Toelatingseisen

Wat voor vooropleiding moet je hebben om aan een bachelor of master van De Haagse Hogeschool te beginnen? En wat kun je doen als je (nog) niet aan de toelatingseisen voldoet? Je leest het allemaal hier! Er zijn algemene eisen en eisen die per opleiding gelden.

Vooropleidingseisen

In het algemeen geldt dat als je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebt (dat goedgekeurd is door het ministerie van Onderwijs) of een hbo-propedeuse, je een 4-jarige bacheloropleiding mag volgen. En als je een vwo-diploma hebt of een wo-propedeuse, kun je een 3-jarige opleiding volgen. Bij een 3 jarige opleiding ben je ook toelaatbaar met een afgerond, erkend bachelor eindgetuigschrift. Een havo- of vwo-diploma behaald op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten wordt behandeld als een Nederlands diploma. Datzelfde geldt in de meeste gevallen voor een diploma’s middelbaar beroepsonderwijs (mits op mbo-4 niveau), m.u.v. de Arubaanse EPI-diploma’s. 

Daarnaast hebben veel opleidingen specifieke (wettelijke) eisen voor je havo- of vwo-profiel en je eindexamenvakken. Heb je een mbo-4 diploma? Dan gelden bij De Haagse Hogeschool voor het studiejaar 2021-2022 nog géén eisen wat betreft het profiel of vakkenpakket. Deeltijd- of duale opleidingen stellen daarnaast vaak de toelatingseis dat je werkt in een functie die past bij de opleiding. Meer weten? Check de opleiding van je keuze.

Heb je een buitenlands diploma?

De Centrale Studenten Inschrijving bepaalt of jouw buitenlandse diploma ten minste gelijkwaardig is aan dat van een (toelatinggevend) Nederlands diploma. Schrijf je daarvoor in via Studielink. Op de Engelstalige pagina Entry Requirements vind je meer informatie. Je moet óók bewijzen dat je de taal van de opleiding voldoende beheerst. Onder Taaleisen Nederlands en Engels vind je meer informatie. Als je niet de nationaliteit hebt van een EU/EER-land of Zwitserland, dan heb je waarschijnlijk een verblijfsvergunning en/of inreisvisum nodig om in Nederland te mogen verblijven. Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige webpagina Immigration and visas.

Taaleisen

Taaleisen Nederlands

Je toont aan dat je voldoet aan de taaleis Nederlands via een staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II met alle vier de onderdelen lezen, spreken, schrijven en luisteren. Je moet het gehele examen voor 1 september 2021 behaald hebben. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Op dit moment kan je je voor alle 4 onderdelen van NT2 programma II aanmelden, zie https://www.staatsexamensnt2.nl/item/aanmelden-en-uitslag-2
Doe dit zo snel mogelijk, zodat je een plek hebt bij deze onderdelen. Om in september met je studie te kunnen beginnen, moet je vóór 1 september alle 4 onderdelen van NT2 programma II hebben behaald. Uitstel is helaas niet mogelijk.  

 

Eenmalig hogeschoolexamen Nederlands op de Haagse Hogeschool.

Ben je van plan om in september een Nederlandstalige opleiding te starten en moet je voldoen aan de Nederlandse taaleis? Buiten DUO om organiseert de Haagse Hogeschool eenmalig een hogeschoolexamen Nederlands. Dit doen we om zeker van te zijn dat iedereen voor 1 september 2021 de kans krijgt om een hogeschoolexamen Nederlands af te leggen. Let op: het is niet mogelijk om aan je opleiding te beginnen zonder dat je dit examen (of het Staatsexamen NT2-II) hebt behaald. 

Als je vóór 1 september voor alle vier de onderdelen geslaagd bent (dit mag dus een combinatie zijn van NT2-II en hogeschoolexamen), kan je in september 2021 met je opleiding beginnen. Je moet natuurlijk wel ook aan de overige inschrijfvoorwaarden voldoen.

Het examen duurt even lang en is net zo moeilijk als het Staatsexamen NT2-II. De uitslag van (onderdelen van) het hogeschoolexamen NT2 is alleen geldig voor toelating aan De Haagse, en alleen voor instroom in het collegejaar 2021-2022. Alle examens worden gehouden in het hoofdgebouw van De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 te ’s-Gravenhage.

Aanmelden
Geef bij je aanmelding aan welke onderdelen je wilt gaan doen. Als je een of meerdere onderdelen van het programma NT2-II al behaald hebt, upload dan je certificaten. Behaalde onderdelen bij DUO hoeven niet opnieuw gemaakt te worden. Meld je hier aan voor de onderdelen van het Hogeschoolexamen van de Haagse Hogeschool. De deadline voor aanmelden is 27 juli 2021.

Data van het examen

Examen Lezen is op 3 augustus 
Examen Luisteren is op 23 en 24 augustus 
Examen Schrijven is 10 augustus
Examen Spreken is in 23 en 24 augustus.


Voor Schrijven en Spreken geldt dat je alleen examen mag doen als je daarmee nog kans hebt om alle 4 onderdelen (dit mag dus een combinatie zijn van NT2-II en hogeschoolexamen) voor 1 september te behalen.

Uitstel is niet mogelijk
Je krijgt eenmaal de gelegenheid om de toets af te leggen, herkansen is niet mogelijk. Iedereen dient voor 1 september 2021 aan alle voorwaarden te voldoen voor studiejaar 2021-2022. 
Let op! Wij maken geen uitzondering voor uitstel. De voorwaarden van afgelopen jaar voor studiejaar 2020-2021 waarvan uitstel mogelijk was tot 1-1-2021, geldt niet voor studiejaar 2021-2022. 

Behaalde onderdelen bij DUO hoeven niet opnieuw gemaakt te worden.

Beheers je de taal nog niet voldoende? Dan kun je bij De Haagse Hogeschool een schakeljaar volgen. 

Taaleisen Engels

Als je een Engelstalige opleiding gaat volgen, moet je uiteraard het Engels voldoende beheersen. Als je een buitenlandse vooropleiding hebt, kan je dit op een aantal manieren aantonen. Bijvoorbeeld door een taaltoets Engels af te leggen.

De Haagse Hogeschool accepteert uitsluitend de volgende toetsen:

  • IELTS Academic
  • TOEFL iBT en de TOEFL iBT Home Edition (niet de ITP)
  • TOEIC
  • Cambridge English (FCE/CAE/CPE)

Op 1 september 2021 mag de testdatum niet langer dan twee jaar geleden zijn.

Meer informatie over de minimumscores per toets en per opleiding vind je op de Engelstalige pagina Entry requirements.

Wat als je niet rechtstreeks toelaatbaar bent?

21 jaar of ouder?

Heb je geen diploma dat direct toelatings biedt tot de 3- of 4-jarige bacheloropleiding die je wil gaan volgen? En ben je op 1 september 2021 21 jaar? Dan kan je bij De Haagse Hogeschool een 21+ Toelatingsonderzoek maken.


Je kunt je aanmelden tot 10 dagen voor de examendag, tenzij alle plekken al eerder vol zijn;
                  
Dinsdag 13 juli 2021 wordt 15 juli*          aanmelden vanaf 21 mei 2021
Dinsdag 24 augustus 2021*                       aanmelden vanaf 16 juli 2021

* Alleen voor EER kandidatenOm je aan te melden voor het 21+-toelatingsexamen stuur je eerst een verzoek tot inschrijving in via Studielink.  Je ontvangt dan van De Haagse Hogeschool een mail met een link naar het aanmeldformulier voor het examen.

Je mag 1x per cursusjaar deelnemen aan het 21+ Toelatingsonderzoek.
 
Het examen bestaat uit 8 tests die je intellectuele capaciteiten meten om zo te bepalen of je in algemene zin het vereiste niveau hebt voor een hbo-opleiding. Om je een indruk te geven van het type vragen dat je kan verwachten, kijk je in deze oefenomgeving. Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in de voertaal van de opleiding die je wil gaan volgen. In het Nederlands of het Engels dus.

Als het examen op de HHS wordt afgenomen, ontvang je de dag daarna via de mail van NOA-VU de (definitieve) uitslag.
Moet het examen via proctoring worden afgenomen, dan ontvang je de dag daarna via de mail van NOQ-VU een voorlopige uitslag, aangezien de controle door Proctorexam nog moet worden verwerkt. Binnen 2 weken zal de definitieve (en mogelijk herziene) uitslag door De Haagse Hogeschool worden gemaild.

Deelname kost € 100. Je betaalt dit bedrag bij aanmelding via iDeal of creditcard. Je mag 1x per jaar deelnemen, herkansen is niet mogelijk.

In de brochure kan je meer informatie vinden.
Kijk hier voor het reglement toelatingsexamens 2021-2022.

Mis je een of meer examenvakken?

Mis je één of meer examenvakken, maar heb je wel het juiste profiel? Dan heb je, zoals dat heet, een deficiëntie. Voor de wet moet je deze achterstand eerst inhalen, voor je aan de studie mag beginnen. Je kunt dit op verschillende manieren doen. In deze brochure lees je welke manieren er zijn om een deficiëntie weg te werken.

Deficiënties kunnen worden weggewerkt door het behalen van een staatsexamen (havo of vwo). Let op: je had je t/m 31 december 2020 kunnen aanmelden voor een staatsexamen.
Via Boswell Beta kan je het James Boswell examen behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B. Deze examens kun je maken op HAVO of VWO niveau. Via CCVX kan je het CCVX testimonium behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B. Deze examens kun je maken op VWO niveau.
Voor het vak Economie kan je op De Haagse Hogeschool een deficiëntie-examen Economie maken.

Dit is een digitale meerkeuzetoets die ongeveer 30 – 45 minuten duurt. Het niveau van deze toets is vergelijkbaar met het eindexamen HAVO.

Als je in september 2021 wil starten met een opleiding aan De Haagse Hogeschool, kan je het deficiëntie-examen Economie maken op 13 juli of 24 augustus 2021. Je mag 1x per jaar deelnemen en je kunt niet herkansen. De kosten zijn € 50, die betaal je bij je aanmelding via iDeal of creditcard.

Bereid je voor op het examen door het studieboek Samengevat door te nemen (auteur J.P.M. Blaas, Uitgeverij ThiemeMeulenhoff BV, ISBN 9789006078688, juli 2011 of ISBN 9789006107210, juni 2016). Wij raden je aan om alle hoofdstukken van het boek grondig te bestuderen, over ieder onderwerp kunnen vragen gesteld worden. De Haagse Hogeschool biedt geen voorbereidende cursus aan voor het deficiëntie-examen Economie.

Meld je hier aan voor het deficiëntie-examen Economie.

Overige certificaten of bewijs van een deficiëntie-examen van een andere onderwijsinstelling accepteert De Haagse Hogeschool niet.

English Academic Preparation Programme – bij The Hague Pathway College

Heb je hulp nodig met je Engels? Als je nog niet het juiste Engels niveau hebt dat nodig is voor de bachelor- of masteropleiding die je zou willen doen, kun je je inschrijven voor het English Academic Preparation Programme. Na succesvolle afronding van het programma ben je niet alleen klaar voor een bachelor- of masteropleiding, maar heb je ook veel meer geleerd over Nederland, Den Haag en onze hogeschool. 

International Foundation Programme – bij The Hague Pathway College

Voldoe je niet aan de vooropleidingseis van een 3-jarige opleiding, dan is er The Hague Pathway College. Tijdens het International Foundation Programme, met een instroommoment in januari en september, versterk je je kennis van een aantal vakken (zoals wiskunde, economie of natuurkunde, afhankelijk van de opleiding die je aan De Haagse gaat volgen), verbeter je je Engels en werk je aan je academische vaardigheden. Na het foundation year stroom je door naar een 3-jarig bachelorprogramma zonder dat je nog aanvullende examens (zoals IELTS) hoeft af te leggen.

 

Vragen? Check de FAQ’s of neem contact op

Meer weten? Kijk bij de FAQ’s of je vraag erbij staat of neem contact op met Centrale Studenten Inschrijving.

Alleen de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool kan aangeven of je toelaatbaar ben voor jouw opleiding. Toezeggingen en mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid zijn dus niet geldig. Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.