Hier staan wij voor

Wij leveren efficiënte en geïntegreerde administratieve diensten en managementinformatie op het gebied van personele en financiële administratie, controlling, inkoop en externe inkomsten waaronder subsidies. Wij bewaken de continuïteit van de organisatie en ondersteunen het management om in control te zijn. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de realisatie van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek en de overige strategische doelen.

Dit is onze visie

Wij fungeren als bedrijfseconomisch geweten van de hogeschool, monitoren actief interne en externe ontwikkelingen en signaleren waar nodig. We zijn regisseur voor de inrichting en uitvoering van de hogeschoolbrede PDCA-cyclus. We zijn een betrouwbare, effectieve en professionele dienstverlener met een hoge tevredenheid van medewerkers en studenten. De bedrijfsvoeringprocessen zijn slim, klantvriendelijk en flexibel georganiseerd. De ondersteuning in monitoring van het behalen van strategische doelen is optimaal. Randvoorwaardelijk hierbij is het digitale landschap van IT.

Units Dienst Bedrijfsvoering & Control

  • Directeur: Erik Peeters 
  • Unit Services: Judith van Ulden
  • Unit Control: Philip Folkvord 
  • Funding Support Office (voorheen Subsidiedesk): Philip Folkvord