Toelatingseisen

Wat voor vooropleiding moet je hebben om aan een bachelor of master van De Haagse Hogeschool te beginnen? En wat kun je doen als je (nog) niet aan de toelatingseisen voldoet? Je leest het allemaal hier! Er zijn algemene eisen en eisen die per opleiding gelden.

Vooropleidingseisen

In het algemeen geldt dat als je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebt (dat goedgekeurd is door het ministerie van Onderwijs) of een hbo-propedeuse, je een 4-jarige bacheloropleiding mag volgen. En als je een vwo-diploma hebt of een wo-propedeuse, kun je een 3-jarige opleiding volgen. Bij een 3 jarige opleiding ben je ook toelaatbaar met een afgerond, erkend bachelor eindgetuigschrift. Een havo- of vwo-diploma behaald op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten wordt behandeld als een Nederlands diploma. Datzelfde geldt in de meeste gevallen voor een diploma’s middelbaar beroepsonderwijs (mits op mbo-4 niveau), m.u.v. de Arubaanse EPI-diploma’s. 

Daarnaast hebben veel opleidingen specifieke (wettelijke) eisen voor je havo- of vwo-profiel en je eindexamenvakken. Heb je een mbo-4 diploma? Dan gelden bij De Haagse Hogeschool voor het studiejaar 2022-2023 nog géén eisen wat betreft het profiel of vakkenpakket. Deeltijd- of duale opleidingen stellen daarnaast vaak de toelatingseis dat je werkt in een functie die past bij de opleiding. Meer weten? Check de opleiding van je keuze.

Heb je een buitenlands diploma?

De Centrale Studenten Inschrijving bepaalt of jouw buitenlandse diploma ten minste gelijkwaardig is aan dat van een (toelatinggevend) Nederlands diploma. Schrijf je daarvoor in via Studielink. Op de Engelstalige pagina Entry Requirements vind je meer informatie. Je moet óók bewijzen dat je de taal van de opleiding voldoende beheerst. Onder Taaleisen Nederlands en Engels vind je meer informatie. Als je niet de nationaliteit hebt van een EU/EER-land of Zwitserland, dan heb je waarschijnlijk een verblijfsvergunning en/of inreisvisum nodig om in Nederland te mogen verblijven. Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige webpagina Immigration and visas.

Taaleisen

Taaleisen Nederlands

Je toont aan dat je voldoet aan de taaleis Nederlands via een staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II met alle vier de onderdelen lezen, spreken, schrijven en luisteren. Je moet het gehele examen voor 1 september 2022 behaald hebben. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Op dit moment kan je je voor alle 4 onderdelen van NT2 programma II aanmelden, zie https://www.staatsexamensnt2.nl/item/aanmelden-en-uitslag-2
Doe dit zo snel mogelijk, zodat je een plek hebt bij deze onderdelen. Om in september met je studie te kunnen beginnen, moet je vóór 1 september alle 4 onderdelen van NT2 programma II hebben behaald. Uitstel is helaas niet mogelijk.

De Haagse Hogeschool accepteert ook CNaVT-certificaten ‘Educatief startbekwaam’ en ‘Educatief professioneel’. Het CNaVT-certificaat mag op 1 september 2022 niet ouder zijn dan twee jaar. Meer informatie is te vinden op de website van CNaVT

Beheers je de taal nog niet voldoende? Dan kun je bij De Haagse Hogeschool een schakeljaar volgen. 

Taaleisen Engels

Als je een Engelstalige opleiding gaat volgen, moet je uiteraard het Engels voldoende beheersen. Als je een buitenlandse vooropleiding hebt, kan je dit op een aantal manieren aantonen. Bijvoorbeeld door een taaltoets Engels af te leggen.

De Haagse Hogeschool accepteert uitsluitend de volgende toetsen:

  • IELTS Academic
  • TOEFL iBT en de TOEFL iBT Home Edition (niet de ITP)
  • TOEIC
  • Cambridge English (FCE/CAE/CPE)

Op 1 september 2022 mag de testdatum niet langer dan twee jaar geleden zijn.

Meer informatie over de minimumscores per toets en per opleiding vind je op de Engelstalige pagina Entry requirements.

Wat als je niet rechtstreeks toelaatbaar bent?

21 jaar of ouder?

Heb je geen diploma dat direct toelating biedt tot de 3- of 4-jarige bacheloropleiding die je wil gaan volgen? En ben je op 1 september 2022 21 jaar? Dan kan je bij De Haagse Hogeschool een 21+ Toelatingsonderzoek maken. 

Meer informatie over het 21+ Toelatingsonderzoek vind je in deze brochure.

Alle rondes van het 21+ Toelatingsexamen voor collegejaar 2022/2023 zijn geweest.

Vanaf eind september zal hier de nieuwe data voor het 21+ Toelatingsonderzoek collegejaar 2023/2024 worden gepubliceerd.

Je mag 1x per jaar deelnemen, herkansen is niet mogelijk. 

Je maakt het examen in het hoofdgebouw van De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 te ’s-Gravenhage. Als dit niet mogelijk is vanwege landelijke of regionale coronamaatregelen in Nederland, dan maak je dit examen via proctoring.  

Doe eerst een verzoek tot inschrijving voor de opleiding die je wil volgen in Studielink. Je ontvangt dan van De Haagse Hogeschool een mail met een link naar het aanmeldformulier voor het examen.  

Heb je geen e-mail ontvangen met meer informatie over het 21+ Toelatingsonderzoek? Stuur dan team Bijzondere Instroom en Toelating een bericht op bit@hhs.nl  

Deelname kost € 100. Je betaalt dit bedrag bij aanmelding via iDEAL of creditcard.  

Ben je statushouder en/of heb je aangepaste faciliteiten nodig tijdens jouw examen? Lees dan in de brochure wat de Haagse Hogeschool voor je kan doen.    
Het examen bestaat uit een digitale capaciteitentest met 8 subtests. Hiermee meten we jouw intellectuele capaciteiten om zo te bepalen of je in algemene zin het vereiste niveau hebt voor een hbo-opleiding. Om je een indruk te geven van het type vragen dat je kan verwachten, kijk je in deze oefenomgeving. Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in de taal van de opleiding die je wil gaan volgen. In het Nederlands of het Engels dus. 

Mis je een of meer examenvakken?

Mis je één of meer examenvakken, maar heb je wel het juiste profiel? Dan heb je, zoals dat heet, een deficiëntie. Voor de wet moet je deze achterstand eerst inhalen, voor je aan de studie mag beginnen. Je kunt dit op verschillende manieren doen.

Deficiënties kunnen worden weggewerkt door het behalen van een staatsexamen (havo of vwo). Let op: je kan je t/m 31 december 2021 aanmelden voor een staatsexamen. 
Via Boswell Beta kan je het James Boswell examen behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B*. Deze examens kun je maken op HAVO- of VWO-niveau. Via CCVX kan het CCVX testimonium behaald worden voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B (afhankelijk van de gekozen opleiding). Deze examens kunnen gemaakt worden op HAVO en VWO niveau. Meer info vind je op www.ccvx.nl. Let op, je moet het examen maken in de taal van de opleiding die je wil volgen. 
* Of je Wiskunde A of B nodig hebt is afhankelijk van de gekozen opleiding. 

Voor het vak Economie kan je op De Haagse Hogeschool een deficiëntie-examen Economie maken. 
 
Dit is een digitale meerkeuzetoets die ongeveer 30 – 45 minuten duurt. Het niveau van deze toets is vergelijkbaar met het eindexamen HAVO. 
 
Bereid je voor op het examen door het studieboek Samengevat door te nemen (auteur J.P.M. Blaas, Uitgeverij ThiemeMeulenhoff BV, ISBN 9789006078688, juli 2011 of ISBN 9789006107210, juni 2016). Wij raden je aan om alle hoofdstukken van het boek grondig te bestuderen, over ieder onderwerp kunnen vragen gesteld worden. De Haagse Hogeschool biedt geen voorbereidende cursus aan voor het deficiëntie-examen Economie.  
 

Als je in september 2023 wil starten met een opleiding aan De Haagse Hogeschool, kan je het deficiëntie-examen Economie maken in augustus 2023. De test wordt op 1x aangeboden. Je kunt niet herkansen en/of de toets verplaatsen naar een andere datum. De kosten zijn € 50, die betaal je bij je aanmelding via iDEAL of creditcard. 

 
De exacte datum en het aanmeldformulier worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld. Meer informatie over het deficiëntie-examen Economie vind je in de brochure en reglement. 

Overige certificaten of bewijs van een deficiëntie-examen van een andere onderwijsinstelling accepteert De Haagse Hogeschool niet. 
English Academic Preparation Programme – bij The Hague Pathway College

Heb je hulp nodig met je Engels? Als je nog niet het juiste Engels niveau hebt dat nodig is voor de bachelor- of masteropleiding die je zou willen doen, kun je je inschrijven voor het English Academic Preparation Programme. Na succesvolle afronding van het programma ben je niet alleen klaar voor een bachelor- of masteropleiding, maar heb je ook veel meer geleerd over Nederland, Den Haag en onze hogeschool. 

International Foundation Programme – bij The Hague Pathway College

Voldoe je niet aan de vooropleidingseis van een 3-jarige opleiding, dan is er The Hague Pathway College. Tijdens het International Foundation Programme, met een instroommoment in januari en september, versterk je je kennis van een aantal vakken (zoals wiskunde, economie of natuurkunde, afhankelijk van de opleiding die je aan De Haagse gaat volgen), verbeter je je Engels en werk je aan je academische vaardigheden. Na het foundation year stroom je door naar een 3-jarig bachelorprogramma zonder dat je nog aanvullende examens (zoals IELTS) hoeft af te leggen.

 

Vragen? Check de FAQ’s of neem contact op

Meer weten? Kijk bij de FAQ’s of je vraag erbij staat of neem contact op met Centrale Studenten Inschrijving.

Alleen de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool kan aangeven of je toelaatbaar ben voor jouw opleiding. Toezeggingen en mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid zijn dus niet geldig. Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.