Over het kenniscentrum

Er is steeds meer aandacht voor zorg dichtbij huis, eigen verantwoordelijkheid en flexibele netwerken. Technologie is in deze transitie naar een duurzamere positieve gezondheid niet meer weg te denken en schept nieuwe mogelijkheden. Het kenniscentrum Health Innovation zet zich in om met sociale en technologische innovaties de gezondheid van burgers in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te bevorderen. Dit doet zij door kennis te ontwikkelen en te verspreiden over gezondheidsbevorderende innovaties gedurende de gehele levensloop.

Het kenniscentrum Health Innovation werkt samen met burgers en professionals aan het oplossen van complexe gezondheidsvraagstukken, zoals overgewicht, langer zelfstandig thuis wonen, sociaal isolement en sneller herstel na medische behandeling. We bundelen onze kennis en expertise uit onderzoek, onderwijs en praktijk op de thema’s ‘Gezonde leefstijl’, ‘Gezonde omgeving’ en ‘Zorg en Revalidatie’.

We benaderen complexere gezondheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken, vanuit het gezondheidsdomein, maar ook vanuit het sociaal, ontwerp en techniekdomein. In projecten en de Haagse Labs buigen de Health Innovation lectoraten zich samen met studenten en publieke en private partners over praktijkgerichte casussen. Wat te denken van de gymzaal, het huis of de ziekenhuiskamer van de toekomst?


voorblad Haagse labs

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

neem contact op

Team
Partners
Samenwerkingspartners