De Haagse Hogeschool is een instelling voor hoger beroepsonderwijs met een breed aanbod van opleidingen in voltijd, deeltijd en duale vorm (een combinatie van werken en studeren). Ongeveer 25.000 studenten volgen er één van de circa 40 opleidingen op het gebied van economie, gedrag en maatschappij, gezondheidszorg, informatica, sport, onderwijs en techniek. Dit wordt mogelijk gemaakt door ruim 1.280 docenten en bijna 720 medewerkers onderwijsondersteuning en beheer.

Naast de reguliere opleidingen verzorgt De Haagse Hogeschool cursussen en opleidingen op post-hbo-niveau, nascholingen, in-company-trainingen, mastersopleidingen en – in samenwerking met universiteiten – verkorte doctoraalprogramma’s. Tevens verricht ze onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid. Bij al deze activiteiten streeft De Haagse Hogeschool naar kwaliteit en maatwerk. Steeds meer opleidingen worden in deeltijd of duale vorm aangeboden, waarbij inhoud en duur van de studie telkens weer getoetst worden aan de ontwikkelingen binnen de maatschappij en bij de afnemers van het onderwijs. Meer informatie over De Haagse Hogeschool is te vinden op www.dehaagsehogeschool.nl

De Haagse Hogeschool wordt aangemerkt als aanbestedende dienst en is daarmee gehouden aan Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden. Voor elke aanbesteding wordt een specifieke aanbestedingsprocedure gevolgd. In de Algemene Inkoopvoorwaarden van De Haagse Hogeschool worden de rechten en plichten van de opdrachtgever en de leverancier beschreven. De Haagse Hogeschool wijst uitdrukkelijk algemene- of leveringsvoorwaarden van leveranciers van de hand. 

Download inkoopvoorwaarden