Over het kenniscentrum

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen in een rolstoel kunnen sporten? Wat hebben ouderen nodig om langer zelfstandig thuis te wonen? En hoe kunnen we mensen helpen sneller te herstellen na een medische ingreep?

Kenniscentrum Health Innovation doet onderzoek naar deze en andere complexe vraagstukken rondom de thema’s ‘Preventie door voeding en beweging’, ‘Inclusief bewegen en sport’ en ‘Langdurige zorg, wonen en welzijn’.

Sociaal én technologisch  

Het kenniscentrum draagt met ruim 80 medewerkers bij aan een vitaal en duurzaam leven voor iedereen, in de breedste zin van het woord. In de 9 betrokken lectoraten werken lectoren, (docent)-onderzoekers en studenten samen met professionals, bedrijven en eindgebruikers. Vanuit deze diverse invalshoeken (sociaal, ontwerp, techniek) is ons onderzoek met name gericht op de inzet van sociaal-technologische innovaties. Sociaal-technologisch omdat wij van mening zijn dat technologie nooit losstaat van het sociale aspect.

Om een verandering in gang te kunnen zetten, moet je oog houden voor de mens achter het vraagstuk. E-health of zorgtechnologie is tegenwoordig niet meer weg te denken en schept nieuwe mogelijkheden. Technologische mogelijkheden leiden echter niet automatisch tot een betere kwaliteit van leven. Sociale contacten en meedoen in de maatschappij zijn hierbij ook belangrijk. We nemen al deze invalshoeken mee bij onze benadering van complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid en inclusie en maken zo optimaal gebruik van onze kennis en expertise. 

Praktijkgericht 

Ons onderzoek is altijd praktijkgericht. We werken samen met bewoners, studenten, lokale (sport)organisaties en bedrijven aan oplossingen van echte vragen en geven adviezen of bieden oplossingen die direct toepasbaar zijn. Door de implementatie van de opgedane kennis en expertise in het onderwijs leiden we de beroepsprofessionals van de toekomst op. Soms doen we dat in zogenaamde living labs. Dit zijn plekken bij bedrijven of in wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van onderzoekers, studenten en stakeholders volledig tot haar recht te laten komen. We onderscheiden ons door goed te luisteren, onze bevindingen steeds te toetsen aan de praktijk en de gevonden oplossingen daadwerkelijk te implementeren. 
 

Jaarupdate 2021
Projecten

Projecten

Overgewicht bij kinderen samen bestrijden (Leer-Kracht Preventie in de Wijk)

Overgewicht bij kinderen samen bestrijden (Leer-Kracht Preventie in de Wijk)

In sommige Haagse wijken wonen relatief veel kinderen en jongeren met overgewicht. Tot nu toe slagen professionals er maar gedeeltelijk in deze doelgroep goed te helpen. De Haagse Hogeschool, LUMC-Campus Den Haag en ROC Mondriaan bundelen hun krachten en gaan samen met GGD Haaglanden, Stichting Lijn 1 Den Haag, ZWconnect en Xtra Welzijn aan de slag met het ontwikkelen van een unieke, domein overstijgende nascholing ‘preventie en aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen t/m 12 jaar’ voor professionals.
Lees verder
Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Hulpmiddelen zijn van groot belang om de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de deelname aan de maatschappij van de gebruikers te ondersteunen en verbeteren. Met de juiste hulpmiddelen kunnen mensen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven ook langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast zijn ze nodig om de groeiende vraag naar zorg op te kunnen vangen. Door gebruik van hulpmiddelen kan veel zorg in de thuissituatie plaatsvinden. De Academische Werkplaats: Technologie voor Thuis* gaat onderzoek doen dat helpt om hulpmiddelen slim en effectief in te zetten in de thuissituatie.
Lees verder
Robotstofzuigers in de thuiszorg

Robotstofzuigers in de thuiszorg

De werkdruk in de thuiszorg is hoog en technologische innovaties, zoals een robotstofzuiger, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan o.a. het verminderen van die werkdruk en de hoeveelheid inzet van thuishulpen. Er is nog niet genoeg onderzoek gedaan naar de inzet van robotstofzuigers om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Daarom is in april 2022 een grootschalige pilot gestart in de gemeenten Amsterdam en Den Haag, in samenwerking met zorgpartijen Axxicom Thuishulp, Cordaan Thuisdiensten (beide onderdeel van Incluzio) en Tzorg, om het effect te meten van een robotstofzuiger binnen het domein Hulp bij het Huishouden (HbH). Tijdens deze pilot worden een jaar lang 100 robotstofzuigers ingezet bij cliënten in de gemeenten Amsterdam en Den Haag.
Lees verder
Speelvriendelijke steden

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden. Om kinderen gezonde en fitte volwassenen te laten worden, is het van belang om hen te stimuleren meer te bewegen. Eén manier om dit te bereiken is het beter faciliteren van buitenspelen. Buitenspelen heeft niet alleen een positief effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook op motorische, cognitieve en sociale vaardigheden.
Lees verder
Duurzaam in beweging blijven na fysiotherapie (BiBoZ-PraktijkStudie)

Duurzaam in beweging blijven na fysiotherapie (BiBoZ-PraktijkStudie)

Dat bewegen gezond en belangrijk is, weet iedereen. Toch is het moeilijk om in beweging te komen én blijven. Zo zien zorgprofessionals dat ondanks hun inspanningen meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Daarom hebben Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam de BiBoZ-methode ontwikkeld. Vanuit De Haagse leidt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving het onderzoek.
Lees verder
Project City & Co

Project City & Co

De wereldwijde vergrijzing van de stedelijke bevolking vraagt om meer leeftijdsvriendelijke steden: afgestemd op de wensen en behoeften van senioren en die hen volop kans bieden om mee te doen met de maatschappij. Het lectoraat Urban Ageing gaat samen met nationale en Europese partners de seniorvriendelijkheid van 4 Europese steden onderzoeken tijdens het driejarige project City & Co.
Lees verder
Vitaal blijven met vernieuwende technologie (Medical Delta Living Lab VIT for life)

Vitaal blijven met vernieuwende technologie (Medical Delta Living Lab VIT for life)

Vitale mensen die – letterlijk en figuurlijk - lekker in hun vel zitten, maken minder gebruik van de gezondheidszorg. Werken aan vitaliteit door gezond eten en genoeg beweging heeft dus een positief effect op zowel de mens als op de zorg. In Medical Delta Living Lab VIT for life onderzoekt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving samen met haar partners hoe technologie kan ondersteunen bij het verbeteren van vitaliteit.
Lees verder
Innoveren in sport en bewegen in het SportLab

Innoveren in sport en bewegen in het SportLab

Het SportLab is een praktijkomgeving (‘fieldlab’) op de Sportcampus Zuiderpark. Vanuit het SportLab wordt gewerkt aan innovaties en onderzoek om mensen meer en beter te laten bewegen en sportprestaties te verbeteren.
Lees verder
Gezonde leefstijl voor kankerpatiënten (Medical Delta Living Lab Better In Better Out)

Gezonde leefstijl voor kankerpatiënten (Medical Delta Living Lab Better In Better Out)

Om sneller te herstellen, helpt het mensen met kanker om fit het behandeltraject in te gaan. Fit zijn gaat gepaard met een gezonde leefstijl: gezond eten en voldoende bewegen. Zowel technologie als goede samenwerking tussen patiënt en zorgprofessional kunnen ondersteunen in het aanleren en volhouden van een gezonde leefstijl. Maar welke toepassing werkt het best voor wie? En hoe kunnen zorgprofessionals het best samenwerken met patiënten? Het lectoraat Oncologische Zorg is betrokken in het Medical Delta Living Lab Better In Better Out om hier verschillende onderzoeken naar te doen.
Lees verder
Naar een gezonde Haagse Hogeschool (Healthy@HHS)

Naar een gezonde Haagse Hogeschool (Healthy@HHS)

Wat kan De Haagse Hogeschool doen om een gezonde school te zijn en om studenten en medewerkers in de school- en werkomgeving op weg te helpen naar een gezonde leefstijl en/of deze te behouden? Om die vraag te beantwoorden, werken meerdere lectoraten, opleidingen en diensten samen in het project Healthy@HHS. Op basis van onderzoek kunnen vernieuwende producten en programma’s helpen om de gezondheid van studenten en medewerkers te verbeteren.
Lees verder
Living Lab Sociaal Domein en Technologie

Living Lab Sociaal Domein en Technologie

Hoe houden we de zorg nu en in de toekomst bereikbaar, betaalbaar en bemensbaar? Technologie kan hier een belangrijke rol in spelen, maar wordt nog slechts beperkt ingezet in de zorg en het sociaal domein. Het Living Lab Sociaal Domein en Technologie wil daar verandering in brengen. Het kenniscentrum Health Innovation werkt in dit living lab samen met onder andere de gemeente Den Haag.
Lees verder
Beweegvriendelijk Zuiderpark

Beweegvriendelijk Zuiderpark

Met een skatepark, speeltuin, fitplaats en sportvelden lijkt het Haagse stadspark Zuiderpark een heel beweegvriendelijk park. Maar ondanks de beweegvoorzieningen zoeken met name de kwetsbare doelgroepen het park niet op om te bewegen. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport onderzoekt hoe het Zuiderpark ingericht kan worden als inclusieve en stimulerende omgeving.  
Lees verder
Vitaliteit en gezondheid van jong tot oud (Vitale Delta)

Vitaliteit en gezondheid van jong tot oud (Vitale Delta)

Voor de Delta-regio Leiden, Den Haag en Rotterdam is vitaliteit en gezondheid van jong tot oud een belangrijk thema. Vergrijzing van de samenleving en druk op de zorg geven daar reden toe. De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland werken samen om kennis en kunde te delen in het onderzoeksprogramma ‘Vitale Delta’. Zij willen stappen maken in het versterken van veerkracht en eigen regie en een gezonde omgeving creëren voor inwoners van de regio.
Lees verder
Thuis revalideren voor ouderen (Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home)

Thuis revalideren voor ouderen (Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home)

Voor veel ouderen is thuis revalideren makkelijker dan het volgen van een revalidatieprogramma in een zorginstelling. Het voorkomt dat de patiënt afhankelijk is van anderen om op de revalidatielocatie te komen. Ook hoeft de patiënt niet te wachten tot de geplande afspraak om te werken aan herstel. Verschillende e-health toepassingen kunnen hierbij ondersteunen. Maar hoe sluiten deze het beste aan op de behoeften van patiënten, behandelaars en mantelzorgers? Welke toepassingen werken goed voor wie? En op welk moment? Het lectoraat Revalidatie en Technologie doet onderzoek om antwoorden op deze vragen te vinden.
Lees verder
Meer projecten

Meer projecten

Meerdere projecten vindt u bij onze lectoraten:
Lees verder
Resultaten

Visitatie Kenniscentrum Health Innovation


In november 2020 kreeg het kenniscentrum Health Innovation de uitslag van de visitatie van het kenniscentrum eerder dat jaar. Het kenniscentrum kreeg van de externe visitatiecommissie het label ‘voldoende’ en heeft er vertrouwen in dat het kenniscentrum tot impactvolle resultaten zal komen.

Het eindoordeel van de commissie is enerzijds een totaalafweging op basis van de beoordelingen van 5 standaarden en is tegelijkertijd ook inherent aan de levensfase waarin het kenniscentrum zich bevindt. De vele ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden - van Centrum voor Lectoraten en Onderzoek (CLO) via onderzoeksplatform naar kenniscentrum – hebben veel van de medewerkers gevraagd. Het heeft ervoor gezorgd dat de beleidsomgeving steeds veranderde, maar dat daarbinnen het kenniscentrum en zijn voorgangers al hun onderzoek hebben opgebouwd. Nu de hogeschoolbrede kaders meer lijken uit te kristalliseren kan het kenniscentrum zich nog sterker richten op zijn eigen missie en ambities.

Potentieel

De commissie ziet een mooi potentieel; de koers van het kenniscentrum is inmiddels bepaald en de lectoren en onderzoekers zijn zeer enthousiast en gemotiveerd om met elkaar relevante onderzoeken uit te voeren. De commissie wenst het kenniscentrum en zijn medewerkers hierbij veel succes en heeft er vertrouwen in dat het tot impactvolle resultaten zal komen.

Leden evaluatiecommissie

De externe evaluatiecommissie (via Hobéon) bestond uit:

  • ir. Fred de Bruijn, voorzitter

  • prof. dr. Cees van der Schans, commissielid

  • drs. Geri Bonhof, commissielid

  • dr. Martijn Vastenburg, commissielid

  • Inge van der Hoorn MSc, secretaris

Rapportages en meer informatie

Infographic KC HI output 2021 W2104 0349 A3 infographic Health Innovation_v3

Infographic Health Innovation 2019

Infographic Health Innovation 2018

Publicaties

Recente publicaties

Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk

In deze geactualiseerde uitgave ‘Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk’ krijgt u een goed beeld van de resultaten die de afgelopen jaren in de Medical Delta field- en living labs op dit vlak gerealiseerd zijn. Sinds 2017 zijn negen field- en living labs operationeel. Samen met onze zestien wetenschappelijke programma’s en onze deelname aan regionale en landelijke innovatieverbanden, helpen de labs om in co-creatie sneller tot ‘technologische oplossingen voor duurzame zorg’ te komen, waar Medical Delta voor staat.
Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk (pdf)

De Haagse Labs voor Health Innovation

Labs vormen een belangrijk onderdeel van het open-innovatie ecosysteem van De Haagse Hogeschool. In de uitgave 'De Haagse Labs voor Health Innovation' van het kenniscentrum staat beschreven welke Health Innovation Labs er zijn, op welke thema's ze zich richten en hoe en met wie het kenniscentrum Health Innovation samenwerkt in deze labs.
Voor meer informatie: neem contact op met Bregje Thomassen, programmacoördinator kenniscentrum Health Innovation (b.j.w.thomassen@hhs.nl).

De Haagse Labs voor Health Innovation (pdf)
Team
Partners
Samenwerkingspartners
Pieter van Foreest Gemeente Zoetermeer Vitale delta wzh_logo_woonzorgcentra GGD Haaglanden Basalt Medical delta HMC