Het nieuwe studiejaar staat voor de deur. Hoewel corona nog steeds niet uit ons straatbeeld is verdwenen, leren we steeds beter leven met de aanwezigheid van het virus. Toch bereiden we ons vast voor op een mogelijke opleving. We stellen je graag op de hoogte van de voorbereidingen die we als hogeschool treffen.

Scenario groen, oranje en rood

Vanuit het ministerie van OCW hebben we scenario's met bijbehorende kleurcodes ontvangen (groen, oranje, rood). Bij elke kleurcode hoort een pakket aan maatregelen. Met een projectteam, gevormd uit diensten en onderwijs, vertalen we deze maatregelen naar onze dagelijkse gang van zaken binnen De Haagse Hogeschool. De ervaringen van de afgelopen 2,5 jaar nemen we hierin mee en daar waar nodig proberen we verbeteringen in de maatregelen aan te brengen. 

Geen beperkingen voor de start van het studiejaar

Het kabinet besluit of, en wanneer een scenario ingaat. Momenteel zitten we in scenario groen. Dit betekent dat er géén beperkingen zijn voor de start van ons studiejaar. Daar zijn we uiteraard enorm blij mee, want dat houdt in dat we het studiejaar als vanouds kunnen beginnen. Mocht er een wijziging zijn in de kleurcode, en daarmee de maatregelen van dat scenario, dan informeren we je hierover via het intranet en de COVID-19 informatiepagina.  

Blijf je ook dit studiejaar houden aan de basisadviezen

Kom je na de vakantie weer voor het eerst op één van onze locaties, dan verzoeken we je wel om een zelftest te doen. Bij de recepties van al onze locaties kun je gratis zelftesten afhalen. Ook blijven de volgende basisadviezen gelden:

  • Heb je klachten? Laat je testen en kom niet naar de hogeschool.
  • Neem regelmatig een zelftest af.
  • Was regelmatig je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Ventileer ruimtes zoveel als mogelijk.
  • Haal indien gewenst een vaccin of boosterprik.

Blijf ook nu je zorgen bespreken

Uiteraard blijven we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Heb je in de tussentijd vragen, zorgen of andere onderwerpen die je graag wilt bespreken, bespreek dit dan met jouw studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt ook één van de andere hulplijnen (verwijst naar Intranet: inlog nodig) binnen de hogeschool raadplegen.