Studentendecaan

Het kan ook voorkomen dat je tijdens je opleiding vastloopt. Dit kan te maken hebben met iets wat op de hogeschool gebeurt, maar ook door je situatie thuis. In alle gevallen is het raadzaam om zo snel mogelijk aan te kloppen bij een decaan. Hij of zij adviseert je in een persoonlijk gesprek wat je het best kunt doen.

Hulp van een studentendecaan

Waarvoor kan ik terecht bij een decaan?

De studentendecaan is er o.a. voor advies over:

  • (Financiële) voorzieningen voor studerende (alleenstaande) ouders
  • Functiebeperking en chronische ziekte
  • Informatie over studiefinanciering en het leenstelsel
  • Persoonlijke problemen
  • Studentenvoorzieningen
  • Studievoortgang
  • Wet- en regelgeving
  • Ziekte en familieomstandigheden

Vertrouwelijke gesprekken

De gesprekken met een studentendecaan zijn altijd vertrouwelijk. De decaan heeft een vertrouwensfunctie en een geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming en medeweten wordt géén informatie aan anderen doorgegeven.

Wie is mijn decaan?

De decanen die werkzaam zijn op De Haagse Hogeschool zijn verdeeld over verschillende opleidingen. Wil je weten welke decaan het aanspreekpunt is voor jouw opleiding? Bekijk dan hier een overzicht van onze decanen. Hierin vind je ook de contactgegevens.

De studentenpsycholoog

De studentenpsychologen van De Haagse Hogeschool bieden verschillende trainingen aan rondom onderwerpen waar je tijdens je studie tegenaan kunt lopen, zoals hoe je om kan gaan met tentamenstress. Ook bieden zij individuele begeleidende gesprekken. De studentenpsycholoog denkt in deze gesprekken met je mee en helpt je je problemen aan te pakken. Alles is bespreekbaar en wat je vertelt wordt vertrouwelijk behandeld.

Waarvoor kan ik terecht bij een studentenpsycholoog?

Dat kan eigenlijk met allerlei problemen. Denk aan studiegerelateerde problemen zoals de angst om iets niet goed te doen in je studie (o.a. faalangst) of uitstelgedrag.

Maar je kunt ook bij een studentenpsycholoog aankloppen met problemen van meer persoonlijke aard. Bijvoorbeeld: je somber voelen, heimwee of moeite met sociale contacten.

Contact

De studentendecaan kan je zo nodig doorverwijzen naar een studentenpsycholoog. Wil je meer informatie over het aanbod, neem dan contact op met het secretariaat van de studentenpsychologen: studentenpsycholoog@hhs.nl.