Toelatingseisen

Wat voor vooropleiding moet je hebben om aan een bachelor of master van De Haagse Hogeschool te beginnen? En wat kun je doen als je (nog) niet aan de toelatingseisen voldoet? Je leest het allemaal hier! Er zijn algemene eisen en eisen die per opleiding gelden.

Vooropleidingseisen

In het algemeen geldt dat als je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebt (dat goedgekeurd is door het ministerie van Onderwijs) of een hbo-propedeuse, je een 4-jarige bacheloropleiding mag volgen. En als je een vwo-diploma hebt of een wo-propedeuse, kun je een 3-jarige opleiding volgen. Een havo-, vwo-, of mbo 4-diploma gehaald op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten wordt behandeld als een Nederlands diploma.  

Daarnaast hebben veel opleidingen specifieke (wettelijke) eisen voor je havo- of vwo-profiel en je eindexamenvakken. Heb je een mbo-4 diploma? Dan gelden bij De Haagse Hogeschool voor het studiejaar 2020-2021 nog géén eisen wat betreft het profiel of vakkenpakket. Deeltijd- of duale opleidingen stellen daarnaast vaak de toelatingseis dat je werkt in een functie die past bij de opleiding. Meer weten? Check de opleiding van je keuze.

Heb je een buitenlands diploma?

De Centrale Studenten Inschrijving bepaalt of jouw buitenlandse diploma ten minste gelijkwaardig is aan dat van een (toelatinggevend) Nederlands diploma. Schrijf je daarvoor in via Studielink. Je moet óók bewijzen dat je de taal van de opleiding voldoende beheerst. Onder Taaleisen Nederlands en Engels vind je meer informatie. Als je niet de nationaliteit hebt van een EU/EER-land of Zwitserland, dan heb je waarschijnlijk een verblijfsvergunning en/of inreisvisum nodig om in Nederland te mogen verblijven. Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige webpagina Immigration and visas.

Taaleisen

Taaleisen Nederlands

Je toont aan dat je voldoet aan de taaleis Nederlands via een staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II met alle vier de onderdelen lezen, spreken, schrijven en luisteren. Je moet het gehele examen voor 1 september 2020 behaald hebben. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Beheers je de taal nog niet voldoende? Dan kun je bij De Haagse Hogeschool een schakeljaar volgen. 

Taaleisen Engels

Als je een Engelstalige opleiding gaat volgen, moet je uiteraard het Engels voldoende beheersen. Als je een buitenlandse vooropleiding hebt, kan je dit op een aantal manieren aantonen. Bijvoorbeeld door een taaltoets Engels af te leggen. De Haagse Hogeschool accepteert de toetsen IELTS, TOEFL, TOEIC of Cambridge English (FCE/CAE/CPE). De scores hiervan zijn twee jaar geldig, ze moeten geldig zijn op 1 september 2020. Certificaten van de Institutional TOEFL-toets, de TOEFL ITP toets of andere taaltoetsen worden niet geaccepteerd. Meer informatie over de minimumscores per toets en per opleiding vind je op de Engelstalige pagina Entry requirements.

Wat als je niet rechtstreeks toelaatbaar bent?

21 jaar of ouder?

Helaas geen diploma dat toegang geeft? Maar ben je wel 21 jaar of ouder op 1 september 2020? Dan kun je als nog worden toegelaten als je slaagt voor het 21+ Toelatingsonderzoek.

In verband met het corona virus maak je het 21+ Toelatingsonderzoek op 20 juli en op 24 augustus 2020 vanuit huis, onder digitaal toezicht (ook wel proctoring genoemd) op je eigen laptop of pc. Je computer of laptop moet voorzien zijn van een microfoon en een webcam.  De proctoring software werkt alleen in de gratis browser Google Chrome. Een week voor de 21+ Test wordt een systeemcheck uitgevoerd.

  • 20 juli 2020 - aanmelden vanaf 16 mei 2020

  • 24 augustus 2020 - aanmelden vanaf 23 juli 2020

Om je aan te melden voor het 21+-toelatingsexamen stuur je eerst een verzoek tot inschrijving in via Studielink. In de brochure (zie onder 'Meer informatie') vind je een uitgebreide beschrijving van hoe je dit moet doen. Je ontvangt dan van De Haagse Hogeschool een mail met een link naar het aanmeldformulier voor het examen.

Het examen bestaat uit 8 tests die je intellectuele capaciteiten meten om zo te bepalen of je in algemene zin het vereiste niveau hebt voor een hbo-opleiding. Om je een indruk te geven van het type vragen dat je kan verwachten, kijk je in deze oefenomgeving. Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in de voertaal van de opleiding die je wil gaan volgen. In het Nederlands of het Engels dus.

De dag na het examen ontvang je de uitslag per email van NOA-VU.  Dit is een voorlopige uitslag aangezien de controle door Proctorexam nog verwerkt moet worden. Binnen 2 weken zal de definitieve (en mogelijk herziene) uitslag door De Haagse Hogeschool worden gemaild.
Meer informatie over proctoring en hoe het examen dan verloopt vind je op deze website.

Deelname kost € 100. Je betaalt dit bedrag bij aanmelding via iDeal of creditcard. Je mag 1x per jaar deelnemen, herkansen is niet mogelijk.

Uitgebreide informatie over het toelatingsexamen lees je in de brochure.

Mis je een of meer examenvakken?

Mis je één of meer examenvakken, maar heb je wel het juiste profiel? Dan heb je, zoals dat heet, een deficiëntie. Voor de wet moet je deze achterstand eerst inhalen, voor je aan de studie mag beginnen. Je kunt dit op verschillende manieren doen.

Deficiënties kunnen worden weggewerkt door het behalen van een staatsexamen (havo of vwo). Let op: je had je t/m 31 december 2019 kunnen aanmelden voor een staatsexamen.
Via Boswell Beta kan je het James Boswell examen behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B. Deze examens kun je maken op HAVO of VWO niveau. Via CCVX kan je het CCVX testimonium behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B. Deze examens kun je maken op VWO niveau.
Voor het vak Economie kan je op De Haagse Hogeschool een deficiëntie-examen Economie maken.

Dit is een digitale meerkeuzetoets die ongeveer 30 – 45 minuten duurt. Het niveau van deze toets is vergelijkbaar met het eindexamen HAVO.

Als je in september 2020 wil starten met een opleiding aan De Haagse Hogeschool, kan je het deficiëntie-examen Economie maken op 10 juli of 24 augustus 2020. Je mag 1x per jaar deelnemen en je kunt niet herkansen. De kosten zijn € 50, die betaal je bij je aanmelding via iDeal of creditcard.

Vanwege de coronamaatregelen maak je het deficiëntie-examen Economie vanuit huis op je eigen computer of laptop, als die daarvoor geschikt is, onder digitaal toezicht (ook wel proctoring genoemd). Dit kan alleen als je een computer of laptop hebt met microfoon en webcam. Ook moet je de gratis browser Google Chrome hebben. Een week voor de 21+ Test wordt een systeemcheck uitgevoerd.  

Meer informatie over proctoring en hoe het examen dan verloopt vind je op deze website. 

Bereid je voor op het examen door het studieboek Samengevat door te nemen (auteur J.P.M. Blaas, Uitgeverij ThiemeMeulenhoff BV, ISBN 9789006078688, juli 2011 of ISBN 9789006107210, juni 2016). Wij raden je aan om alle hoofdstukken van het boek grondig te bestuderen, over ieder onderwerp kunnen vragen gesteld worden. De Haagse Hogeschool biedt geen voorbereidende cursus aan voor het deficiëntie-examen Economie.

Meld je hier aan voor het deficiëntie-examen Economie.
Overige certificaten of bewijs van een deficiëntie-examen van een andere onderwijsinstelling accepteert De Haagse Hogeschool niet.

Vragen? Check de FAQ’s of neem contact op

Meer weten? Kijk bij de FAQ’s of je vraag erbij staat of neem contact op met Centrale Studenten Inschrijving.

Alleen de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool kan aangeven of je toelaatbaar ben voor jouw opleiding. Toezeggingen en mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid zijn dus niet geldig. Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.