De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat in januari door met een nieuwe vierjarige projectperiode. De Werkplaats wordt vanaf 2023 uitgebreid met een nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief, waarin een grootstedelijk vraagstuk met betrekking tot gemarginaliseerde groepen in de samenleving centraal staat.

Het leeratelier start met sekswerkers, een gemarginaliseerde doelgroep die door stigma te maken krijgt met uitsluiting. Het leeratelier is een initiatief van docenten van de opleiding Social Work van De Haagse Hogeschool die nadere invulling aan de projecten gaan geven.

Gemeenten worden opnieuw geconfronteerd met de vraag wat zij kunnen en moeten doen met de positie van sekswerkers, de uitvoerbaarheid van het beleid en de aankomende Wet Regulering Sekswerk. Vanuit het leeratelier wordt in co-creatie met samenwerkingspartners en de community zelf gekeken naar passende oplossingsrichtingen.

Op 7 juli kwamen de gemeente Den Haag, Kennis- en expertisecentrum sekswerk en mensenhandel SHOP, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en namens de WSD Den Haag en Leiden, Joost van Hoof, lector Urban Ageing bij De Haagse Hogeschool, bij elkaar voor het tekenen van een intentieverklaring (zie headerfoto).