Dinsdag 25 januari was er weer een persconferentie. Voor het hoger onderwijs zijn er geen verdere versoepelingen afgekondigd. Dit betekent dat we doorgaan zoals gepland: ons reguliere onderwijs vindt in ieder geval tot en met 4 februari vooral online plaats met uitzondering voor tentamens en praktijklessen. Het tweede semester start maandag 7 februari. Dan wordt het reguliere, fysieke rooster weer gevolgd, uiteraard binnen uiteraard binnen de dan geldende voorwaarden en maatregelen.

Mondkapjesplicht: een verplichting, ook in de klaslokalen 

Zoals je hebt kunnen lezen, geldt er binnen alle ruimtes van De Haagse een verplichting tot het dragen van een (bij voorkeur medisch) mondkapje voor studenten en medewerkers. Dus ook ín de klaslokalen. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:  

  • Als je zit en daarbij 1,5 meter afstand van elkaar houdt.
  • Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor een docent of onderzoeker bij de verzorging van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit én er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mag deze het mondkapje afdoen. De docent/onderzoeker blijft vooraan in de klas. Dit geldt ook als een student bijvoorbeeld een presentatie moet geven voor de klas, deze mag met toestemming van de begeleidende docent of onderzoeker het mondkapje tijdelijk afzetten. 
  • Het mondkapje afdoen om iets te eten of drinken is alleen toegestaan op 1,5 meter afstand tot anderen. 
  • Voor medewerkers van De Haagse geldt nog steeds de norm: werk zoveel mogelijk thuis. Als medewerkers wel op de hogeschool werken, dragen zij uiteraard een mondkapje. Alleen in kantoorruimtes waar 1,5 meter gehandhaafd kan worden en/of waar mensen op een werkplek achter plexiglas zitten, mag het mondkapje worden afgedaan. 
  • Als er medische redenen zijn waardoor geen mondkapje gedragen kan worden, mag het mondkapje worden afgedaan. In dat geval moet men wel een ‘eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht’ kunnen overleggen. 

Twijfel je als docent of onderzoeker over bepaalde situaties, bespreek die dan met collega’s of met je leidinggevende. Je kunt met vragen ook terecht bij het Meld- en Adviespunt Veiligheid

We zijn ons ervan bewust dat deze situatie veel van ons blijft vragen, zoals het dragen van mondkapjes in de les waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden en het handhaven daarop. Toch zijn we blij dat er in het dagelijks leven weer meer en meer mogelijk wordt. We vragen je dan ook nadrukkelijk om de geldende maatregelen op onze hogeschool te respecteren en jezelf tweemaal per week te blijven testen, zodat we ook binnen het hoger onderwijs zo snel mogelijk kunnen versoepelen. 

Het College van Bestuur  

Elisabeth Minnemann, Hans Camps, Rajash Rawal