Op de openingsdag van het WK Volleybal vrouwen in Arnhem maakten Marjolijn Sonnema en Frank van der Vloed (lid van het Topteam Sportinnovator) de winnaars bekend van de Sportinnovator Challenge ‘Topsportevents die meer Nederlanders bereiken en inspireren’. Onder de winnaars bevindt zich WE the Wheeled Experience van BEN (Stichting Basketball Experience NL), een project waar het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport van De Haagse nauw bij betrokken is.

Met de Challenges daagt Sportinnovator organisaties uit met innovatieve oplossingen te komen voor uitdagingen binnen het Nationaal Sportakkoord. Winnaars worden beloond met een budget dat moet leiden tot een product of dienst dat in de markt kan worden gezet. De Challenge leverde 15 innovatievoorstellen op, die beoordeeld zijn door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Irene Eijs (o.a. voormalig toproeister en bestuurslid NOC*NSF). De winnaars konden maximaal 60.000 euro budget van Sportinnovator winnen om hun innovatie te ontwikkelen. Uiteindelijk zijn er drie winnaars geselecteerd. Zij ontvingen de felicitaties van Marjolijn Sonnema en Frank van der Vloed en gaan hun innovatieproject uitvoeren met het ontwikkelbudget en de support van Sportinnovator.

Over de Challenge

De centrale vraag van deze innovatiechallenge was: hoe zorgen we ervoor dat topsportevenementen meer Nederlanders bereiken en inspireren? Hoe zorgen we voor verbondenheid met de topsporters, met de betreffende sporten en met het evenement bij toeschouwers en inwoners in heel Nederland? Want hoewel Nederland succesvol is in het organiseren van topsportevenementen en de prestaties op EK’s en WK’s goed zijn, lukt het toch maar beperkt om die evenementen door laten te dringen in álle huiskamers van Nederland. Dit vraagt een gerichte aanpak van de organisatie van een evenement. Daarbij is er een extra uitdaging wat betreft de zichtbaarheid van topsporters met een beperking en van topsportevents met minder bekende sporten.

Frank van der Vloed, Topteam Sportinnovator: "Het bereik en de beleving vergroten van topsportevenementen is belangrijk. Want juist deze evenementen stellen een voorbeeld op het gebied van sportparticipatie, inclusie, doorzettingsvermogen en respect. Deze innovaties gaan daar aan bijdragen.”

De winnaars

Basketball Experience NL (BEN): Om de sportbeleving bij parasportevenementen te vergroten willen BEN en partners, waaronder het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport van De Haagse Hogeschool, meer mensen betrekken bij de rolstoelsporten en het inzicht in de geleverde prestaties bij de toeschouwers vergroten. In dit project gebeurt dat door meer mensen via clinics de rolstoelsport te laten ervaren en door met sensoren live de rolstoelprestaties weer te geven, zoals de draaisnelheden en hartslag van het team weer te geven op een groot scherm of via een livestream. De technologie vergroot de beleving en is daarnaast als feedbacktool bruikbaar tijdens trainingen van alle rolstoelsporters.
 

Close BV: Close zet voor deze Challenge haar expertise op het gebied van fan engagement in. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve functionaliteiten om de betrokkenheid van toeschouwers verder te vergroten: dichter bij het evenement, de sporters en hun waanzinnige prestaties. Met Close krijgen mensen bijvoorbeeld een inkijkje achter de schermen bij het Nederlands elftal en krijgen ze gerichte tips over andere evenementen. Ook hebben ze geen gedoe met kaartjes printen en in een oogopslag weten ze waar je kan parkeren. Close bedacht een efficiëntere en effectievere manier dan via mail om bezoekers te informeren én ze op meerdere fronten te enthousiasmeren.

TDE: creëert een digital twin van de European Para Championships in de Metaverse. Rotterdam Ahoy wordt in augustus 2023 niet alleen fysiek omgebouwd, maar TDE ontwikkelt ook een virtuele variant van de EPC’23. In ‘Paraverse’ worden fans welkom geheten in de virtuele wereld rond het EPC’23. Een wereld letterlijk zonder beperkingen en voor iedereen toegankelijk.

De drie innovaties worden ontwikkeld en in de praktijk ingezet bij de European Para Championships (EPC) in augustus 2023 te Rotterdam.

Duurzame Topsportevenementen

Start programma Duurzame en Circulaire Topsportevenementen

De komende vier jaar gaan partijen uit de sportsector aan de slag met het meer duurzaam en circulair maken van topsportevenementen. Met dit programma zetten de sportsector en het bedrijfsleven stappen om met topsportevenementen voor te lopen in het behalen van de klimaatdoelen. Het streven is volledig CO2-neutrale en circulaire sportevenementen in 2030. De focus in het programma ligt op vijf thema’s: mobiliteit, grondstoffen, water, energie en food & beverages. Om te weten hoe duurzaam topsportevenementen nu zijn, en voortgang bij te houden te volgen, is een monitor ontwikkeld. Het programma is een samenwerking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en een groep van sportorganisaties en bedrijven, waaronder Sportinnovator.