Welk werk doe je nu? En hoe sluit dit aan bij de opleiding?

Ik werk op een behandelgroep voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Samen met de jongeren, ouders / gezaghebbende en andere betrokken hulpverleners onderzoeken we het perspectief: (gedeeltelijk) terug naar huis, richting zelfstandigheid en passen hier onze doelen / aanpak op aan. Omdat jongeren bij ons verblijven draai ik onregelmatige diensten, overdag / avonden / slaapdiensten. Mijn werk sluit aan bij de opleiding, omdat ik tijdens de opleiding al heb gekozen voor profiel Jeugd. Hierdoor heb ik mijn minors, stages en afstudeerscriptie op de Jeugdzorg gespecialiseerd.

Wat vond je het leukste aan de opleiding?

Wat niet inhoudelijk met de opleiding te maken heeft, maar de vriendinnen die ik er aan over heb gehouden vind ik natuurlijk het leukste. Verder vond ik het heel leuk dat er veel afwisseling was in verschillende vakken, theorie, praktijk, creativiteit. Daarnaast vond ik het op het moment zelf verschrikkelijk om filmpjes te maken maar daar heb ik uiteindelijk wel veel aan gehad. Je bekijkt jezelf terug en ziet hoe je overkomt op anderen en waaraan je nog kan werken om jezelf te verbeteren. Acher had ik ook graag wat meer opgelet bij de creatieve vakken. Ik haak zelf snel af bij dit soort vakken, omdat ik mezelf niet creatief vind. Maar nu merk ik dat jongeren vaak niet echt zin hebben om te praten en dat creativiteit dus op verschillende manieren ingezet kan worden en kan helpen om makkelijker tot een gesprek te komen (gesprekstechnieken).

Wat had de opleiding kunnen verbeteren?

Tijdens het 3e jaar werden er supervisie groepen gemaakt, om met elkaar in gesprek te gaan over situaties waar je tegen aanloopt. Deze groepjes zouden in mijn ogen waardevoller geweest zijn als de studenten afgestemd waren op elkaar. Zo heb je meer aan elkaars voorbeelden en herkenning van situaties. Je hebt dan een groepje wat vooral reflecteert op profiel Jeugd. Voor mezelf had ik er dan meer uit kunnen halen ipv met doelgroepen bezig zijn waar ik geen "feeling' mee had en geen herkenbare situaties om te bespreken. Als dat de enige afspraak is die je dan hebt op school en erheen te reizen voelde dat wel eens als zonde van de tijd.

Wat vond je het meest leerzame in de opleiding?

Al eerder genoemd dus de filmpjes maken waarbij je jezelf terugkijkt en hier feedback op krijgt (of jezelf feedback geeft). Daarnaast vond ik de afwisseling met praktijk / creativiteit / methoden heel prettig.

Wat vond je het minst leuke aan de opleiding?

Voor de hoorcolleges had ik de minste concentratie. Dit omdat er veel informatie wordt gezonden en dat moet je op zo’n moment allemaal bijhouden. Een interessanter onderwerp hielp wel om geconcentreerd te blijven. Maar de vorm hoorcollege, van stof tot mij nemen en mezelf motiveren veel te leren, past niet bij mij als persoon. De praktijklessen waarbij meer interactie was past beter bij mij.

Heb je vertraging opgelopen tijdens je opleiding? Zo ja, wat had je nodig om geen vertraging om te lopen?

Zo nee, wat heeft ervoor gezorgd dat je het traject goed hebt doorlopen?
Ik heb gelukkig geen vertraging opgelopen. Maar wat mij het meeste is bijgebleven als ik denk aan vertraging is dat ik tijdens mijn scriptie met mijn begeleider een hele weg was ingeslagen en uiteindelijk vond mijn beoordelaar dat ik een andere kant op moest. Hierdoor was mijn eerste poging meteen afgekeurd en had ik nog maar 1 poging over voor feedback. gekost. Ik denk wel dat het goed is dat een begeleider en een beoordelaar eerder afstemmen over een scriptie en hierin op één lijn zitten betreft het verloop van de scriptie.

Welke uitdagingen ben je tegen komen in het werkveld en hoe hielp de kennis uit de opleiding je hierbij?

Ik denk dat je vooral heel veel ervaring moet opdoen. Je loopt in dit werkveld best wel tegen ingewikkelde situaties aan en je wordt flink getest. Het is zoeken naar hoe bewaak je je grenzen en hoe geef je deze aan. Hoe ga je in gesprek over de verwachtingen die je hebt, zonder te verwachten dat er bijvoorbeeld meteen een enorme verandering is. Wat daarbij uit de opleiding heeft geholpen zijn rollenspellen. Wat mij heel erg is bijgebleven om te oefenen met een acteur mbt agressie / grenzen, dit komt toch "echter" over dan met klasgenoten. Dan oefen je hoe je moet omgaan met bepaalde situaties. En daarnaast de reflectielessen. De reflectieverslagen schrijven waren vreselijk, maar zorgden er wel echt voor dat je kijkt naar hoe je beter met een situatie kan omgaan en elke keer weer leert van (nieuwe) situaties.

Wat heb je ondertussen geleerd, wat je graag had willen leren binnen de opleiding?

Ik heb het al eerder gezegd maar ik vond de opleiding super fijn qua afwisseling tussen de inhoud en de praktijk. Ik vond het heel fijn om in het eerste jaar stage en in je derde jaar stage te lopen. Dus de balans tussen onderwijs en praktijk is goed verdeeld. De opleiding is wel heel breed georiënteerd, want er zijn veel zorgkanten waar je je in kan verdiepen (ouderenzorg, gehandicaptenzorg). Die kanten van de zorg liggen mij niet en wilde er daarom ook liever geen tijd aan besteden omdat ik al wist dat ik voor de Jeugdzorg zou kiezen. Wel is dit een voordeel als je je nog aan het oriënteren bent. Ik heb aan veel dingen wel iets gehad, maar het meeste leer je toch wel echt als je aan het werk bent in het werkveld.

Wat is een gebeurtenis die je het meeste is bijgebleven/indruk heeft gemaakt tijdens je opleiding?

De opdracht van burgerschap die je met de gehele klas moest doen. Er kwamen toen ook oudere mensen langs op De Haagse Hogeschool, waarbij je het gesprek aanging over verschillende onderwerpen, de kijk en visie van een andere generatie bespreekt en leert kennen. Ook zijn we hiervoor op straat mensen gaan interviewen, wat toen heel interessant was en je een betere indruk krijgt van hoe andere mensen/generaties in het leven staan.

Wat is een gebeurtenis die je het meeste is bijgebleven in het werkveld?

Wij hebben de training JIM, jouw ingebrachte mentor, gevolgd. Wat mij daar heel erg van is bijgebleven is dat er vaak wordt gesproken over dat er geen netwerk beschikbaar is of weinig mensen betrokken zijn bij jongeren. Zeker als een jongere al veel hulpverlening heeft gehad zijn we geneigd om deze informatie over te nemen. Maar de bewustwording om hier altijd in te blijven investeren / onderzoeken omdat er vrijwel altijd wel iemand is in een jongeren zijn leven die betrokken kan of wil zijn. Je wilt eigenlijk niet dat jongeren op een behandelgroep verblijven, omdat dit ook tijdelijke plekken zijn, gun je de jongeren dat er ook formeel netwerk is. Je maakt het tijdens het verblijf op een behandelgroep wel zo fijn mogelijk als sociaal werker, maar het zou goed zijn dat er wel meer gezocht wordt naar de mogelijkheden binnen het netwerk van jongeren.

Wat wil je (nieuwe) Social Work studenten meegeven?

Geniet van de tijd die je hebt! Het is echt zo voorbij. Tijdens de opleiding denk je echt wel eens ‘nog zo een stom reflectieverslag’ of ‘wat is het schrijven van de scriptie toch vreselijk’, maar achteraf zal je zien dat je studietijd zo voorbij is gegaan en dat het toch allemaal wel mee viel (zie je reflectie;-) ). Je gaat jezelf hoe dan ook echt nog wel tegenkomen tijdens de opleiding maar bespreek wat je meemaakt, vraag feedback en geef ook feedback. Hoe moeilijk dit soms ook is, maar hoe meer je dit aangaat hoe meer profijt je erna van hebt

Wil jij ook Social Work studeren? Ga naar de opleidingspagina voor meer informatie