Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Je bent werkzaam in het sociale domein en op zoek naar een nieuwe uitdaging. Je wilt hogerop, kennis leren toepassen, je vaardigheden uitbreiden en bijdragen aan verbeteringen in het werk in het sociale domein.

Boven op jouw eigen waardevolle ervaringen, leer je bij de opleiding Social Work duaal kwetsbare mensen zichzelf te helpen door samen met hen oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen. Daarnaast zet je jouw talenten en kennis in om collega's en vrijwilligers te inspireren en motiveren hun werk zo goed mogelijk te doen.

De opleiding Social Work duaal is afgestemd op de praktijk en de vraagstukken die jij als (aankomend) professional daarin tegenkomt. Uitdagingen als: participatie, regie bij cliënt, veranderende samenleving en medialisering worden als uitgangspunt genomen voor je ontwikkeling naar de professional die theorie en onderzoek gebruikt om de kwaliteit van het werk in het sociale domein te verbeteren.  Het veranderende sociale domein vraagt om samenwerking met andere disciplines, stellingname, waarbij er een beroep wordt gedaan op jouw identiteit als professional.

Voor het uitwisselen van kennis en ervaring is jouw actieve bijdrage belangrijk en leren doe je samen met experts uit de praktijk, docenten en medestudenten, waarbij de praktijk leidend is.

Alles over toelating en aanmelden

Toelatingseisen

Welk profiel of niveau heb je nodig?

Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Naast je vooropleiding (mbo-4 of havo/vwo) is het een vereiste dat je, bij aanvang van de studie, een leerwerkplek hebt in het domein Welzijn en Zorg, minimaal 16 uur per week (on)betaald. En minimaal 5 maanden werkervaring hebt in het domein Zorg en Welzijn. Stages bij een werkgever zijn niet mogelijk. 

Als duale student sluit je een leer-werkplek overeenkomst af met een werkgever uit het domein Welzijn en Zorg. Samen met je werkgever en school onderteken je een tripartite overeenkomst. Als duale student heb je een werkbegeleider in de praktijk, die je tijdens je studie begeleidt in de praktijk.

De opleiding geeft vrijstellingen als je een propedeuse hebt van SPH, MWD, CMV, SW of Pedagogiek. Heb je meerdere jaren werkervaring in een van deze richtingen of eerder deelgenomen aan een van deze opleidingen? Neem dan contact met ons op. Als je contact met ons opneemt, maken we een afspraak om jouw studiemogelijkheden te bespreken.

Aanmelden, hoe doe je dat?
 1. Open Studielink en log in met je DigiD. Heb je geen DigiD? Vraag er dan eentje aan (5 werkdagen), of maak een Studielink-account aan.  
 2. Selecteer de juiste vooropleiding en doe een inschrijvingsverzoek.  
 3. Jouw gegevens worden automatisch aan ons doorgegeven. Je krijgt een e-mail van ons met een link waar je vragen enkele documenten en gegevens te uploaden. Na 2 tot 4 weken hoor je of je aan de toelatingseisen voldoet en nodigen we uit voor een (verplicht) intakegesprek waarin we nader kennis maken. 
 4. Betaal het collegegeld. Bekostigt je werkgever de opleiding, dan vragen wij je om een ingevulde garantieverklaring. Je kunt deze pdf uitprinten en uploaden. Je ontvangt per e-mail een bevestiging dat je bent toegelaten tot de opleiding. Ga voor meer informatie naar de collegegeld pagina.   

Wil je in september starten, dan moet je uiterlijk op 15 augustus via Studielink aanmelden. Op uiterlijk 31 augustus moet je aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan inclusief het regelen van de betaling van het collegegeld. Wil je in februari starten, dan moet je uiterlijk op 15 januari via Studielink aanmelden. Op uiterlijk 31 januari moet je aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan inclusief het regelen van de betaling van het collegegeld.

Wil je meer weten over hoe het aanmeldproces precies verloopt? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat?

Intakeprocedure

Na je aanmelding nodigen we je uit voor een intakegesprek. Met dit gesprek willen we samen met jou achterhalen wat de beste onderwijsvorm voor jou is. Door te kijken naar je huidige functie, je ambities en je beschikbaarheid kunnen we achterhalen hoe we jou het beste kunnen ondersteunen in je opleiding en je verdere carrière.  

Instroomadvies

Naast je vooropleiding (mbo-4 of havo/vwo) is het een vereiste dat je, bij aanvang van de studie Social Work duaal, een relevante (leer)werkplek hebt in het sociale domein, minimaal 16 uur per week en minimaal 5 maanden werkervaring hebt in het domein Zorg en Welzijn. Heb je een onbetaalde baan in het sociale domein dan is het op bepaalde voorwaarden mogelijk in te stromen in de deeltijdvariant van Social Work.

Voldoe je aan bovenstaande eisen en wil je meer weten over de mogelijkheden van de flexibele opleiding Social Work?  Stuur dan een motivatiebrief en cv naar sw-dtdu@hhs.nl. Zodra je brief en cv zijn ontvangen, neemt een docent van de opleiding contact met je op.

Heb je een andere vraag? Neem dan contact op via dit formulier.

Overige situaties

Met alle mbo-4-diploma’s ben je welkom. Goed aansluitende opleidingen zijn: Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Juridisch Medewerker, Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk(er), Pedagogisch Medewerker Jeugd, Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen en Gehandicaptenzorg, Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal Cultureel Werker en Sociaal Dienstverlener (van voor 2001). Zowel de bol- als de bbl-varianten geven een goede aansluiting.

Niet rechtstreeks toelaatbaar?

Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.

Je wilt overstappen naar De Haagse

Zit je op een andere hogeschool of universiteit en wil je overstappen naar De Haagse? Bekijk dan samen met een docent van de opleiding of en wanneer je het best kunt instromen. Voor sommige modules van de flexibele opleiding Social Work krijg je wellicht vrijstelling. Neem voor meer informatie contact op.

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Uitstroomprofielen Social Work

HBO Social Work duaal heeft drie uitstroomprofielen:

Welzijn en samenleving

Je ondersteunt, helpt, activeert, ontwikkelt en verbindt. Je richt je op versterking van het sociaal functioneren en het vormgeven van de leefomgeving, liefst tegelijkertijd.

Je hebt kennis van verschillende problematieken en de bijbehorende aanpak. Je begeleidt kwetsbare mensen bij hun problemen en vraagstukken en bij de participatie in hun netwerken en in de samenleving. Daarbij werk je vanuit jouw kennis van beleidsmatige kaders.

Zorg

Je houdt je bezig met de vraag hoe mensen met een (langdurige) zorgvraag optimaal sociaal kunnen functioneren.

Je hebt kennis van kwetsbare mensen met een (langdurige) zorgvraag (psychiatrie, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en dergelijke) en de bijbehorende behandeling en begeleiding. Je betrekt het netwerk in je begeleiding. Participatie en eigen regie zijn je uitgangspunten. Daarbij werk je vanuit jouw kennis van de wettelijke en financiële kaders.

Jeugd

Als professional draag je bij aan het bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen tot 23 jaar met complexe hulpvragen.

Je hebt kennis van verschillende problematieken en de bijbehorende behandeling en begeleiding. Je bent in staat jongeren te begeleiden en te ondersteunen bij hun eigen activiteiten en bij hun deelname in hun netwerken en in de samenleving. Daarbij werk je vanuit jouw kennis van de wettelijke en financiële kaders.

Flexibilisering

De duale opleiding van Social Work werkt met flexibele modules, waardoor je kunt aansluiten op jouw ervaring en ontwikkelpunten. Je hebt niet alleen veel meer inspraak op wat je wilt leren, maar ook op welke manier, waar en wanneer je dat wilt doen. Je kunt de opleiding Social Work ook als een regulier programma volgen.

Individuele vrijheid
De opleiding is opgebouwd rond ‘leeruitkomsten’; kennis, houding en vaardigheden die je in de praktijk moet beheersen om een bepaalde module af te kunnen ronden. Die leeruitkomsten worden getoetst. Hoe je je op die toets voorbereidt, bepaal je zelf. Je richt je eigen leeromgeving in met een mix van praktijkleren, onderwijs op school en online activiteiten. Via zelfstudie, met experts (op school en praktijk) en samen met andere professionals (medestudenten). Flexibel onderwijs betekent bij ons nog steeds veel persoonlijk contact met medestudenten, docenten en studiecoaches.

Je eigen tempo
Het standaardprogramma is vier jaar, maar je kunt de opleiding sneller afronden. Dat is afhankelijk van je voortraject, je al ontwikkelde competenties en je keuzes. Je kunt bijvoorbeeld vrijstellingen voor de propedeuse krijgen als je al een relevante propedeuse hebt. Elders verworven competenties kun je aantonen en hiermee sneller door de opleiding gaan. Bij je planning krijg je ondersteuning van een studiecoach. Je doorloopt het programma in je eigen tempo.

Flexibele toetsing
Voorafgaand aan elke module krijg je informatie over de module en de toetsen. Zo ontdek je wat je wel en niet weet. Met je studiecoach maak je vervolgens afspraken over hoe je gebruikmaakt van de leeractiviteiten (op school, in de praktijk of online) en de momenten waarop je de toetsen inlevert. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderwijsovereenkomst. Je stelt zo je eigen studieprogramma samen.

Kosten

Wat kost de opleiding per jaar?

Kosten in één keer*€ 2.530
Instellingscollegegeld**€ 9.889
Kosten boeken € 400

* Over deze opleiding hoef je geen btw te betalen. Jouw organisatie kan de kosten van deze opleiding integraal als zakelijke onkosten opvoeren.  

**Je betaalt instellingscollegegeld als je bijvoorbeeld al een opleiding hebt afgerond aan een bekostigde instelling en start aan een tweede opleiding. Bekijk meer informatie over welk tarief voor jou geldt.  

Bekijk de pagina over opleidingskosten en -financiering voor meer informatie over studiekosten en financieringsmogelijkheden.

Jouw tijdsinvestering

1

dag les per week

16

uur per week werk

60

studiepunten per jaar

Beroepsperspectief

Aansluitende functies

Passende beroepen

 • Sociaal Werker

 • Medewerker sociaal wijkteam

 • Ambulant begeleider

 • Cultureel- en maatschappelijk dienstverlener

 • GGZ-agoog

 • Jeugdzorg werker

 • Persoonlijk begeleider/ondersteuner

 • Gezinsbegeleider

 • Casemanager

 • Sociaal ondernemer

 • Cultureel ondernemer

 • Groepsleider

 • Preventiemedewerker

Doorstuderen

Heb je je bachelordiploma op zak en wil je verder studeren? Dan kun je een hbo-master volgen aan De Haagse Hogeschool Pro of een andere hogeschool. Denk aan Bedrijfsmaatschappelijk werkCoaching, Individuele en Teamcoaching, of Creatieve therapie. Of je gaat naar een universiteit en volgt een opleiding als (Ortho)Pedagogiek, Psychologie, Sociologie of Criminologie. Andere mogelijke studies zijn Kunst- en cultuurwetenschappen, Bestuurskunde en Recht.

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: Social Work
 • Naam internationaal: Social Work
 • Opleidingscode (Isat): 34116
 • Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Toch op zoek naar een andere opleiding?

Misschien vind je deze opleidingen ook interessant!

Ga naar Sociaal Werk Vrouw loopt van de trap

Sociaal Werk

 • Associate degree
 • deeltijd
 • 2 jaar
Wil jij je als zorgprofessional verder ontwikkelen en mensen écht helpen? Dan is deze deeltijd Ad-opleiding iets voor jou.
Ga naar Social Work Twee studenten aan tafel

Social Work

 • Bachelor
 • deeltijd
 • 4 jaar
In jouw werk wil je het beste in mensen én jezelf naar boven halen. Bij Social Work leer je mensen zichzélf te helpen.
Ga naar Social Work Man speelt gitaar en vrouw zingt

Social Work

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
In deze opleiding leer je hoe je mensen helpt om zichzélf te helpen. Bijvoorbeeld bij de reclassering of in het onderwijs.