De Haagse staat voor de uitdaging om haar ambitie op het gebied van mens, werk en organisatie te realiseren en de hogeschoolbrede ondersteunende processen te verbeteren en optimaliseren. Voor een onderwijs- en kennisinstelling als De Haagse is beschikbaar, gekwalificeerd, gemotiveerd en gezond personeel van cruciaal belang. HRM ondersteunt hierbij, en is daarnaast verantwoordelijk voor de hogeschoolbrede doorontwikkeling van de organisatie.

De dienst organiseert zich laagdrempelig en toegankelijk, onder andere met de unit 1ste lijn advies HRM. In deze unit zijn gedeconcentreerde adviseurs en een servicepunt gepositioneerd. Samen streven zij naar aansluiting van de dienstverlening bij de faculteiten en diensten. Ten aanzien van de ontwikkeling van mens, werk en organisatie en het daarvoor benodigde beleid werken specialisten nauw samen met faculteiten en andere diensten.

Directeur

mevrouw drs. Sandy Bosman

Units Dienst Human Resource Management

  • Staf & Dienstbureau HRM: Miranda Mellegers
  • Unit Advies & Dienstverlening: drs. Wendy Koningen
  • Unit Strategie & Human Resource Development: drs. Petra Zanders