Op dinsdag 24 januari organiseerde het Kenniscentrum GUTs op De Haagse Hogeschool het seminar ‘Wijkagenten op social media: dilemma’s en uitdagingen op de digitale straat’. Met mensen van de politie, onderzoekers, docenten en studenten, gingen we in gesprek over deze dilemma’s en uitdagingen.

Tijdens dit seminar presenteerde Theo Zijderveld zijn publicatie over dit onderwerp. De Nederlandse politie heeft rond de 2500 accounts, van centrale accounts tot de Instagram-account van de wijkagent. Daarmee is de Nederlandse politie uniek in de wereld. Het gebruik van die social media is balanceren: hoe ga je om met de balans tussen werk en privé, hoe stem je berichten af binnen je organisatie, en hoe ga je om met nabijheid op social media en je veiligheid als je wordt bedreigd? De aanbeveling vanuit de publicatie is om praktische wijsheid te ontwikkelen met de hele organisatie: van elkaar leren wat werkt en wat niet, en de ontwikkelingen in de gaten blijven houden. Iedereen kan nieuws maken, maar kijk vooral naar de waarden en normen en wat past binnen de organisatie.

Wijkagenten03

Tolga Koklu, hoofd Operatiën van politie Eenheid Den Haag nam de publicatie in ontvangst. Hij benadrukte het belang van social media, en ook hoe goed en effectief die worden ingezet door de politie. De politie blijft een lerende organisatie, en het blijft een kwestie van het vinden van de juiste balans. De aandacht en ondersteuning vanuit het management is daarbij cruciaal.

Soms mag een burger meer dan de politie

Henry Koper, Landelijk projectleider webcare bij Nationale Politie, Programma social media

Onder leiding van lector Henno Theisens bespraken we huidige en toekomstige vraagstukken voor de politie. Dat varieerde van hele praktische vragen over wat wel en niet is toegestaan tot de vraag hoe je omgaat met negatieve berichten en polarisatie.

Ook kwam de vraag aan bod hoe nieuwe technologie, zoals Artificial Intelligence, een rol krijgt bij de digitalisering van de samenleving.

Vertrouwen is belangrijk, ook in de digitale wereld! Geef collega’s dit vertrouwen dat gericht op professionalisering

Malek Kariebo, digitaal wijkagent

De conclusie van het seminar was dat deze kennisdeling heel waardevol is, en dat die zeker een vervolg moet krijgen. We gaan in gesprek met politie Eenheid Den Haag hoe we dit vorm kunnen geven.

De gehele publicatie is hier te downloaden.