Dat bewegen gezond en belangrijk is, weet iedereen. Toch is het moeilijk om in beweging te komen én blijven. Zo zien zorgprofessionals dat ondanks hun inspanningen meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Daarom hebben Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam de BiBoZ-methode ontwikkeld. Vanuit De Haagse leidt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving het onderzoek.

De BiBoZ-methode (BiBoZ staat voor ‘Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals’) helpt zorgprofessionals bij het op maat begeleiden van hun cliënten naar duurzaam gezond beweeggedrag. De methode is in de periode van 2019-2021 ontwikkeld met behulp van ontwerpgericht onderzoek en de praktijk. BiBoZ bestaat uit zes beweegprofielen en een beslismodel. Beweegprofielen zijn verhalen van fictieve personen die de cliënt gebruikt ter voorbereiding op een consult. Vervolgens wordt het beweegprofiel met de professional samen besproken tijdens het consult om daarna met het beslismodel een interventie op maat te kiezen.

Positieve eerste resultaten

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de BiBoZ-methode een actieve rol van de cliënt stimuleert, mede omdat de methode start bij de cliënt zelf. Het helpt bij het inzichtelijk maken van de individuele behoeften en zorgt ervoor dat de ondersteuning van de fysiotherapeut beter aansluit bij de cliënt.

Een cliënt vertelt: “Het heeft mij inzicht gegeven in waarom ik eigenlijk niet beweeg. En dat ik naar mezelf kon kijken in plaats van dat iemand anders maar altijd gaat vertellen wat ik kan doen… Dat het nu uit mezelf kwam vond ik heel prettig.” (Haalbaarheidsstudie 11-2020)

Onderzoek

De komende twee jaar wordt de BiBoZ-methode samen met professionals en cliënten geoptimaliseerd tijdens de BiBoZ-PraktijkStudie. In het eerdere onderzoek lag de focus op het ontwikkelen van de BiBoZ methode met de zorgprofessional en cliënt als uitgangspunt. Er is nog minder gekeken naar het organisatieniveau en het gezondheidszorgsysteem waarbinnen de methode straks geïmplementeerd moet worden. Daarom ontwikkelen we in dit project een implementatiestrategie voor de BiBoZ methode voor de dagelijkse fysiotherapiepraktijk. Vervolgens wordt een hybride implementatie-effectonderzoek uitgevoerd in zes fysiotherapiepraktijken. Daar wordt de implementatiestrategie, de implementatie en de effecten van de BiBoZ-methode geëvalueerd. Aan het einde van dit project wordt de BiBoZ methode landelijk opgeschaald.

Samenwerking

BiBoZ-PS wordt uitgevoerd door drie hogescholen met behulp van een RAAK-MKB subsidie. Daarnaast werken er zes fysiotherapiepraktijken, een zorginnovatiebedrijf, cliëntenorganisatie en beroepsvereniging mee. Zij worden geadviseerd door een breed samengestelde klankbordgroep.

Hogescholen:

Fysiotherapiepraktijken:

Zorginnovatiebedrijf:

Cliëntenorganisatie:

Beroepsvereniging:

Duur

Dit project loopt tot september 2024.

Meer informatie

Alle informatie over de BiBoZ-PraktijkStudie is te vinden op de website van Hogeschool Leiden.

Biboz logo