Hoe vaak horen we het niet: werken in de cloud. Daarmee is cyberspace gemeengoed geworden in ons professioneel én privéleven. Want óók onze foto’s zetten we in de cloud en we loggen met het grootste gemak ergens in – waar? – om handelingen uit te voeren. Cyberspace is inmiddels zodanig verweven in onze hele samenleving, dat we niet meer zonder kunnen. Dit heeft een keerzijde. Op dagelijkse basis is er sprake van incidenten. De cybersecurity is dan in het geding. Daarom is het erg belangrijk om voldoende cybersecurity-professionals op te leiden. Mensen die over de juiste expertise beschikken om een open, economisch kansrijke én veilige digitale samenleving zeker te stellen.