Introductie

Voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk voor je gezondheid. Dat weet iedereen. Toch hebben veel kinderen en jongeren in Nederland een ongezonde leefstijl.

Dit heeft de nodige gevolgen, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Maar hoe kun je dit voorkomen? Of preciezer: hoe kun je kinderen goed leren bewegen en ervoor zorgen dat zij blijven bewegen? En hoe kun je gezonde voedingskeuzes stimuleren bij jongeren? 

GLSO jubileum magazine

Stap voor stap naar een gezonde leefstijl van de jeugd

10 jaar onderzoek met impact

Ter ere van het 10-jarig jubileum publiceerde het lectoraat een magazine vol interessante informatie, een quiz en feiten.

Download het magazine (pdf)

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd (4-24 jaar) in de regio Haaglanden door samen met (toekomstige) professionals en de doelgroep innovatieve producten en programma’s en diensten te ontwikkelen, evalueren en implementeren die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes bevorderen. 

Visie  

Het lectoraat wil door middel van duurzame gedragsverandering werken aan een gezonde leefstijl van jeugd tussen de 4 en 24 jaar. Deze gedragsverandering wordt bereikt door kennis over bewegen, voeding, gedragsverandering, technologie,  interactie ontwerp en pedagogiek om te zetten in innovatieve producten en programma's en diensten die kinderen en jongeren bewust dan wel onbewust aanzetten tot een gezonde leefstijl. Daarbij geloven we in de kracht van verleiden en impliciet leren naast overtuigen en expliciet leren. De wensen, behoeften en belevingswereld van de doelgroep en stakeholders staan centraal in de innovaties. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht. Het lectoraat kent om die reden een nauwe samenwerking met professionals in het werkveld en de opleidingen en beantwoordt onderzoeksvragen die rechtstreeks uit het werkveld afkomstig zijn.  

Sanne de Vries

Over de lector

dr. Sanne de Vries

Sanne de Vries studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2000 tot 2013 werkte Sanne als onderzoeker en projectleider bij TNO. Zij promoveerde in 2009 aan de VU, Sociale Geneeskunde op haar proefschrift getiteld: 'Activity-friendly neighborhoods for children'. Sanne is betrokken geweest bij meer dan 75 onderzoeksprojecten op het gebied van jeugd, bewegen en gezondheid en heeft meer dan 200 wetenschappelijke rapporten en publicaties op haar naam staan. De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht. 

Nevenfuncties Sanne de Vries

  • Directeur Kenniscentrum Health Innovation
  • Associatie Professor LUMC Health Campus Den Haag
  • Lid Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 5 Sport en Bewegen
  • Voorzitter Lectorenplatform SIA; Sport en Bewegen
  • Guest editor

+31 (0)6 - 46 87 68 52
s.i.devries@hhs.nl

Linkedin profiel

Team

Maria Arias

Maria Arias

Maria Arias
Go to Maria Arias
Stephan van Berkel

Stephan van Berkel

Onderzoeker

Stephan van Berkel
Onderzoeker

Binnen De HHs is hij bezig met het thema geluk in de stad, waarbij hij geïnteresseerd is in de relatie tussen de inrichting en vormgeving van de stad met ons welbevinden.

s.vanberkel@hhs.nl

Joan Dallinga

Joan Dallinga

Senior Onderzoeker

Joan Dallinga
Senior Onderzoeker

Joan Dallinga is Senior Onderzoeker voor het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport.

06 - 43568403
j.m.dallinga@hhs.nl

Portretfoto Marjolein de Vries

Marjolein de Vries

Senior managementassistente

Gerben Helleman

Gerben Helleman

Onderzoeker

Gerben Helleman
Onderzoeker

Binnen het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’ houdt hij zich bezig met de manier waarop mensen omgaan met de gebouwde omgeving

g.helleman@hhs.nl

Go to Gerben Helleman
Sofie van Rongen

Sofie van Rongen

Sofie van Rongen

Sofie studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht. Ze ontwikkelde een bijzondere interesse in de psychologische kant van overgewicht en obesitas.

s.vanrongen@hhs.nl

Go to Sofie van Rongen
Wendy Scholtes-Bos

Wendy Scholtes-Bos

Regisseur Medical Delta Living Lab VIT for Life

Wendy Scholtes-Bos
Regisseur Medical Delta Living Lab VIT for Life

Wendy Scholtes-Bos is sinds 2020 betrokken bij De Haagse Hogeschool als Living Lab coördinator.  

06 - 24 91 33 90
W.Scholtes-Bos@hhs.nl

Go to Wendy Scholtes-Bos
Joris Hoeboer

Joris Hoeboer

Joris Hoeboer

 In het huidige cursusjaar hoopt hij zijn promotieonderzoek af te ronden dat zich richt op het meten van motorische vaardigheid bij basisschoolkinderen. 

06 - 89 99 01 17
j.j.a.a.hoeboer@hhs.nl

Go to Joris Hoeboer
Pim Koolwijk

Pim Koolwijk

Docent - onderzoeker HALO

Pim Koolwijk
Docent - onderzoeker HALO

Pim Koolwijk is docent-onderzoeker bij het kenniscentrum Health Innovation. Hij is als kenniskring lid verbonden aan het lectoraat GLSO.

06 - 21834976
p.koolwijk@hhs.nl

Go to Pim Koolwijk
Jonas Leenhouts

Jonas Leenhouts

Jonas Leenhouts

Als onderzoeker richt Jonas zich met name op de relatie tussen (perceptuele) informatie en het aanleren van motorische taken.

06 - 28 37 47 86
j.j.leenhouts@hhs.nl

Go to Jonas Leenhouts
Daniël van Leeuwen

Daniël van Leeuwen

Daniël van Leeuwen

Binnen het lectoraat richt hij zich op het bevorderen een actieve leefstijl en motorische vaardigheden bij kinderen.

06 - 18 99 85 82
d.m.vanleeuwen-1@hhs.nl

Go to Daniël van Leeuwen
Portretfoto Machteld van Lieshout

Machteld van Lieshout

Machteld van Lieshout

Zowel in het onderzoek, als als docent richt Machteld zich vooral op het ontwikkelen en inzetten van onderzoekend vermogen voor de diëtetiek. 

06 - 89 99 01 59
m.vanlieshout@hhs.nl

Go to Machteld van Lieshout
Danica Mast

Danica Mast

Danica Mast

Binnen het lectoraat richt Danica zich op de toepassing van technologie ter bevordering van een gezonde leefstijl voor kinderen en jongvolwassenen. 

06 - 86 80 38 58
d.mast@hhs.nl

Go to Danica Mast
Alice Schut

Alice Schut

Alice Schut

Recent is ze gestart als onderzoeker bij het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’. Ze werkt momenteel binnen het onderzoeksproject ‘BiBoZ’.

a.schut@hhs.nl

Go to Alice Schut
Daniël Spanjaard

Daniël Spanjaard

Daniël Spanjaard

Hij richt zich op het stimuleren van motorische vaardigheden binnen het bewegingsonderwijs bij basisscholieren en middelbare scholieren.

06 - 14 83 84 91
d.a.spanjaard@hhs.nl

Go to Daniël Spanjaard
Axel Tichelaar

Axel Tichelaar

Axel Tichelaar

Hij werkt voor 1 dag in de week bij het lectoraat en voor 3 dagen per week bij de opleiding Haagse Academie van Lichamelijke Opvoeding (HALO).

a.c.r.tichelaar@hhs.nl

Go to Axel Tichelaar
Annemarie de Witte

Annemarie de Witte

Annemarie de Witte

Binnen het lectoraat richt ze zich op het analyseren en verbeteren van motorische vaardigheden bij schoolgaande jeugd binnen het project "Bewegen kun je leren".

06 - 89 99 02 97
a.m.h.dewitte@hhs.nl

Go to Annemarie de Witte
Lieke Wolfs

Lieke Wolfs

Marieke Breed

Marieke Breed

Onderzoeker

Marieke Breed
Onderzoeker

Marieke werkt als PhD onderzoeker aan het project: Countering Syndemics.
m.breed@hhs.nl 

Go to Marieke Breed

Projecten

MOVE WITH: Met ouderen vooruit, wandelen met gebruik van interactieve technologie

De Haagse Hogeschool doet samen met partners onderzoek naar beweegstimulering in de buitenruimte nabij een zorginstelling.
Lees meer

Move On!

In dit NWO promotieonderzoek wordt onderzocht welke factoren de daling in fysieke activiteit bij kinderen tussen 10 en 15 jaar kunnen verklaren en wat effectieve interventies zijn om deze daling tegen te gaan en een actieve leefstijl te bevorderen. 
Lees meer

Hoe goed bewegen leerlingen van groep 8?

Hoe staat het ervoor met het bewegingsonderwijs aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs in Nederland? Dat is de vraag waarop een antwoord werd gezocht in Peil.Bewegen & Sport 2023/2024.
Lees meer

Publicaties

Tijdschrift

GLSO Magazine

Ter ere van het 10-jarig jubileum publiceerde het lectoraat een magazine vol interessante informatie, een quiz en feiten.
Download PDF

Infographic

Motoriek peiling 2022

In deze infographic worden de meest recente cijfers gepubliceerd over de motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen zoals gemeten met de MQ Scan.
Download PDF

Artikel

The Participant Journey Map: Understanding the Design of Interactive Augmented Play Spaces

In het kader van dit topic kijkt de Haagse Hogeschool naar hoe Augmented Play Spaces (APS) de sociale interacties en fysieke activiteiten kan bevorderen in een (semi-)publieke omgeving.
Lees meer

Artikel

Inclusief bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

In het kader van dit topic kijkt De Haagse Hogeschool naar hoe het gesteld is met de
leerlingen die in het kader van de ‘Wet passend onderwijs’ in het reguliere onderwijs
blijven/geplaatst worden.
Download PDF

Artikel

Agreement Between the KTK3+ Test and the Athletic Skills Track for Classifying the Fundamental Movement Skills Proficiency of 6- to 12-Year-Old Children

In dit artikel worden de testresultaten van de Athletic Skills Track, ook wel bekend als de MQ Scan, vergeleken met de KTK3+Test.
Lees meer

Nieuws

31 mei 2023

Motoriek Peil 2022

Onderzoek

Sinds 2018 voert De Haagse Hogeschool jaarlijks het Motoriek Peil onderzoek uit op basis van de landelijke MQ Scan data…
Lees meer
24 januari 2023

Interview met een onderzoeker in de wijk: Marieke Breed

Onderzoek

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak samen. Deze opeenstapeling van problemen wordt nog te vaak gezien als…
Lees meer
23 januari 2023

De Haagse Hogeschool treedt als partner toe tot de Health Campus Den Haag

Algemeen

Vandaag tekenen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en De Haagse Hogeschool een partnerovereenkomst waarmee…
Lees meer