Gebruik van andere bibliotheken

Gebruik van de bibliotheek TU Delft

Studenten van De Haagse Hogeschool kunnen gratis gebruikmaken van de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Voor docenten/medewerkers bedragen de kosten € 20,00 per jaar. Op vertoon van een geldige collegekaart en adreslegitimatie maakt de TU Delft een bibliotheekpas. Meer weten? Ga naar de website van de TU Delft bibliotheek.

Gebruik van de Koninklijke Bibliotheek

Studenten van De Haagse Hogeschool krijgen 50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Ze betalen € 7,50 per jaar. Voor Informatiedienstverlening en -managementstudenten (IDM-studenten) is de pas van de Koninklijke Bibliotheek gratis. Voor docenten/medewerkers bedraagt het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek € 15,00 per jaar. Je kunt de pas aanvragen bij de ontvangstbalie van de Koninklijke Bibliotheek. Daarbij moet je je identiteitsbewijs, adresbewijs en eventueel je collegekaart laten zien. 

Meer weten? Bekijk de website van de Koninklijke Bibliotheek.

Gebruik van openbare bibliotheken

Een jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek Den Haag kost studenten kost € 10,00 per jaar. Je kunt lid worden als je een geldige collegekaart, een legitimatiebewijs en een recent adresbewijs kunt laten zien. Een recent adresbewijs vind je bijvoorbeeld op een bank- of giroafschrift of salarisstrook. 

Meer weten? Bekijk de website van de Openbare Bibliotheek Den Haag.

Gastlenen

Sinds dit jaar is gastlenen mogelijk. Via het abonnement op de eigen openbare bibliotheek (jeugdpas, basispas, sterpas en vriendenpas) kun je lenen in andere Nederlandse openbare bibliotheken. Neem je bibliotheekpas en een geldig legitimatiebewijs mee naar de gastbibliotheek, dan maakt de baliemedewerker een bibliotheekpasje aan.

Meer informatie over gastlenen.

E-helpdesk

Heb je vragen? Stuur ze naar de E-helpdesk