Hoe kunnen we veilig in steden wonen wanneer de zeespiegel stijgt? Hoe zorgen we voor voldoende drinkwater tijdens langdurige droogteperiodes? Hoe kunnen we de duurzaamheid van onze leefomgeving verbeteren? 
 
Op 1 november vond de Watermanlezing plaats, georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met De Haagse Hogeschool. De lezing werd gepresenteerd door Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Dieuwertje Wallaart, plaatsvervangend voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging
 
Na de inspirerende lezingen volgde een boeiend panelgesprek met Frank Groothuijse, hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht, Jeannette Baljeu, gedeputeerde voor water en bodem, en Rizal Sebastian, lector Future Urban Systems. Rizal vertelt: "Bij De Haagse Hogeschool zetten we concrete stappen in living labs waar jongeren en studenten direct bij betrokken zijn. Denk aan onze ambitie om onze campus tegen 2030 Paris-Proof te maken. We hechten veel waarde aan participatie binnen onze community als het gaat om de ontwikkeling van onze leeromgeving voor studenten en medewerkers, waarbij we onze verantwoordelijkheid niet afschuiven naar toekomstige generaties. Dat is de kracht van de Haagse." 
 
Rizal vervolgt: "Voor ons lectoraat ligt de focus op een plan van betrokkenheid tussen onderzoekers, docenten en studenten in samenwerking met de overheid, bijvoorbeeld met gemeente Den Haag bij onderzoek naar de gebiedstransformatie van Binckhorst, waar klimaatbestendigheid een voorbeeld is, en water en bodem een cruciale rol spelen. We zijn ervan bewust dat de opgave voor ‘water en bodem sturend’ heel complex is. Onze Masteropleiding Next Level Engineering is een goed voorbeeld van een vertaling naar het onderwijs. In deze opleiding staan zowel kennisspecialisatie als multidisciplinaire vaardigheden centraal." 
 
Na afloop blikte de voorzitter van het College van Bestuur, Elisabeth Minnemann, terug op een geslaagde middag: "Duurzaamheid en rechtvaardigheid zijn kernthema's in onze curricula en onderzoeksprogramma's. In samenwerking met de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland hebben we tijdens de Watermanlezing laten zien hoe we onze studenten, als nieuwe generatie professionals, de kennis en vaardigheden bieden waarmee zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de overgang naar een duurzame en rechtvaardige samenleving." 
 
Tot slot ontving student Eva Ruhl de scriptieprijs in het kader van duurzaamheid. Van harte gefeliciteerd!
 
De Watermanlezing vindt jaarlijks plaats als eerbetoon aan dr. ir. Ronald Waterman, een internationaal deskundige op het gebied van waterbouwkunde, milieu en civiele techniek. Hij was lange tijd statenlid en adviseur van de Provincie.