Extern lid Examencommissie TIS-H

In het kort

Functiecategorie:

Onderwijs en Onderzoek

Opleidingsniveau:

Master

Uren per week:

4,00 uren


De Examencommissie TIS-H is er voor de opleidingen Industrieel Product Ontwerpen, Industrial Design Engineering, Bouwkunde, Ruimtelijke Ontwikkeling en Civiele Techniek. Per direct is de Examencommissie TIS-H (Den Haag) op zoek naar een nieuw extern lid.

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de toetsing en examinering en het gerealiseerde eindniveau. De Examencommissie adviseert en geeft indien nodig richtlijnen aan de opleidingen t.a.v. kwaliteitsborging van toetsing en examinering en t.a.v. gesignaleerde omissies n.a.v. studentzaken. De Examencommissie bestaat uit een voorzitter, vier leden vanuit de opleidingen en een extern lid, en wordt inhoudelijk ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

Wat ga je precies doen?
De faculteit TIS is op zoek naar een extern lid voor deze Examencommissie. ‘Extern’ betekent: niet verbonden aan een van de opleidingen van deze faculteit; je mag dus wel werkzaam zijn bij De Haagse Hogeschool. Het externe lid vervult een procesborgende rol in het algemeen functioneren van de Examencommissie. Daarnaast kent het externe lid, als onderdeel van de commissie, de volgende taken/bezigheden.

 • Medeverantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de toetsen en examens.
 • Vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
 • Uitbrengen van het bindend studieadvies aan het eind van het eerste jaar, aan de student die daar volgens de regels uit het OER  voor in aanmerking komt.
 • Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het OER, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.
 • Verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een of meer toetsen.
 • Medeverantwoordelijk voor de beslissingen, binnen de bij de hogeschool vigerende regelgeving ten aanzien van functiebeperkingen, over de maatregelen die de opleiding moet nemen voor studenten met een functiebeperking.
 • Behandelen van vermoedens van fraude en plagiaat door studenten als aangegeven door een examinator, waaronder het horen van studenten en docenten.
 • Medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de examencommissie.
 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma en idealiter over beleidsmatige ervaring.
 • Je bent (bijna) in het bezit van een Basis Kwalificatie Examinering (BKE)
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving in het Hoger Onderwijs in het bijzonder rond examinering en toetsing.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een examencommissie of daarmee vergelijkbaar gremium.
 • Je beschikt over een oplossingsgerichte houding met oog voor de menselijke maat.
 • Je bent beschikbaar op maandagmiddag.
 • Je bent bereid tot het volgen van scholing en het kennisnemen van de specifieke kaders en regelingen voor de opleidingen, zoals bijvoorbeeld het beroeps- en opleidingsprofiel, het onderwijsprogramma en het stage- en afstudeerreglement.
   

Wat bieden wij
Het betreft een rol van gemiddeld vier uur per week vanaf 1 september 2020, voor de periode van 1 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Deze opdracht voer je bij voorkeur vanuit je huidige aanstelling uit, op basis van (interne) uitleen. De specifieke afspraken over de invulling,de aanstelling en mogelijke bezoldiging, maken we graag in goed overleg.


Wil je meer weten over de faculteit TIS?
De Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving leidt ingenieurs op die interdisciplinair werken vanuit een maatschappelijke urgentie en actuele vraagstukken state of the art oplossen. De faculteit verzorgt onderwijs aan ruim 4000 studenten van Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling, Industrieel Product Ontwerpen (en de Engelstalige variant: Industrial Design Engineering), Process & Food Technology, Technische Natuurkunde, Toegepaste Wiskunde en Technische Bedrijfskunde.

De Haagse Hogeschool als inclusieve campus
De Haagse Hogeschool wil een inclusieve campus zijn. Daarom staan gelijke kansen bij ons centraal en streven we naast een diverse studentenpopulatie naar een grote diversiteit aan medewerkers. Als hogeschool staan we immers midden in de samenleving en dienen we daar een afspiegeling van te vormen. Daarom hechten wij veel waarde aan het optimaal benutten van verschillende perspectieven en achtergronden van onze medewerkers. Zo vinden we nog meer aansluiting bij onze studenten en de veranderende wereld om ons heen.
 

Ben jij ons nieuwe lid examencommissie TIS H?
Denk jij dat jij en de rol van extern lid examencommissie een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan met cv en een korte motivatiebrief.Je kunt solliciteren met cv en motivatiebrief via onderstaande button. Je kunt reageren tot en met 15 juni 2020 uitsluitend direct, online solliciteren via de sollicitatiebutton op de website van De Haagse Hogeschool. 

In verband met de ontwikkelingen rondom het Corona virus volgen wij de RIVM-richtlijnen en worden onze sollicitatiegesprekken online gehouden.
 

Wil je meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Meggie Williams, voorzitter van de examencommissie, via e-mail: M.A.Williams@hhs.nl .
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met team Resourcing, via e-mail: vacatures@hhs.nl


Je kunt solliciteren via de sollicitatiebutton, op de e-mailadressen hierboven worden geen sollicitaties in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Reageren kan tot en met 15 juni 2020. * Gesloten

*Sluitingstermijn van deze vacature is op 15 juni 2020, 23:59u. (GMT + 1)