Vanavond, op zaterdag 18 december, heeft minister-president Rutte weer een lockdown aangekondigd die vanaf morgenochtend 05.00 uur zal gelden. Tot 14 januari 2022 gaat Nederland, met slechts enkele uitzonderingen zoals voor essentiële winkels, weer op slot. Ook het (hoger) onderwijs sluit tenminste tot en met 9 januari de deuren. Wel wordt daarbij weer een uitzondering gemaakt voor toetsing, praktijkonderwijs en onderwijs aan kwetsbare studenten. De overheid roept op om de eerste week na de vakantie alleen online onderwijs te geven. Uiterlijk 3 januari neemt het kabinet een besluit over het vervolg van de lockdown voor het onderwijs na 9 januari.  

Wat betekent dit voor De Haagse voor komende week?  

  • Onderwijs wordt, buiten de genoemde uitzonderingen, niet fysiek maar voor zover mogelijk online aangeboden. We willen hierin niet het onmogelijke van onze medewerkers vragen. Wat mogelijk en haalbaar is, zal per opleiding worden bekeken. Studenten worden hierover door hun docenten geïnformeerd.  
  • Toetsen en praktijkonderwijs worden wél op De Haagse georganiseerd.  
  • Ook de begeleiding van kwetsbare studenten kan op locatie doorgaan.  

Wat betekent dit voor De Haagse na 9 januari?  

Om goed te kunnen anticiperen op mogelijke maatregelen na de kerstvakantie kiest De Haagse Hogeschool ervoor om deze maatregelen tot 7 februari 2022, de start van het tweede semester, aan te houden. Al het reguliere onderwijs zal gedurende deze periode online worden aangeboden. Tentamens, praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten kunnen ook dan wel op locatie doorgaan.  
We kunnen ons voorstellen dat er ook al vragen zijn over semester 2. Het is echter nog te vroeg en de situatie nog te instabiel om hier nu al duidelijkheid over te hebben. Meer nieuws, wanneer beschikbaar, volgt over de bekende kanalen.  

Wat betekent dit voor de faciliteiten?  

Voor studenten die naar de hogeschool willen komen voor zelfstudie: Je kunt nog steeds gebruik maken van de studieplekken in onze bibliotheek op basis van het huidige ticketsysteem. Het aantal studieplekken dat wij aan kunnen bieden is echter beperkt, dus we vragen jullie alleen gebruik te maken van deze mogelijkheid als het echt noodzakelijk is. In de vakantie (25 dec t/m 9 januari) is de hogeschool geheel gesloten.  

De sportfaciliteiten (buiten het sportonderwijs) worden per direct gesloten. Dit zal ieder geval tot en met 14 januari gelden.  

Thuiswerken blijft de norm  

Voor onze medewerkers blijft thuiswerken de norm. Kom alleen naar het werk als dit strikt noodzakelijk is voor het geven of mogelijk maken van praktijkonderwijs, tentaminering of online lesgeven en de begeleiding van kwetsbare studenten. Wanneer dit niet het geval is, dan werk je thuis. Wat dit in individuele gevallen betekent, bespreek je binnen het team en met de direct leidinggevende. Daarbij vragen we jullie opnieuw en met klem om oog te blijven houden voor elkaar.  

Voor medewerkers met kleine kinderen: Weet dat het onderwijs nog steeds het stempel vitaal beroep heeft, en dat er dus mogelijk aanspraak gemaakt kan worden op crisisopvang.  

Deze nieuwe lockdown zal op vele van onze studenten en collega’s van impact zijn, en met de vakantie in zicht voelen deze maatregelen wellicht extra zwaar. We realiseren ons dat er veel van jullie wordt gevraagd. Juist daarom wensen wij jullie toe dat jullie deze twee weken vakantie ook daadwerkelijk kunnen gebruiken om uit te rusten en op te laden. In de afgelopen twee jaar heeft onze community keer op keer laten zien wendbaar, veerkrachtig, saamhorig en verbonden te zijn. Ook deze lockdown doet weer een beroep op de flexibiliteit en kracht van onze community. Laat ons elkaar steunen in deze uitdagende tijden .