Introductie

Vrijwel dagelijks zijn er berichten in het nieuws over problemen in de zorg. Personeelstekorten, stijgende kosten en een toenemende behoefte aan zorg en ondersteuning vormen in combinatie een enorme uitdaging. Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen, maar hoe? 

Welke technologie? Voor wie en wanneer? Gaan we mensen vervangen door robots? Zien we alleen nog online een hulpverlener? En als we technologie gaan gebruiken, wat betekent dat dan voor het werk van zorgprofessionals? Dit zijn voorbeelden van de vele vragen die spelen rond toepassing van technologie in de zorg. Vragen waar een hogeschool zich mee bezig moet houden, omdat zorg- en welzijnsprofessionals, ingenieurs en veel andere professionals er mee te maken krijgen en een bijdrage zullen leveren aan het vinden van de juiste antwoorden.

Over het lectoraat

De centrale vraag voor lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg is hoe technologie mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte in de eigen leefomgeving kan ondersteunen. Daarbij kan het gaan om de ontwikkeling van nieuwe dingen, de evaluatie van bestaande dingen of om de vraag hoe het keuze- en verstrekkingsproces voor technologie optimaal ondersteund kan worden. Het lectoraat richt zich enerzijds op ondersteunende technologie die mensen helpt bij het zelfstandig functioneren en bij participatie in de samenleving, en anderzijds op technologie die zorgprocessen ondersteunt.

Wereldwijd ervaart ongeveer een op de vier mensen belemmeringen in het dagelijks functioneren. Dit kunnen lichte, maar ook zeer ingrijpende en complexe beperkingen zijn, zoals na een beroerte, dwarslaesie of bij dementie. Ondanks de diversiteit aan belemmeringen en oorzaken is er een ding gemeenschappelijk: mensen met functionele belemmeringen komen allerlei barrières tegen in de samenleving die maken dat ze niet als anderen gewoon ‘mee kunnen doen’. Het aantal mensen dat functionele belemmeringen ervaart groeit. Daarmee groeit ook de behoefte aan adequate zorg en ondersteuning. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dat is niet acceptabel, zeker niet omdat deze tweedeling op basis van functionele belemmeringen deels samenvalt met sociaaleconomische en culturele scheidslijnen in de samenleving. Technologie kan een grote rol spelen als instrument voor een inclusieve samenleving en bijdragen aan duurzame zorg die toegankelijk is voor iedereen. En daarmee aan een meer rechtvaardige samenleving waarin iedereen, ondanks beperkingen of chronische aandoeningen, gelijke kansen heeft om mee te doen.

Het lectoraat is sterk multidisciplinair, met medewerkers van heel verschillende opleidingen en verschillende achtergronden. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking met zorgorganisaties, bedrijven en gemeenten; in vrijwel alle projecten wordt met externe partijen samengewerkt en veel van de vragen voor het lectoraat komen rechtstreeks voort uit dergelijke samenwerkingen.

Luc de Witte

Over de lector

dr. Luc de Witte

Luc de Witte begon eind 2021 als lector Technologie voor Gezondheidszorg bij De Haagse Hogeschool. Daarvoor was hij hoogleraar Health Services Research binnen het Centre for Assistive Technology and Connected Healthcare (CATCH) aan de Universiteit van Sheffield in Engeland. Nog eerder wat hij hoogleraar in Maastricht en lector bij Zuyd Hogeschool.

Luc werkt zowel nationaal als internationaal. Hij begeleidt momenteel projecten in Ghana, Gambia en Zuid Afrika, en eerder in India en Nepal. Hij is momenteel voorzitter van de Global Alliance of Assistive Technology Organisations (GAATO), een wereldwijde koepelorganisatie van organisaties op het gebied van hulpmiddelen. Hij is betrokken (geweest) bij een groot aantal onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Hij heeft 36 promovendi begeleid en is mede auteur van ruim 300 internationale publicaties. Al zijn onderzoek heeft een praktijkgericht karakter en richt zich op het genereren van kennis om de zorg te kunnen ondersteunen, zowel in de praktijk als bij beleidsvorming.

Nevenfuncties

  • Alevo ouderenorg- Lid raad van toezicht
  • SGL- lid raad van toezicht Global Alliance of Assistive Technology Organizations- President
  • Visiting professor van Chang Mai university in Thailand
  • Lid van de programmacommissie Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten van ZonMw
  • ZonMw klankbordgroep Transforming Health and Care Systems
  • Lid van de editorial board van het tijdschrift Technologies
  • Editor in Chief tijdschrift Technology en Disability


+31 (0)6 43 24 11 02
l.p.dewitte@hhs.nl

LinkedIn profiel

Team Onderzoek

Team

Binnen ons lectoraat werken onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten nauw samen met praktijkpartners om onderzoek te verrichten. Samen zetten zij zich in om de resultaten van het onderzoek -kennis en inzichten- te vertalen naar de praktijk van het onderwijs en de regio.
 

Ontmoet ons team

Projecten

Zorgvernieuwing door technologie binnen ouderenzorgorganisaties

Steeds minder zorgverleners, moeten steeds meer zorg leveren. Verandering in de zorg is daarom hard nodig en technologie kan daarbij helpen.
Lees meer

De Somnox: een innovatieve technologie ter ondersteuning van de aanpak van slaap- en multiproblematiek

Slapeloosheid heeft veel gevolgen voor de maatschappij. De Somnox kan helpen bij het verbeteren van de slaapkwaliteit.
Lees meer

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Hulpmiddelen zijn van groot belang om de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de deelname aan de maatschappij van de gebruikers te ondersteunen en verbeteren.
Lees meer

Nieuws

11 april 2024

Toegankelijk onderwijs: wanneer beginnen we ermee?

Onderzoek

Wat betekent het om onderwijs inclusief te maken? En dan bedoelen we inclusief voor werkelijk iedereen.
Lees meer

28 maart 2024

Hoe verbeteren we de ervaring met hulpmiddelen?

Onderzoek

Onderzoek naar de ervaringen van inwoners van Den Haag met functionele beperkingen bij het verkrijgen van hulpmiddelen.
Lees meer

8 februari 2024

Feestelijke lancering Haagse Zorginnovatiehub

Onderzoek

Op 1 februari heeft de gemeente Den Haag met aangesloten partners de nieuwe Zorginnovatiehub feestelijk gelanceerd.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Building an alternative conceptualization of participation: from shared decision-making to acting and work

Het artikel presenteert een alternatieve conceptualisering van participatie om (nieuwe) wetenschappers, beleidsmakers en burgers legitimatie en houvast te bieden.

Lees meer

Artikel

Biomimetic Approaches for the Design and Fabrication of Bone-to-Soft Tissue Interfaces

Bot-op-zacht weefsel interfaces zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van belastingen tussen weefsels met sterk verschillende materiaaleigenschappen.

Artikel

Ontwerp van een mondmasker met een hoge filtratiegraad

Het probleem van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor eenmalig gebruik en gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen die het milieu vervuilen, zette aan tot het ontwerpen van een circulair mondmasker.

Artikel

I Stood By and Watched”: An Autoethnography of Stakeholder Participation in a Living Lab

Lees meer