Toelatingseisen

Wat voor vooropleiding moet je hebben om aan een bachelor of master van De Haagse Hogeschool te beginnen? En wat kun je doen als je (nog) niet aan de toelatingseisen voldoet? Je leest het allemaal hier! Er zijn algemene eisen en eisen die per opleiding gelden.

Algemene toelatingseisen

In het algemeen geldt dat als je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebt (dat goedgekeurd is door het ministerie van Onderwijs) of een hbo-propedeuse, je een 4-jarige bacheloropleiding mag volgen. En als je een vwo-diploma hebt of een wo-propedeuse, kun je een 3-jarige opleiding volgen. Een havo-, vwo-, of mbo 4-diploma gehaald op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten wordt behandeld als een Nederlands diploma.  

Toelatingseisen per opleiding

Daarnaast hebben veel opleidingen specifieke (wettelijke) eisen voor je havo- of vwo-profiel en je eindexamenvakken. Heb je een mbo-4 diploma? Dan gelden bij De Haagse Hogeschool voor het studiejaar 2019-2020 nog géén eisen wat betreft het profiel of vakkenpakket. Deeltijd- of duale opleidingen stellen daarnaast vaak de toelatingseis dat je werkt in een functie die past bij de opleiding. Meer weten? Check de opleiding van je keuze.

Mis je een of meer examenvakken?

Mis je één of meer examenvakken, maar heb je wel het juiste profiel? Dan heb je, zoals dat heet, een deficiëntie. Voor de wet moet je deze achterstand eerst inhalen, voor je aan de studie mag beginnen. Deficiënties kunnen worden weggewerkt door het behalen van een staatsexamen (havo of vwo). Let op: je kan je t/m 31 december aanmelden voor een staatsexamen.

De Haagse Hogeschool accepteert ook enkele andere certificaten. Deze vind je terug in dit overzicht.

Heb je een buitenlands diploma?

De Centrale Studenten Inschrijving bepaalt of jouw buitenlandse diploma ten minste gelijkwaardig is aan dat van een (toelatinggevend) Nederlands diploma. Schrijf je daarvoor in via Studielink. Je moet óók bewijzen dat je de taal van de opleiding voldoende beheerst. Onder Taaleisen Nederlands en Engels vind je meer informatie. Als je niet de nationaliteit hebt van een EU/EER-land of Zwitserland, dan heb je waarschijnlijk een verblijfsvergunning en/of inreisvisum nodig om in Nederland te mogen verblijven. Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige webpagina Immigration and visas.

Taaleisen Nederlands

Je toont aan dat je voldoet aan de taaleis Nederlands via een staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II met alle vier de onderdelen lezen, spreken, schrijven en luisteren. Je moet het gehele examen voor 1 september 2019 behaald hebben. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Beheers je de taal nog niet voldoende? Dan kun je een schakeljaar volgen. 

Taaleisen Engels

Als je een Engelstalige opleiding gaat volgen, moet je uiteraard het Engels voldoende beheersen. Als je een buitenlandse vooropleiding hebt, kan je dit op een aantal manieren aantonen. Bijvoorbeeld door een taaltoets Engels af te leggen. De Haagse Hogeschool accepteert de toetsen IELTS, TOEFL, TOEIC of Cambridge English (FCE/CAE/CPE). De scores hiervan zijn twee jaar geldig, ze moeten geldig zijn op 1 september 2019. Certificaten van de Institutional TOEFL-toets, de TOEFL ITP toets of andere taaltoetsen worden niet geaccepteerd. Meer informatie over de minimumscores per toets en per opleiding vind je op de Engelstalige pagina Entry requirements.

Heb je geen diploma of een diploma dat niet aan de eisen voldoet en ben je 21 jaar of ouder?

Helaas geen diploma dat toegang geeft? Maar ben je wel 21 jaar of ouder op 1 september 2019? Dan kun je als nog worden toegelaten als je slaagt voor het 21+ Toelatingsonderzoek.

Je kunt geen 21+ toelatingsexamen meer afleggen voor instroom collegejaar 2019-2020

 

Om je aan te melden voor het 21+-toelatingsexamen stuur je eerst een verzoek tot inschrijving in via Studielink. In de brochure vind je een uitgebreide beschrijving van hoe je dit moet doen. Je ontvangt dan van De Haagse Hogeschool een mail met een link naar het aanmeldformulier voor het examen.

Het examen bestaat uit 8 tests die je intellectuele capaciteiten meten om zo te bepalen of je in algemene zin het vereiste niveau hebt voor een hbo-opleiding. Om je een indruk te geven van het type vragen dat je kan verwachten, kijk je in deze oefenomgeving. Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in de voertaal van de opleiding die je wil gaan volgen. In het Nederlands of het Engels dus. De dag na het examen ontvang je de uitslag per e-mail.

Deelname kost € 100. Je betaalt dit bedrag bij aanmelding via iDeal of creditcard. Je mag 1x per jaar deelnemen, herkansen is niet mogelijk.

In de brochure 21+ toelatingsonderzoek vind je uitgebreide info. Lees deze vooral goed door.

Vragen? Check de FAQ’s of neem contact op

Meer weten? Kijk bij de FAQ’s of je vraag erbij staat of neem contact op met Centrale Studenten Inschrijving.

Alleen de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool kan aangeven of je toelaatbaar ben voor jouw opleiding. Toezeggingen en mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid zijn dus niet geldig. Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.