. vanuit de principes van blended learning. 

Aangepaste maatregelen vanaf 25 februari 2022: mondkapjesplicht vervalt, maar wordt wel geadviseerd

Vanaf 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Dit betekent dat je binnen de gebouwen van De Haagse Hogeschool geen mondkapje meer hoeft te dragen. De overheid adviseert het dragen van een mondkapje nog wel op drukke plekken. Wij gaan ervan uit dat iedereen verstandig omgaat met dit advies. We benadrukken graag dat het vervallen van deze maatregel pas vanáf 25 februari in gaat. Tot die tijd blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Ook ín de klaslokalen. Help elkaar hieraan herinneren, reageer respectvol als je wordt aangesproken en zet alsnog je mondkapje op. Als je je mondkapje bent vergeten, kun je er één ophalen bij de receptie van het gebouw.

Algemene adviezen blijven gelden

Naast de hierboven aangekondigde versoepelingen, blijven de algemene adviezen van kracht. Dit zijn: 

 • Houd afstand van elkaar. Hoewel de 1,5 meter niet verplicht is, vragen we je om deze, daar waar mogelijk, toch aan te houden.
 • Draag een mondkapje indien gewenst.
 • Neem minstens 2x per week preventief een zelftest af.
 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Ventileer ruimtes zoveel als mogelijk.
 • Heb je klachten? Laat je testen en kom niet naar de hogeschool.
 • Haal een vaccin of boosterprik.

Handige websites

Hieronder vind je enkele handige websites die je kunnen helpen in jouw zoektocht naar informatie. 

We zijn ontzettend blij dat er weer meer leven op onze campussen is. Toch vragen we je nadrukkelijk om de geldende maatregelen binnen onze hogeschool, te blijven respecteren. Alleen zo zorgen we er samen voor dat we ook in de toekomst het onderwijs open kunnen houden.