Via het Inkoop- en Contractmanagementbeleid geeft De Haagse Hogeschool (hierna De HHs of De Haagse) vorm aan haar samenwerking met leveranciers. Onze missie is om een maatschappelijk betrokken en professionele publieke opdrachtgever te zijn, die via haar inkoop en contractmanagement bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelen. 

Inkoop en aanbesteden vindt plaats in een dynamische omgeving. Daarom is De HHs continu bezig met het doorvoeren van verbeteringen in haar inkoopketen (van Purchase-to-Pay), zoals het optimaliseren van de processen, de inzet van moderne en professionele tooling, het beperken van administratieve lasten en het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). 

De Haagse Hogeschool wordt aangemerkt als aanbestedende dienst en is daarmee gehouden aan Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden. Voor elke aanbesteding wordt een specifieke aanbestedingsprocedure gevolgd. In de Algemene Inkoopvoorwaarden van De Haagse Hogeschool worden de rechten en plichten van de opdrachtgever en de leverancier beschreven.

Onderstaande Inkoopvoorwaarden zijn op al onze inkoopopdrachten van toepassing. De Haagse Hogeschool wijst uitdrukkelijk algemene- of leveringsvoorwaarden van leveranciers van de hand. 

Download inkoopvoorwaarden