Over het kenniscentrum

Er is steeds meer aandacht voor zorg dichtbij huis, eigen verantwoordelijkheid en flexibele netwerken. Technologie is in deze transitie naar een duurzamere positieve gezondheid niet meer weg te denken en schept nieuwe mogelijkheden. Het kenniscentrum Health Innovation zet zich in om met sociale en technologische innovaties de gezondheid van burgers in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te bevorderen. Dit doet zij door kennis te ontwikkelen en te verspreiden over gezondheidsbevorderende innovaties gedurende de gehele levensloop.

Het kenniscentrum Health Innovation werkt samen met burgers en professionals aan het oplossen van complexe gezondheidsvraagstukken, zoals overgewicht, langer zelfstandig thuis wonen, sociaal isolement en sneller herstel na medische behandeling. We bundelen onze kennis en expertise uit onderzoek, onderwijs en praktijk op de thema’s ‘Gezonde leefstijl’, ‘Gezonde omgeving’ en ‘Zorg en Revalidatie’.

We benaderen complexere gezondheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken, vanuit het gezondheidsdomein, maar ook vanuit het sociaal, ontwerp en techniekdomein. In projecten en de Haagse Labs buigen de Health Innovation lectoraten zich samen met studenten en publieke en private partners over praktijkgerichte casussen. Wat te denken van de gymzaal, het huis of de ziekenhuiskamer van de toekomst?


voorblad Haagse labs

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Per 1 mei 2019 is dit SIA RAAK MKB project van start gegaan. Dit project is een samenwerking tussen de lectoraten Urban Ageing en Public Governance van De Haagse Hogeschool, en daarmee ook tussen twee kenniscentra in oprichting. Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten.
Lees verder
Living Labs Haags Sportkwartier

Living Labs Haags Sportkwartier

Het lectoraat Impact of Sport onderzoekt de verbindende kracht van sport in het Haagse stadsdeel Escamp. We werken samen met bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en bedrijven in living labs: plekken in de wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van stadsbewoners volledig tot haar recht te laten komen. We experimenteren in ‘real life settings’ met innovatief sportaanbod en nieuwe vormen van organisatie en verbinding. In totaal realiseren we vier living labs in Escamp, te beginnen in de wijk Morgenstond, op en rond de velden van HKV Eibernest.
Lees verder
Actueel

Activiteiten


  1. 25 maart 2021
Bekijk al onze activiteiten

Blogs

Bekijk alle blogs

Team
Partners
Samenwerkingspartners
Pieter van Foreest Gemeente Zoetermeer Vitale delta GGD Haaglanden Basalt Medical delta HMC