Aankomende donderdag spreekt lector Oncologische Zorg Joke Korevaar haar intreerede uit. Ze zal met onderzoekers en professionals onder andere praten over het (toekomstig) onderzoek dat lectoraat Oncologische Zorg uitvoert. Dit onderzoek is van grote waarde, en dat blijkt wel uit de cijfers. Er komen per jaar steeds meer mensen met de diagnose kanker bij. Het goede nieuws is dat de behandeling voor kanker steeds beter wordt en dat steeds meer mensen eerder gediagnosticeerd worden. Daarmee worden ook de overlevingskansen steeds groter. Er komen daardoor steeds meer mensen met een leven ‘na kanker’, want na het afronden van de behandeling is kanker voor vele mensen nog niet voorbij. 

Korevaar vertelt over haar belangstelling voor dit onderzoek: ‘Samen met collega’s heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar deze late effecten bij vrouwen met borstkanker. Deze vrouwen gaan tot wel 15 jaar na de diagnose veel vaker naar de huisarts gaan dan vrouwen zonder borstkanker in de voorgeschiedenis. Ze gaan voor zeer diverse klachten naar de huisarts zoals infectieziekten, huidproblemen, vermoeidheid, cognitieve problemen, osteoporose, vochtophoping of stijfheid in gewrichten. Ondanks dat de klachten of aandoeningen misschien niet zo ernstig klinken hebben ze bij elkaar een behoorlijke impact op het dagelijks functioneren en participeren. Proberen om dit te verminderen is een van de redenen voor mij om aan de slag te gaan als lector Oncologische Zorg’. 

Binnen het lectoraat ligt de focus op drie verschillende onderzoekslijnen, namelijk: 1) het voorkomen en verminderen van late effecten bij mensen met kanker, 2) preventie en vroegtijdige signalering van (huid)kanker en 3) verkleinen van gezondheidsverschillen tussen mensen ten gevolge van kanker. Tijdens de intreerede op 1 februari ligt Korevaar toe wat deze onderzoekslijnen inhouden en hoe ze vormkrijgen in het (toekomstig) onderzoek. 

Korevaar kijkt met haar lectoraat graag vooruit, want er komt nog veel mooi onderzoek aan. Naast de drie onderzoekslijnen zijn er plannen voor twee nieuwe richtingen, want het aantal mensen dat kanker krijgt gaat toenemen. Daarnaast is de verwachting dat het aantal zorgverleners juist zal gaan afnemen. Hoe te zorgen dat de zorg beschikbaar en betaalbaar blijft is dan ook een belangrijke uitdaging. Mogelijke oplossingen zijn taakverschuivingen, het inzetten van nieuwe behandelmethoden, of technologische innovaties. Dit heeft natuurlijk een enorme impact en consequenties voor de rol en het handelen van de HBO professional. Het lectoraat wil graag uitzoeken wat er nodig is om deze nieuwe rol adequaat te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben worden er voorzichtige plannen gemaakt om uit te zoeken wat de rol in de toekomst is voor de HBO professional is met betrekking tot palliatieve zorg, de zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen van kanker.  

Meer weten over de onderzoekslijnen en toekomstplannen van Lectoraat Oncologische Zorg? De intreerede van Joke Korevaar vindt plaats op 1 februari, op De Haagse. Aanmelden kan nog via deze link