Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie

Deze dienst is met vijf clusters breed van opzet en heeft als doel om hogeschoolbrede strategische ontwikkelingen te initiëren, te stimuleren en tot ontwikkeling te brengen. Vervolgens om die zichtbaar te maken en om de uitvoering ervan te faciliteren bij de faculteiten en de andere diensten. De dienst ondersteunt de faculteiten bij de vervulling van hun kernopdracht rond onderwijs en onderzoeken ondersteunt het College van Bestuur in de ontwikkeling van een brede instellingsstrategie als kennisinstelling. Hij draagt bij aan een sterkere positionering van De Haagse en levert voor studenten velerlei ondersteunende diensten. De dienst wil hogeschoolbrede thema's als netwerkorganisatie en wereldburgerschap geïntegreerd uitwerken en verankeren in de lijn.

Directeur 

mevrouw drs. D.M. Mevissen (Deborah)

Units Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie

  • Staf & Dienstbureau OK&C: Hester Lentz
  • Unit Marketing & Communicatie: Jacky van Marle
  • Unit Onderwijs & Onderzoek: Jeanieke Kuijper
  • Unit Bibliotheek: Tecla ten Berge
  • Unit Studentenservice: Paul van Doorn

Contact

Secretariaat Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie

Poseidon, 6e etage
Email: secretariaatOKC@hhs.nl
Telefoon: 070 - 445 75 55

Bibliotheek

070 - 445 78 82
bibliotheek@hhs.nl