Als huid- en oedeemtherapeut is het belangrijk om verdachte huidafwijkingen te kunnen herkennen, zodat je een patiënt indien nodig door kunt verwijzen. In jaar 1 volgen alle studenten daarom het blok huidtumoren, waarin ze leren over goedaardige en kwaadaardige huidafwijkingen. Omdat het niet haalbaar is tijdens het onderwijs alle studenten met patiënten met deze verdachte huidafwijkingen te laten oefenen, zijn de verdachte huidafwijkingen gesimuleerd bij de studenten.

De studenten met een huidafwijking op de arm rouleerden door de klas, zodat andere studenten konden oefenen met het huidtherapeutisch onderzoek en klinisch redeneren. Tevens hebben zij geoefend met klinische fotografie, om goede foto's te maken om het behandelproces vast te leggen, af te stemmen met de patiënt en/of af te stemmen met en/of door te verwijzen naar een huisarts of dermatoloog.

Het oefenen van het stellen van de juiste en passende vragen werd door de studenten als zeer reëel ervaren. En ook het voorlichten van de patiënt kon op deze manier meer waarheidsgetrouw geoefend worden: een authentieke leersituatie.