Incompanytrajecten in binnen- en buitenland

Hieronder geven we u een aantal voorbeelden van recente incompanytrajecten in binnen- en buitenland. De voorbeelden tonen wat er zoal bij De Haage Hogeschool Pro mogelijk is. Onze expertise reikt, als onderdeel van één van de grootste kennisinstellingen van Nederland, echter veel verder.

Praktisch Projectmanagement – Woonstad Rotterdam

De Haage Hogeschool Pro verzorgde de post-hbo-opleiding Praktisch Projectmanagement voor twee teams van Woonstad Rotterdam, een corporatie met ruim 50.000 woningen in heel Rotterdam. De twee teams bestonden uit in totaal 24 projectleiders. De focus van dit incompanytraject lag op regie voeren over co-partners in onderhoudsprojecten. Tijdens de aanvraag kwam dit element als belangrijkste leervraag naar boven. De Haage Hogeschool Pro heeft in dit incompanytraject de kennis van deze cursisten verdiept.

Internationaal Recht – Constitutioneel Hof van de Republiek Indonesië

De Haage Hogeschool Pro verzorgt één keer per jaar een trainingsprogramma van 10 weken voor juristen van het Constitutioneel Hof van de Republiek Indonesië. In deze training werken de cursisten aan hun inhoudelijke juridische kennis en aan hun juridische vaardigheden. Ook de professionele ethiek krijgt veel aandacht. De Haage Hogeschool Pro verzorgt dit programma sinds 2017. Daarvoor zetten we ervaren trainers in met een PhD en/of ten minste 10 jaar professionele ervaring op juridisch gebied. Veelal zijn dit experts en rechters werkzaam voor internationale organisaties in Den Haag en Europa.

Modern and Efficient Public Management – Government of the Federal District Brazilia

Jonge overheidsmedewerkers van het Federal District in de stad Brasilia (Brazilië) hebben meerdere jaren achter elkaar een trainingsprogramma gevolgd met de naam ‘Modern and Efficient Public Management’, verzorgd door De Haage Hogeschool Pro. Het district wilde actief bijdragen aan de professionalisering van ambitieuze overheidsmedewerkers op het gebied van technologie, innovatie, publiek-privaat beleid en duurzame economische ontwikkeling. Het curriculum bestond uit colleges, lezingen, workshops en excursies op het gebied van publiek management. Dit programma was gebaseerd op de Master of Business Administration van De Haage Hogeschool Pro.

Conferentie over educatief leiderschap – Universiteiten van Ghana

De Haage Hogeschool Pro organiseerde een conferentie in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs in Ghana. De doelgroep was een groep van 40 onderwijsdirecteuren, verantwoordelijk voor opleidingsinstituten in het land. Het thema was: innovatief schoolleiderschap. Met dit programma konden we de verschillende aspecten van innovatief schoolleiderschap verder verkennen. We hebben nieuwe inzichten geboden en de deelnemers getraind in praktische onderzoeksvaardigheden. Na dit seminar konden zij systematisch de resultaten van zowel hun studenten als hun school bepalen, onderzoeken en verbeteren.

Andere trajecten

De Haage Hogeschool Pro ontwikkelt ook programma’s voor overheidsorganisaties zoals de Nationale Politie, ministeries en gemeenten. Maar ook voor zorginstellingen en bedrijfsleven. Alle trajecten zijn geheel op maat gemaakt, toegesneden op de behoefte van de betreffende organisatie.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail (pro@hhs.nl) of telefoon (070 – 445 8900). Wij zijn telefonisch bereikbaar op ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur.