Introductie

Vrijwel dagelijks zijn er berichten in het nieuws over problemen in de zorg. Personeelstekorten, stijgende kosten en een toenemende behoefte aan zorg en ondersteuning vormen in combinatie een enorme uitdaging. Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen, maar hoe? 

Welke technologie? Voor wie en wanneer? Gaan we mensen vervangen door robots? Zien we alleen nog online een hulpverlener? En als we technologie gaan gebruiken, wat betekent dat dan voor het werk van zorgprofessionals? Dit zijn voorbeelden van de vele vragen die spelen rond toepassing van technologie in de zorg. Vragen waar een hogeschool zich mee bezig moet houden, omdat zorg- en welzijnsprofessionals, ingenieurs en veel andere professionals er mee te maken krijgen en een bijdrage zullen leveren aan het vinden van de juiste antwoorden.

Over het lectoraat

De centrale vraag voor lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg is hoe technologie mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte in de eigen leefomgeving kan ondersteunen. Daarbij kan het gaan om de ontwikkeling van nieuwe dingen, de evaluatie van bestaande dingen of om de vraag hoe het keuze- en verstrekkingsproces voor technologie optimaal ondersteund kan worden. Het lectoraat richt zich enerzijds op ondersteunende technologie die mensen helpt bij het zelfstandig functioneren en bij participatie in de samenleving, en anderzijds op technologie die zorgprocessen ondersteunt.

Wereldwijd ervaart ongeveer een op de vier mensen belemmeringen in het dagelijks functioneren. Dit kunnen lichte, maar ook zeer ingrijpende en complexe beperkingen zijn, zoals na een beroerte, dwarslaesie of bij dementie. Ondanks de diversiteit aan belemmeringen en oorzaken is er een ding gemeenschappelijk: mensen met functionele belemmeringen komen allerlei barrières tegen in de samenleving die maken dat ze niet als anderen gewoon ‘mee kunnen doen’. Het aantal mensen dat functionele belemmeringen ervaart groeit. Daarmee groeit ook de behoefte aan adequate zorg en ondersteuning. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dat is niet acceptabel, zeker niet omdat deze tweedeling op basis van functionele belemmeringen deels samenvalt met sociaaleconomische en culturele scheidslijnen in de samenleving. Technologie kan een grote rol spelen als instrument voor een inclusieve samenleving en bijdragen aan duurzame zorg die toegankelijk is voor iedereen. En daarmee aan een meer rechtvaardige samenleving waarin iedereen, ondanks beperkingen of chronische aandoeningen, gelijke kansen heeft om mee te doen.

Het lectoraat is sterk multidisciplinair, met medewerkers van heel verschillende opleidingen en verschillende achtergronden. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking met zorgorganisaties, bedrijven en gemeenten; in vrijwel alle projecten wordt met externe partijen samengewerkt en veel van de vragen voor het lectoraat komen rechtstreeks voort uit dergelijke samenwerkingen.

Luc de Witte

Over de lector

dr. Luc de Witte

Luc de Witte begon eind 2021 als lector Technologie voor Gezondheidszorg bij De Haagse Hogeschool. Daarvoor was hij hoogleraar Health Services Research binnen het Centre for Assistive Technology and Connected Healthcare (CATCH) aan de Universiteit van Sheffield in Engeland. Nog eerder wat hij hoogleraar in Maastricht en lector bij Zuyd Hogeschool.

Oorspronkelijk opgeleid tot arts, is Luc altijd betrokken geweest bij praktijkgericht onderzoek rondom innovaties in de revalidatie en de langdurige zorg. Dit laatste betrof de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de zorg bij chronische ziekten. In Limburg was Luc directeur van het expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) waarbij hij circa 35 partners in de gezondheidszorg, -industrie en kennisinstellingen met elkaar verbond. Ook was hij voorzitter van het Centre for Care Technology Research (CCTR), een van de door NWO erkende onderzoekscentra op het gebied van medische technologie.

Luc werkt zowel nationaal als internationaal. Hij begeleidt momenteel projecten in Ghana, Gambia en Zuid Afrika, en eerder in India en Nepal. Hij is momenteel voorzitter van de Global Alliance of Assistive Technology Organisations (GAATO), een wereldwijde koepelorganisatie van organisaties op het gebied van hulpmiddelen. Hij is betrokken (geweest) bij een groot aantal onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Hij heeft 36 promovendi begeleid en is mede auteur van ruim 300 internationale publicaties. Al zijn onderzoek heeft een praktijkgericht karakter en richt zich op het genereren van kennis om de zorg te kunnen ondersteunen, zowel in de praktijk als bij beleidsvorming.

+31 (0)6 43 24 11 02
l.p.dewitte@hhs.nl

LinkedIn profiel

Nevenfuncties

  • President Global Alliance of Assistive Technology Organisations, Geneve
  • Lid Raad van Toezicht bij Allevo ouderenzorg, Goes
  • Lid Raad van Toezicht bij Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Sittard

Team

Luc Bolier

Luc Bolier

Luc Bolier

Docent bij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

 

+31 (0)6 - 43 16 78 70
l.j.bolier@hhs.nl

Liesbeth Geuze

Liesbeth Geuze

Go to Liesbeth Geuze

Liesbeth Geuze

Haar promotieonderzoek richt zich op ervaringen van ouders die zorgen voor hun kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB).

L.Geuze@hhs.nl

Go to Liesbeth Geuze
Hans Glerum

Hans Glerum

Hans Glerum is verbonden aan de opleiding Industrieel Product Ontwerpen. In de hoofdfase organiseert hij de bedrijfsprojecten en de nieuwe minor Product Design for Health.

j.glerum@hhs.nl

Go to Hans Glerum
Mark Leemhuis

Mark Leemhuis

Go to Mark Leemhuis

Mark Leemhuis

Hij is sinds 2016 werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat met als aandachtsgebied de (bio)materialen. 

06 - 29 51 38 89
m.leemhuis@hhs.nl

Go to Mark Leemhuis
Ilse Lelieveld

Ilse Lelieveld

Regisseur Living Lab sociaal domein en technologie

Go to Ilse Lelieveld

Ilse Lelieveld

Regisseur Living Lab sociaal domein en technologie

Ilse Lelieveld is Regisseur van de Living Labs sociaal domein en technologie.

06 - 43 56 83 64
i.s.lelieveld@hhs.nl

Go to Ilse Lelieveld
Yolanda Noordam

Yolanda Noordam

Managementassistent

Yolanda Noordam

Managementassistent

Faculteitsbureau TIS-D1.113
06-48072044
y.h.noordam@hhs.nl

 

Sara Panahkhahi

Sara Panahkhahi

Go to Sara Panahkhahi

Sara Panahkhahi

Zij onderzoekt samen met Mark Leemhuis biomaterialen en productiemethoden van deze materialen, onder andere 3D print technieken en de invloed daarvan op de materiaaleigenschappen.

s.panahkhahi@hhs.nl

Go to Sara Panahkhahi
Gerwin Smit

Gerwin Smit

Gerwin Smit

Gerwin Smit ontwerpt medische hulpmiddelen, zoals exo-skeletten en 3D-geprinte handprothesen. Hij is Assistant Professor Biomechatronics op de TU Delft.

Researchgate.net

Gaby Wey

Gaby Wey

Gaby Wey

Project Coördinator voor de Academische Werkplaats Technologie voor Thuis en Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden .

+31 (0)6 - 39 08 21 74
g.weij@hhs.nl

Jetske Brummer

Jetske Brummer

Go to Jetske Brummer
Nevenfuncties
  • Directeur van de Global Alliance of Assistive Technology Organisations (GAATO)
  • Actief lid van de Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE)

Projecten

Assistive Technology 4 All

Ondersteunende Technologie (AT) is essentieel voor mensen met beperkingen om gelijkwaardig en volwaardig te participeren in de samenleving.
Lees meer

Living Lab Sociaal Domein en Technologie

Hoe houden we de zorg nu en in de toekomst bereikbaar, betaalbaar en bemensbaar? Technologie kan hier een belangrijke rol in spelen, maar wordt nog slechts beperkt ingezet in de zorg en het sociaal domein. Het Living Lab Sociaal Domein en Technologie wil daar verandering in brengen.
Lees meer

Functioneren als gezin met een meervoudig beperkt kind

De aanwezigheid van een kind met meervoudige complexe beperkingen heeft veel gevolgen voor het gezinsleven. Het lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg onderzoekt wat ouders nodig hebben om als gezin goed te functioneren.
Lees meer

Nieuws

11 april 2024

Toegankelijk onderwijs: wanneer beginnen we ermee?

Onderzoek

Wat betekent het om onderwijs inclusief te maken? En dan bedoelen we inclusief voor werkelijk iedereen.
Lees meer

28 maart 2024

Hoe verbeteren we de ervaring met hulpmiddelen?

Onderzoek

Onderzoek naar de ervaringen van inwoners van Den Haag met functionele beperkingen bij het verkrijgen van hulpmiddelen.
Lees meer

8 februari 2024

Feestelijke lancering Haagse Zorginnovatiehub

Onderzoek

Op 1 februari heeft de gemeente Den Haag met aangesloten partners de nieuwe Zorginnovatiehub feestelijk gelanceerd.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Building an alternative conceptualization of participation: from shared decision-making to acting and work

Het artikel presenteert een alternatieve conceptualisering van participatie om (nieuwe) wetenschappers, beleidsmakers en burgers legitimatie en houvast te bieden.

Lees meer

Artikel

Biomimetic Approaches for the Design and Fabrication of Bone-to-Soft Tissue Interfaces

Bot-op-zacht weefsel interfaces zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van belastingen tussen weefsels met sterk verschillende materiaaleigenschappen.

Artikel

Ontwerp van een mondmasker met een hoge filtratiegraad

Het probleem van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor eenmalig gebruik en gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen die het milieu vervuilen, zette aan tot het ontwerpen van een circulair mondmasker.

Artikel

I Stood By and Watched”: An Autoethnography of Stakeholder Participation in a Living Lab

Lees meer