Kenniscentrum Health Innovation

Sociale en technologische innovaties voor vitale burgers
Over het kenniscentrum

Er is steeds meer aandacht voor zorg dichtbij huis, eigen verantwoordelijkheid en flexibele netwerken. Technologie is in deze transitie naar een duurzamere positieve gezondheid niet meer weg te denken en schept nieuwe mogelijkheden. Het kenniscentrum Health Innovation zet zich in om met sociale en technologische innovaties de gezondheid van burgers in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te bevorderen. Dit doet zij door kennis te ontwikkelen en te verspreiden over gezondheidsbevorderende innovaties gedurende de gehele levensloop.

Het kenniscentrum Health Innovation werkt samen met burgers en professionals aan het oplossen van complexe gezondheidsvraagstukken, zoals overgewicht, langer zelfstandig thuis wonen, sociaal isolement en sneller herstel na medische behandeling. We bundelen onze kennis en expertise uit onderzoek, onderwijs en praktijk op de thema’s ‘Gezonde leefstijl’, ‘Gezonde omgeving’ en ‘Zorg en Revalidatie’.

We benaderen complexere gezondheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken, vanuit het gezondheidsdomein, maar ook vanuit het sociaal, ontwerp en techniekdomein. In projecten en de Haagse Labs buigen de Health Innovation lectoraten zich samen met studenten en publieke en private partners over praktijkgerichte casussen. Wat te denken van de gymzaal, het huis of de ziekenhuiskamer van de toekomst?
W2102 0699 CoE Health Innovation_V5 (3)
Flyer Kenniscentrum Health Innovation (pdf)

Jaarupdate 2020 (pdf)

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Per 1 mei 2019 is dit SIA RAAK MKB project van start gegaan. Dit project is een samenwerking tussen de lectoraten Urban Ageing en Public Governance van De Haagse Hogeschool, en daarmee ook tussen twee kenniscentra in oprichting. Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten.
Lees verder
Living Labs Haags Sportkwartier

Living Labs Haags Sportkwartier

Het lectoraat Impact of Sport onderzoekt de verbindende kracht van sport in het Haagse stadsdeel Escamp. We werken samen met bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en bedrijven in living labs: plekken in de wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van stadsbewoners volledig tot haar recht te laten komen. We experimenteren in ‘real life settings’ met innovatief sportaanbod en nieuwe vormen van organisatie en verbinding. Momenteel werken we in twee living labs, in de wijken Morgenstond en Bouwlust/ Vrederust.
Lees verder
Resultaten

Visitatie Kenniscentrum Health Innovation


In november 2020 kreeg het kenniscentrum Health Innovation de uitslag van de visitatie van het kenniscentrum eerder dat jaar. Het kenniscentrum kreeg van de externe visitatiecommissie het label ‘voldoende’ en heeft er vertrouwen in dat het kenniscentrum tot impactvolle resultaten zal komen.

Het eindoordeel van de commissie is enerzijds een totaalafweging op basis van de beoordelingen van 5 standaarden en is tegelijkertijd ook inherent aan de levensfase waarin het kenniscentrum zich bevindt. De vele ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden - van Centrum voor Lectoraten en Onderzoek (CLO) via onderzoeksplatform naar kenniscentrum – hebben veel van de medewerkers gevraagd. Het heeft ervoor gezorgd dat de beleidsomgeving steeds veranderde, maar dat daarbinnen het kenniscentrum en zijn voorgangers al hun onderzoek hebben opgebouwd. Nu de hogeschoolbrede kaders meer lijken uit te kristalliseren kan het kenniscentrum zich nog sterker richten op zijn eigen missie en ambities.

Potentieel

De commissie ziet een mooi potentieel; de koers van het kenniscentrum is inmiddels bepaald en de lectoren en onderzoekers zijn zeer enthousiast en gemotiveerd om met elkaar relevante onderzoeken uit te voeren. De commissie wenst het kenniscentrum en zijn medewerkers hierbij veel succes en heeft er vertrouwen in dat het tot impactvolle resultaten zal komen.

Leden evaluatiecommissie

De externe evaluatiecommissie (via Hobéon) bestond uit:

  • ir. Fred de Bruijn, voorzitter

  • prof. dr. Cees van der Schans, commissielid

  • drs. Geri Bonhof, commissielid

  • dr. Martijn Vastenburg, commissielid

  • Inge van der Hoorn MSc, secretaris

Rapportages en meer informatie

W2104 0349 A3 infographic Health Innovation_v3

Infographic Health Innovation 2019

Infographic Health Innovation 2018

Publicaties

Recente publicaties

De Haagse Labs voor Health Innovation

Labs vormen een belangrijk onderdeel van het open-innovatie ecosysteem van De Haagse Hogeschool. In de uitgave 'De Haagse Labs voor Health Innovation' van het kenniscentrum staat beschreven welke Health Innovation Labs er zijn, op welke thema's ze zich richten en hoe en met wie het kenniscentrum Health Innovation samenwerkt in deze labs.

Voor meer informatie: neem contact op met Bregje Thomassen, programmacoördinator kenniscentrum Health Innovation (b.j.w.thomassen@hhs.nl).

De Haagse Labs voor Health Innovation (pdf)
Team
Partners
Samenwerkingspartners
Pieter van Foreest Gemeente Zoetermeer Vitale delta wzh_logo_woonzorgcentra GGD Haaglanden Basalt Medical delta HMC