Tijdens het persmoment van 15 maart werden geen wijzigingen afgekondigd voor het hoger onderwijs. Wel wijzigen er een aantal zaken in het beleid van De Haagse waarvan we je graag op de hoogte stellen. Overzicht handige websites.

Vervallen thuiswerkadvies 

Het kabinet heeft tijdens het persmoment aangekondigd dat het landelijke thuiswerkadvies komt te vervallen. Voor De Haagse geldt daarom vanaf woensdag 16 maart het uitgangspunt dat iedereen weer op de hogeschool werkt. Het weer op De Haagse aanwezig zijn, komt de verbinding met onze hogeschool, de kwaliteit van het werk, de onderlinge band, de samenwerking binnen de teams en het welzijn van onze studenten en medewerkers ten goede. Thuiswerken kan wanneer de omstandigheden daarom vragen. Overleg daarover steeds met je teamgenoten of je leidinggevende. 

Het blijft belangrijk om ook in deze nieuwe fase vragen, zorgen en issues bespreekbaar te maken bij je teamgenoten of je leidinggevende. En als hogeschool zullen we goed blijven volgen of er aanvullende afspraken of maatregelen nodig zijn. 

Aantal besmettingen niet langer centraal geregistreerd 

Het aantal besmettingen binnen onze hogeschool wordt vanaf nu niet langer centraal geregistreerd. Waar we voorheen het aantal besmettingen bijhielden op verzoek van de GGD om eventuele clusters in de gaten te houden, is dit vanuit de GGD niet meer nodig. Wel vragen we nog steeds aan al onze studenten en collega’s om het bij hun opleiding of bij hun leidinggevende te melden als ze besmet zijn én in de besmettelijke periode (2 dagen voorafgaand aan de klachten of aan een positieve zelftestuitslag) op onze hogeschool zijn geweest. Klasgenoten of collega’s kunnen zo geïnformeerd worden dat zij in aanraking zijn geweest met iemand die besmet was, zodat zij de eigen gezondheid extra in de gaten kunnen houden en op die manier eventuele klachten vroegtijdig opmerken.  

Algemene adviezen blijven gelden 

Naast de hierboven aangekondigde wijzigingen, blijven de algemene adviezen van kracht. Dit zijn:  

  • Heb je klachten? Laat je testen en kom niet naar de hogeschool.
  • Neem regelmatig een zelftest af. 
  • Was regelmatig je handen. 
  • Hoest en nies in je elleboog. 
  • Ventileer ruimtes zoveel als mogelijk. 
  • Haal indien gewenst een vaccin of boosterprik.  

Het leven op De Haagse wordt meer en meer normaal. Toch vragen we je nadrukkelijk om de geldende maatregelen binnen onze hogeschool te blijven respecteren. Onderaan deze update hebben we het overzicht van de handige website nogmaals voor je op een rijtje gezet.