Studiekeuzecheck

Als je je hebt aangemeld voor een voltijd opleiding aan De Haagse Hogeschool en je hebt je vooropleiding in Nederland (of in Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius) gedaan, dan moet je de Studiekeuzecheck invullen. Dit geldt naast de voltijdopleidingen ook voor de duale varianten van HBO-Rechten, Intergrale Veiligheidskunde of Bestuurskunde/Overheidsmanagement. Er geldt een uitzondering voor studenten die zich aanmelden voor een opleiding met Selectie en Plaatsing. Omdat deze opleiding al een selectie heeft, wordt er geen Studiekeuzecheck aangeboden.

Wat is de Studiekeuzecheck?

De Studiekeuzecheck is een online check waarmee je inzicht krijgt in jouw studiekeuzeproces. Op basis van jouw antwoorden op de check schatten wij in of je je voldoende op je studie hebt georienteerd. Na het invullen van de check krijg je van ons een advies.

Bij grote twijfel zullen we je uitnodigen voor een gesprek, zodat we samen met jou nog eens goed naar je studiekeuze kunnen kijken. Het is dus belangrijk dat je de Studiekeuzecheck zorgvuldig en eerlijk invult, want alleen dan kunnen we je een passend advies geven.

Kan ik op basis van de Studiekeuzecheck worden afgewezen?

Nee, dat kan niet. Als je vooropleiding aan de eisen voldoet, ben je gewoon toelaatbaar, ongeacht de uitkomst van de Studiekeuzecheck. Het kan wel zijn dat we je adviseren om nog eens met een van onze studiekeuzeadviseurs te praten, wanneer we twijfelen of je voldoende bewust hebt gekozen.

Wanneer moet ik de Studiekeuzecheck ingevuld hebben?

Je moet de Studiekeuzecheck uiterlijk op 31 mei 2018 hebben ingevuld. Je ontvangt de uitnodiging voor de Studiekeuzecheck ongeveer een week na je aanmelding. Het invullen kost je zo’n 10 minuten.

Hoe ontvang ik mijn advies na afloop van de Studiekeuzecheck?

Na het invullen van de Studiekeuzecheck ontvang je een e-mail met je advies.

Ik heb de Studiekeuzecheck gedaan en ik wil toch een andere opleiding volgen. Kan ik me daar nog voor aanmelden?

Ja, als je je uiterlijk op 1 mei 2018 voor je eerste opleiding hebt aangemeld, kun je daarna nog van studiekeuze wisselen tot aan het begin van het studiejaar. Je moet in dat geval binnen 30 dagen na aanmelding de Studiekeuzecheck voor je nieuwe opleiding hebben ingevuld. Ga naar de pagina aanmelden voor 1 mei voor meer informatie

Geen uitnodiging of geen advies ontvangen?

Controleer de spam-folder van je e-mailbox. Als je de e-mail ook daarin niet kunt vinden, neem dan contact op met de Centrale Studenten Inschrijving via dit contactformulier.