Bij het Loket Rechtsbescherming kun je terecht voor je bezwaarschrift tegen bijvoorbeeld je in- of uitschrijving of het toelatingsonderzoek 21+. Let op dat je bezwaar binnen 6 weken na het bestreden besluit moet zijn ingediend. Het Loket Rechtsbescherming is te bereiken op nummers:  06-38686989, 06-43159578 en 06-43159579 of via lrb@hhs.nl