Over het kenniscentrum

Er is steeds meer aandacht voor zorg dichtbij huis, eigen verantwoordelijkheid en flexibele netwerken. Technologie is in deze transitie naar een duurzamere positieve gezondheid niet meer weg te denken en schept nieuwe mogelijkheden. Het kenniscentrum Health Innovation zet zich in om met sociale en technologische innovaties de gezondheid van burgers in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te bevorderen. Dit doet zij door kennis te ontwikkelen en te verspreiden over gezondheidsbevorderende innovaties gedurende de gehele levensloop.

Complexe gezondheidsvraagstukken

Het kenniscentrum Health Innovation werkt samen met burgers en professionals aan het oplossen van complexe gezondheidsvraagstukken, zoals overgewicht, langer zelfstandig thuis wonen, sociaal isolement en sneller herstel na medische behandeling. We bundelen onze kennis en expertise uit onderzoek, onderwijs en praktijk op de thema’s ‘Gezonde leefstijl’, ‘Gezonde omgeving’ en ‘Zorg en Revalidatie’.

Diverse invalshoeken

We benaderen complexere gezondheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken, vanuit het gezondheidsdomein, maar ook vanuit het sociaal, ontwerp en techniekdomein. In projecten en de Haagse Labs buigen de Health Innovation lectoraten zich samen met studenten en publieke en private partners over praktijkgerichte casussen. Wat te denken van de gymzaal, het huis of de ziekenhuiskamer van de toekomst?
 

Jaarupdate 2020 (pdf)
Projecten

Projecten

Gezond & duurzaam in beweging blijven (BiBoZ-methode)

Gezond & duurzaam in beweging blijven (BiBoZ-methode)

Dat bewegen gezond en belangrijk is, weet iedereen. Toch is het moeilijk om in beweging te komen én blijven. Zo zien zorgprofessionals dat ondanks hun inspanningen meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Daarom hebben Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam de BiBoZ-methode ontwikkeld. Vanuit De Haagse leidt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving het onderzoek.
Lees verder
Project City & Co

Project City & Co

De wereldwijde vergrijzing van de stedelijke bevolking vraagt om meer leeftijdsvriendelijke steden: afgestemd op de wensen en behoeften van senioren en die hen volop kans bieden om mee te doen met de maatschappij. Het lectoraat Urban Ageing gaat samen met nationale en Europese partners de seniorvriendelijkheid van 4 Europese steden onderzoeken tijdens het driejarige project City & Co.
Lees verder
Vitaal blijven met vernieuwende technologie (Medical Delta Living Lab VIT for life)

Vitaal blijven met vernieuwende technologie (Medical Delta Living Lab VIT for life)

Vitale mensen die – letterlijk en figuurlijk - lekker in hun vel zitten, maken minder gebruik van de gezondheidszorg. Werken aan vitaliteit door gezond eten en genoeg beweging heeft dus een positief effect op zowel de mens als op de zorg. In Medical Delta Living Lab VIT for life onderzoekt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving samen met haar partners hoe technologie kan ondersteunen bij het verbeteren van vitaliteit.
Lees verder
Innoveren in sport en bewegen in het SportLab

Innoveren in sport en bewegen in het SportLab

Het SportLab is een praktijkomgeving (‘fieldlab’) op de Sportcampus Zuiderpark. Vanuit het SportLab wordt gewerkt aan innovaties en onderzoek om mensen meer en beter te laten bewegen en sportprestaties te verbeteren.
Lees verder
Gezonde leefstijl voor kankerpatiënten (Medical Delta Living Lab Better In Better Out)

Gezonde leefstijl voor kankerpatiënten (Medical Delta Living Lab Better In Better Out)

Om sneller te herstellen, helpt het mensen met kanker om fit het behandeltraject in te gaan. Fit zijn gaat gepaard met een gezonde leefstijl: gezond eten en voldoende bewegen. Zowel technologie als goede samenwerking tussen patiënt en zorgprofessional kunnen ondersteunen in het aanleren en volhouden van een gezonde leefstijl. Maar welke toepassing werkt het best voor wie? En hoe kunnen zorgprofessionals het best samenwerken met patiënten? Het lectoraat Oncologische Zorg is betrokken in het Medical Delta Living Lab Better In Better Out om hier verschillende onderzoeken naar te doen.
Lees verder
Naar een gezonde Haagse Hogeschool (Healthy@HHS)

Naar een gezonde Haagse Hogeschool (Healthy@HHS)

Wat kan De Haagse Hogeschool doen om een gezonde school te zijn en om studenten en medewerkers in de school- en werkomgeving op weg te helpen naar een gezonde leefstijl en/of deze te behouden? Om die vraag te beantwoorden, werken meerdere lectoraten, opleidingen en diensten samen in het project Healthy@HHS. Op basis van onderzoek kunnen vernieuwende producten en programma’s helpen om de gezondheid van studenten en medewerkers te verbeteren.
Lees verder
Living Lab Sociaal Domein en Technologie

Living Lab Sociaal Domein en Technologie

Hoe houden we de zorg nu en in de toekomst bereikbaar, betaalbaar en bemensbaar? Technologie kan hier een belangrijke rol in spelen, maar wordt nog slechts beperkt ingezet in de zorg en het sociaal domein. Het Living Lab Sociaal Domein en Technologie wil daar verandering in brengen. Het kenniscentrum Health Innovation werkt in dit living lab samen met onder andere de gemeente Den Haag.
Lees verder
Beweegvriendelijk Zuiderpark

Beweegvriendelijk Zuiderpark

Met een skatepark, speeltuin, fitplaats en sportvelden lijkt het Haagse stadspark Zuiderpark een heel beweegvriendelijk park. Maar ondanks de beweegvoorzieningen zoeken met name de kwetsbare doelgroepen het park niet op om te bewegen. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport onderzoekt hoe het Zuiderpark ingericht kan worden als inclusieve en stimulerende omgeving.  
Lees verder
Vitaliteit en gezondheid van jong tot oud (Vitale Delta)

Vitaliteit en gezondheid van jong tot oud (Vitale Delta)

Voor de Delta-regio Leiden, Den Haag en Rotterdam is vitaliteit en gezondheid van jong tot oud een belangrijk thema. Vergrijzing van de samenleving en druk op de zorg geven daar reden toe. De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland werken samen om kennis en kunde te delen in het onderzoeksprogramma ‘Vitale Delta’. Zij willen stappen maken in het versterken van veerkracht en eigen regie en een gezonde omgeving creëren voor inwoners van de regio.
Lees verder
Thuis revalideren voor ouderen (Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home)

Thuis revalideren voor ouderen (Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home)

Voor veel ouderen is thuis revalideren makkelijker dan het volgen van een revalidatieprogramma in een zorginstelling. Het voorkomt dat de patiënt afhankelijk is van anderen om op de revalidatielocatie te komen. Ook hoeft de patiënt niet te wachten tot de geplande afspraak om te werken aan herstel. Verschillende e-health toepassingen kunnen hierbij ondersteunen. Maar hoe sluiten deze het beste aan op de behoeften van patiënten, behandelaars en mantelzorgers? Welke toepassingen werken goed voor wie? En op welk moment? Het lectoraat Revalidatie en Technologie doet onderzoek om antwoorden op deze vragen te vinden.
Lees verder
Meer projecten

Meer projecten

Meerdere projecten vindt u bij onze lectoraten:
Lees verder
Nieuws

Activiteiten


  1. 16 juni 2022
Bekijk al onze activiteiten

Blogs

Bekijk alle blogs
Resultaten

Visitatie Kenniscentrum Health Innovation


In november 2020 kreeg het kenniscentrum Health Innovation de uitslag van de visitatie van het kenniscentrum eerder dat jaar. Het kenniscentrum kreeg van de externe visitatiecommissie het label ‘voldoende’ en heeft er vertrouwen in dat het kenniscentrum tot impactvolle resultaten zal komen.

Het eindoordeel van de commissie is enerzijds een totaalafweging op basis van de beoordelingen van 5 standaarden en is tegelijkertijd ook inherent aan de levensfase waarin het kenniscentrum zich bevindt. De vele ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden - van Centrum voor Lectoraten en Onderzoek (CLO) via onderzoeksplatform naar kenniscentrum – hebben veel van de medewerkers gevraagd. Het heeft ervoor gezorgd dat de beleidsomgeving steeds veranderde, maar dat daarbinnen het kenniscentrum en zijn voorgangers al hun onderzoek hebben opgebouwd. Nu de hogeschoolbrede kaders meer lijken uit te kristalliseren kan het kenniscentrum zich nog sterker richten op zijn eigen missie en ambities.

Potentieel

De commissie ziet een mooi potentieel; de koers van het kenniscentrum is inmiddels bepaald en de lectoren en onderzoekers zijn zeer enthousiast en gemotiveerd om met elkaar relevante onderzoeken uit te voeren. De commissie wenst het kenniscentrum en zijn medewerkers hierbij veel succes en heeft er vertrouwen in dat het tot impactvolle resultaten zal komen.

Leden evaluatiecommissie

De externe evaluatiecommissie (via Hobéon) bestond uit:

  • ir. Fred de Bruijn, voorzitter

  • prof. dr. Cees van der Schans, commissielid

  • drs. Geri Bonhof, commissielid

  • dr. Martijn Vastenburg, commissielid

  • Inge van der Hoorn MSc, secretaris

Rapportages en meer informatie

W2104 0349 A3 infographic Health Innovation_v3

Infographic Health Innovation 2019

Infographic Health Innovation 2018

Publicaties

Recente publicaties

Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk

In deze geactualiseerde uitgave ‘Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk’ krijgt u een goed beeld van de resultaten die de afgelopen jaren in de Medical Delta field- en living labs op dit vlak gerealiseerd zijn. Sinds 2017 zijn negen field- en living labs operationeel. Samen met onze zestien wetenschappelijke programma’s en onze deelname aan regionale en landelijke innovatieverbanden, helpen de labs om in co-creatie sneller tot ‘technologische oplossingen voor duurzame zorg’ te komen, waar Medical Delta voor staat.
Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk (pdf)

De Haagse Labs voor Health Innovation

Labs vormen een belangrijk onderdeel van het open-innovatie ecosysteem van De Haagse Hogeschool. In de uitgave 'De Haagse Labs voor Health Innovation' van het kenniscentrum staat beschreven welke Health Innovation Labs er zijn, op welke thema's ze zich richten en hoe en met wie het kenniscentrum Health Innovation samenwerkt in deze labs.
Voor meer informatie: neem contact op met Bregje Thomassen, programmacoördinator kenniscentrum Health Innovation (b.j.w.thomassen@hhs.nl).

De Haagse Labs voor Health Innovation (pdf)
Team
Partners
Samenwerkingspartners
Pieter van Foreest Gemeente Zoetermeer Vitale delta wzh_logo_woonzorgcentra GGD Haaglanden Basalt Medical delta HMC