Thijmen Kraaijeveld is afgestudeerd aan de opleiding Bedrijfskunde & Management van De Haagse Hogeschool Pro. Hij werkt als Operationeel Directeur bij Zeno. Zeno levert kwalitatieve zorgprofessionals met zin om te zorgen in de gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg en ouderenzorg.

Wij troffen Thijmen tijdens zijn voorbereidingen om begeleider te worden van een learning community bij de opleiding Bedrijfskunde & Management. Een mooi moment om met hem te praten over zijn ervaringen.

Laten we beginnen bij het begin.

Waarom heb je de keuze gemaakt om je opleiding bij De Haagse Hogeschool Pro te gaan doen?

"Ik heb de keuze gemaakt om mijn opleiding bij De Haagse Hogeschool Pro te gaan doen omdat ik eerder ook de opleiding 'Praktisch projectmanagement'* hier heb gevolgd. De manier van lesgeven, praktische benadering en de docenten (veelal mensen direct uit het bedrijfsleven die zelf nog op de werkvloer staan) had ik in deze opleiding al ervaren en spraken mij erg aan. Ik heb destijds bewust gekozen voor een 'echte' hogeschool in plaats van een commerciële aanbieder, op basis van de referenties die ik op internet en binnen mijn netwerk had gehoord. Bovendien heeft fysiek onderwijs in kleinere groepen mijn voorkeur."

*De opleiding Praktisch Projectmanagement wordt op dit moment niet aangeboden.

Dat fysieke is inmiddels veranderd in blended onderwijs, een mix van fysiek en online. Maar er is zeker een focus op de praktische uitvoerbaarheid en daarmee wordt er veel fysiek en vooral persoonlijk les gegeven.

Kun je iets vertellen over de praktische toepassing van de opgedane kennis in je huidige werk?

"De kennis die ik tijdens de opleiding Bedrijfskunde & Management heb opgedaan is direct toepasbaar in mijn dagelijkse werk als operationeel directeur. Alle onderdelen van de opleiding hebben raakvlakken met mijn dagelijkse werk. Het had een wisselwerking voor mij: de theoretische kennis die ik nog niet had, leerde ik tijdens de opleiding uit de theorie en van de medestudenten en kon ik dus direct toepassen in mijn werk.

Anderzijds kon ik met de kennis waar ik al wel over beschikte mijn medestudenten weer helpen bij zaken/onderdelen die zij nog moesten leren/ontwikkelen. Een echte win/win situatie dus. Het bedrijfsplan wat ik vanuit de opleiding als eindproduct heb geschreven is nu ook een echt bedrijf geworden en is volop in ontwikkeling. Het bedrijfsplan gebruik ik nog steeds als basis voor de dagelijkse bedrijfsvoering van dit bedrijf. Een praktischere toepassing als deze is er niet!"

Wat is volgens jou de grootste meerwaarde van de opleiding Bedrijfskunde & Management aan De Haagse Hogeschool Pro?

"De grootste meerwaarde is (zijn er eigenlijk 2...) dat de studentengroep zeer divers is qua achtergrond. Doordat je in een klas zit met medestudenten uit veel verschillende branches leer je veel van elkaar over hoe zaken/werkwijzen in andere branches gaan en zijn geregeld.

Dit verbreedt je blik en draagt sterk bij aan je persoonlijke ontwikkeling. De docenten vanuit de dagelijkse praktijk, tijdens de fysieke lessen, vind ik ook een grote meerwaarde, zij spreken 'dezelfde taal' als de studenten en zijn bekend met het bedrijfsleven en de issues die daar voorkomen"

De koppeling van deze bedrijfskundige opleiding met de zorgbranche lijkt me interessant.

Zijn er in jouw ervaring veel/voldoende professionals in de zorg die voor deze opleiding kiezen, en hoe komt dat?

"De koppeling is zeker interessant, althans dat heb ik zeker zo ervaren. Ik werk natuurlijk wel vanuit een commercieel bedrijf dus zal net een andere insteek hebben dan bijvoorbeeld managers die binnen een zorginstelling werken. Zij kiezen vaak voor een opleiding 'management in de zorg'. Binnen mijn netwerk van concullega’s heb ik niet het idee dat deze opleiding vaak wordt gevolgd. Ik denk dat dat vooral komt omdat mensen niet van het bestaan weten. Er is natuurlijk zo’n overkill aan aanbod op internet te vinden dat het denk ik moeilijk is om daarin op te vallen met de opleiding."

Wat is jouw grootste take-away?

"Als je als student openstaat voor een pittige maar mooie en waardevolle leerreis dan is deze opleiding een aanrader, en ervaar je het leren en leveren van producten niet als last maar als een waardevol leerproces."