Een College Tour bestaat uit één of meerdere gastlessen die op verzoek van een vo-school door een faculteit of opleiding van De Haagse Hogeschool wordt verzorgd. De lessen zijn gericht op de voor-eindexamenklassen HAVO en VWO en gerelateerd aan een profiel (Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek).

De gastlessen hebben een voorlichtend karakter en dragen bij aan de identiteitsvorming van de aankomende student. Het doel van de College Tour is om de vo leerling kennis te laten maken met hbo-onderwijs en hen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. 

Aanbod 2019-2020

De volgende faculteiten en/of opleidingen van De Haagse Hogeschool bieden College Tour aan in studiejaar 2019-2020: