Dienst Facilitaire Zaken & IT

De Dienst Facilitaire Zaken & IT levert hogeschoolbreed geïntegreerde huisvesting en facilitaire en IT-ondersteuning en streeft daarbij naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. De ambitie is om de nieuwste technologie te gebruiken, een differentiatie in aanbod en vorm te realiseren en internationaal georiënteerd te zijn. De focus ligt op de ontzorging van de gebruikers voor wat betreft de logistiek en op de borging van een veilige fysieke en digitale omgeving.

Directeur

de heer H. van de Brug (Henri)

Units Dienst Facilitaire Zaken & IT

  • Staf & Dienstbureau FZ&IT
  • Unit Facility Services & Huisvesting
  • Unit Frontoffice & Support
  • Unit Innovatie & Projecten
  • Unit IT & Educational Services

Contact 

Hoofdv​​​estiging

OV 1.67
070 - 445 7777
frontoffice@hhs.nl
ma t/m do: 08:00 - 19:30 uur
vrij: 08:00 - 17:00 uur

Ve​​stiging ​Delft

Servicepunt in de hal
015 - 260 6222
frontoffice@hhs.nl
ma t/m vrij: 09:00 - 16:30 uur 

Vestiging​​​ Laan va​​​n Poot

A​​ 1-01
070 - 448 3226
frontoffice@hhs.nl
ma t/m vrij: 09:00 - 16:30 uur