Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Mensen helpen om zo goed mogelijk mee te doen in de maatschappij. Zelfstandigheid stimuleren en écht iets voor een ander betekenen. Herken jij jezelf daarin? Wil jij graag weten wat mensen drijft en het beste in ze naar boven halen?

Kies dan voor de opleiding Social Work aan De Haagse Hogeschool. Een opleiding die je klaarstoomt voor een maatschappij waar verandering een constante factor is. Waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat zodat jij je doelgericht kunt blijven ontwikkelen. De opleiding Social Work is beroepsgericht, de actuele ontwikkelingen binnen het werkveld en het onderwijs vormen de rode draad door de opleiding. In het magazine van Social Work kom je meer te weten over de opleiding, de docenten, het beroep en de uitstroomprofielen.

Tijdens de opleiding Social Work van De Haagse Hogeschool sta je er nooit alleen voor. Bij de start maak je kennis met jouw studiecoach. Jouw studiecoach staat gedurende jouw studie voor je klaar en biedt je individuele begeleiding. Het contact met je medestudenten is persoonlijk. Je werkt actief in kleinschalige werkgroepen en woont colleges bij. De werkgroepen trainen jou om relevante beroepsvaardigheden aan te leren. Binnen de opleiding ben je van het begin tot het einde actief in de praktijk. Het onderwijs is sterk verbonden met het werkveld en vormt het uitgangspunt voor de invulling van het studieprogramma. Omdat wij geloven dat je het beste leert door te doen. Praktijkervaringen versterken het beeld van het beroep en roepen vragen op die urgentie tot leren met zich meebrengen. Het beter willen begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan of het op een goede manier contact willen maken met mensen zijn hier voorbeelden van. Dankzij onze praktijkgerichte leervorm groei jij uit tot een sterke social worker. Een social worker die op de hoogte is van de ontwikkelingen in het werkveld en een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

 

Verklaring Omtrent het gedrag (VOG)

Om je opleiding Social Work succesvol te kunnen afronden, moet je onder andere stagelopen. Omdat je tijdens het stagelopen in aanraking kunt komen met kwetsbare doelgroepen, moet je in veel gevallen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aantonen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. In dit geval dus je stage. Wees je er dus van bewust dat als je de opleiding Social Work wil gaan volgen, je een VOG moet kunnen aantonen bij je toekomstige stageplek. Wil je meer informatie over de VOG? Kijk dan verder op de website van de Rijksoverheid.

Overige situaties

Met alle mbo-4-diploma’s ben je welkom. Goed aansluitende opleidingen zijn: Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Juridisch Medewerker, Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk(er), Pedagogisch Medewerker Jeugd, Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen en Gehandicaptenzorg, Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal Cultureel Werker en Sociaal Dienstverlener (van voor 2001). Zowel de bol- als de bbl-varianten geven een goede aansluiting.

Je hebt een diploma oude stijl

Heb je een havo-diploma behaald vóór 2009 of een vwo-diploma behaald vóór 2010. Dan wordt je diploma individueel beoordeeld op toelaatbaarheid. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met de Centrale Studenten Inschrijvingen (CSI) via het contactformulier.

Niet rechtstreeks toelaatbaar?

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse.

21+-toelatingsonderzoek

Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.

Je hebt een buitenlands of internationaal diploma

Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.

Je wilt overstappen naar De Haagse

Zit je op een andere hogeschool of universiteit en wil je overstappen naar De Haagse? Bekijk dan samen met een docent van de opleiding of en wanneer je het best kunt instromen. Voor sommige modules van de flexibele opleiding Social Work krijg je wellicht vrijstelling. Neem voor meer informatie contact op.

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Hulp bij studiekeuze

Doe mee aan onze studiekeuzeactiviteiten en ontdek of De Haagse het heeft voor jou.
groep studenten in atrium

Open Dag

Zaterdag 4 november 2023

Open Dag
Zaterdag 4 november 2023

Heeft De Haagse het ook voor jou? Een Open Dag bezoeken is dé manier om dat te ontdekken. 

Go to Open Dag
Groepje studenten zit buiten bij elkaar

Meelopen

Wanneer het jou uitkomt

Meelopen
Wanneer het jou uitkomt

Geen op maat gemaakt programma, gewoon de studie zoals die echt is. Loop een dagje mee met een student.

Go to Meelopen
Twee studenten aan tafel

Proefstuderen

2023 - 2024

Proefstuderen
2023 - 2024

Heb je al een idee welke opleiding(en) bij jou passen, maar wil je die nog beter leren kennen? Tijdens een proefstudeerdag duik je dieper in de inhoud van een studie. 

Go to Proefstuderen

Studie in cijfers

1
project per blok (in jaar 1)
60
studiepunten per jaar
265
uur zelfstudie per blok
40
uur studiebelasting per week

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Werkvormen

Het onderwijs bij de opleiding Social Work is blended: een mix van online leren, hoorcolleges, werkcolleges, trainingen en leren in de praktijk (stage). De lessen starten vaak met een casus: een onderwerp uit de actuele praktijk. Ook halen we de praktijk de school in via de gastcolleges. Zo komt er misschien wel een wethouder langs om te vertellen hoe het zit met de zorg in gemeenten. Uit eerste hand hoor je dan hoe de gemeente de zorg heeft aangepakt, nadat gemeenten die extra taken kregen. Kwam de jeugdzorg bijvoorbeeld in de knel? En hoe werkt dat als een onderwerp besproken wordt in de gemeenteraad?

Tijdens de werkcolleges van HBO Social Work ga je aan de slag met het onderwerp en leer je de theorie echt toe te passen. Je onderzoekt bijvoorbeeld waarom ex-verslaafden zo vaak weer gaan gebruiken en deelt deze kennis met je groepsgenoten. Op deze manier pas je de theorie toe en leer je van elkaar. Gespreksvaardigheden en het inzetten van creatieve middelen, zoals drama, leer je tijdens trainingen in kleine groepen. Van je docent krijg je gerichte feedback, zodat jij je kunt verbeteren. Bij de projecten leer je op een methodische manier problemen oplossen, activiteiten ontwikkelen, samenwerken én improviseren. Uiteraard met goede begeleiding.

Een mooi voorbeeld van een van onze werkvormen is de jaarlijkse Dag van de Dialoog. Zie ook de video onder ‘Studie in beeld’. Op deze beroepsgeoriënteerde studiedag over open dialogen leren tweedejaarsstudenten Social Work van De Haagse Hogeschool en de Hogeschool Antwerpen empathisch luisteren in een internationale setting. Studenten gaan hiervoor in groepen uiteen voor een gesprek over kwetsbaarheid en veerkracht met ervaringsdeskundigen en gastsprekers uit het werkveld. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een dwarslaesie of iemand die met dakloosheid in aanraking is gekomen. Hierna gaan de studenten deze gesprekken omzetten in creatieve interventies rondom het besproken thema, zoals een gedicht of toneelstukje.

Gamification

Uniek binnen de opleiding HBO Social Work is dat enkele onderwijsmodules verrijkt zijn met elementen van gamification. Je wordt hierbij uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met de theorie, waarbij je meer plezier krijgt in het leren en verbinding gaat zien tussen de individuele vakken. De Haagse Hogeschool biedt je hiermee een rijke online leeromgeving waarbij flexibel geleerd kan worden, binnen de grenzen van de module in tijd en op inhoud. Je bepaalt dus deels zelf waar en wanneer je studeert. Een voorbeeld van het gebruik van gamification binnen de opleiding Social Work is de ‘Metrolijn’. De ‘Metrolijn’ valt binnen de module Kwaliteit van Samenleven in leerjaar 1. Het metronetwerk bevat verschillende metrolijnen en haltes. Elke halte is een opdracht. Door opdrachten te voltooien verdien je als student kilometers, die worden opgeteld bij een collectieve kilometerstand. Met deze collectieve kilometerstand kan je de vragen van de oefentoets vrijspelen bij jouw docent. Elke student heeft zijn eigen pion waarmee over het netwerk genavigeerd kan worden. De opdrachten zijn ‘bite-sized’ zodat jij als student snel verschillende opdrachten kunt afronden.

Na je studie

Wat kun je later worden?

 • Persoonlijk begeleider
 • Ambulant begeleider
 • Sociaal-psychiatrisch medewerker
 • Wijkparticipatiemedewerker
 • Jongerenwerker
 • Opbouwwerker
 • WMO-consulent
 • Schuldhulpverleners
 • Programmacoördinator AZC
 • Coördinator weekendschool krachtwijken
 • Projectbegeleider community art
 • Leerplichtambtenaar
 • Teamleider vluchtelingenwerk
 • Trajectbegeleiders Blijf-van-mijn-lijf-huis
 • Casemanager huiselijk geweld
 • Werkbegeleider dagbesteding
 • Inburgeringsconsulent
 • Casemanager sociale wijkteams
 • Raadsonderzoeker kinderbescherming
 • (Pedagogisch) Medewerker justitiële jeugdinrichtingen

Doorstuderen

Heb je je bachelordiploma op zak en bevalt het studentenleven je wel? Dan kun je nog verder studeren na Social Work. Je kunt een hbo-master volgen aan De Haagse Hogeschool Pro of een andere hogeschool. Denk aan Bedrijfsmaatschappelijk werkCoaching: Individuele en Teamcoaching of Creatieve therapie. Of je gaat naar een universiteit en volgt opleidingen als Culturele antropologie, Psychologie, Sociologie of Criminologie. Of Kunst- en cultuurwetenschappen, Pedagogiek, Bestuurskunde en Recht. Zo kun je nog veel kanten op. 

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

Studiekosten-en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Hulp bij studiekeuze

Wat als je nog twijfelt?

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding. Het kan ook zijn dat je nog na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog twijfelt. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor: 

Hulp tijdens je studie

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Social Work maak je kennis met je studiecoach. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Ook volg je lessen hbo-vaardigheden, waarin je leert studeren. Deze lessen vinden afwisselend klassikaal, in kleine groepen of individueel plaats. Ook bij alle projecten krijg je begeleiding. Is er meer aan de hand? Dan is extra hulp beschikbaar bij De Haagse en kun je terecht bij een vertrouwenspersoon of een psycholoog.

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: Social Work
 • Naam internationaal: Social Work
 • Opleidingscode (Isat): 34116
 • Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.