Introductie

Voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk voor je gezondheid. Dat weet iedereen. Toch hebben veel kinderen en jongeren in Nederland een ongezonde leefstijl.

Dit heeft de nodige gevolgen, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Maar hoe kun je dit voorkomen? Of preciezer: hoe kun je kinderen goed leren bewegen en ervoor zorgen dat zij blijven bewegen? En hoe kun je gezonde voedingskeuzes stimuleren bij jongeren? 

Stap voor stap naar een gezonde leefstijl van de jeugd

10 jaar onderzoek met impact

Ter ere van het 10-jarig jubileum publiceerde het lectoraat een magazine vol interessante informatie, een quiz en feiten.

Download het magazine (pdf)

GLSO jubileum magazine

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd (4-24 jaar) in de regio Haaglanden door samen met (toekomstige) professionals en de doelgroep innovatieve producten en programma’s en diensten te ontwikkelen, evalueren en implementeren die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes bevorderen. 

Visie  

Het lectoraat wil door middel van duurzame gedragsverandering werken aan een gezonde leefstijl van jeugd tussen de 4 en 24 jaar. Deze gedragsverandering wordt bereikt door kennis over bewegen, voeding, gedragsverandering, technologie,  interactie ontwerp en pedagogiek om te zetten in innovatieve producten en programma's en diensten die kinderen en jongeren bewust dan wel onbewust aanzetten tot een gezonde leefstijl. Daarbij geloven we in de kracht van verleiden en impliciet leren naast overtuigen en expliciet leren. De wensen, behoeften en belevingswereld van de doelgroep en stakeholders staan centraal in de innovaties. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht. Het lectoraat kent om die reden een nauwe samenwerking met professionals in het werkveld en de opleidingen en beantwoordt onderzoeksvragen die rechtstreeks uit het werkveld afkomstig zijn.  

Over de lector

dr. Sanne de Vries

Sanne de Vries studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2000 tot 2013 werkte Sanne als onderzoeker en projectleider bij TNO. Zij promoveerde in 2009 aan de VU, Sociale Geneeskunde op haar proefschrift getiteld: 'Activity-friendly neighborhoods for children'. Sanne is betrokken geweest bij meer dan 75 onderzoeksprojecten op het gebied van jeugd, bewegen en gezondheid en heeft meer dan 200 wetenschappelijke rapporten en publicaties op haar naam staan. De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht. 

Nevenfuncties 

  • Associate Professor LUMC Health Campus, Department of Public Health & Primary Care
  • Lid Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 5 Sport en Bewegen 
  • Voorzitter Lectorenplatform SIA; Sport en Bewegen 
  • Guest editor
  • Copromotor – Universiteit Leiden, TU Delft, TU Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam


+31 (0)6 - 46 87 68 52
s.i.devries@hhs.nl

Linkedin profiel

Sanne de Vries

Team

Binnen ons lectoraat werken we samen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd (4-24 jaar) in de regio Haaglanden. Dit doen we door samen met (toekomstige) professionals en de doelgroep innovatieve producten en programma’s en diensten te ontwikkelen, evalueren en implementeren.
 

Ontmoet ons team

Lectoraat GLSO 10 jaar Team

Projecten

Start (V)aardig

Start (V)aardig is een onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters. Wie namelijk op jonge leeftijd goed leert bewegen en daar plezier in heeft, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl.
Lees meer

Escaperoom: via gamificatie naar een gezondere leefstijl

Aan meer dan 1000 middelbare scholieren is gevraagd wat hen verleidt tot het eten van meer groente- en fruit(producten).
Lees meer

Gezond Verder

Een digitaal ondersteuningsplatform voor GLI-aanbieders om volwassenen te ondersteunen bij een blijvend gezonde leefstijl.
Lees meer

Nieuws

8 maart 2024

Onderzoek

Bijna 1 op de 5 kleuters laat een zorgwekkende motorische ontwikkeling zien

In het project Start(V)aardig werd de motorische vaardigheid van 1128 kinderen tussen 4 en 6 jaar onder de loep genomen.
Lees meer

8 februari 2024

Onderzoek

Samenwerkingsspellen helpen ziek worden voorkomen?

Mensen gezonder laten leven? Misschien lukt het met behulp van een spel.
Lees meer

8 februari 2024

Onderzoek

Start onderzoeksproject ‘Mbo-student in Actie voor Plantaardig voedsel’

Centraal in het project staan mbo-studenten: hoe ze over plantaardig voedsel denken, hoe plantaardig ze eten en met…
Lees meer

Agenda

17 oktober | 13:00 - 17:00

Symposium Speelvriendelijke Steden: handelingsperspectieven

Buiten spelen is van groot belang voor kinderen. Toch is het niet meer vanzelfsprekend dat ieder kind buiten speelt.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Kijkgedrag in dynamische sportsituaties

Een vernieuwend onderzoek naar kijkgedrag binnen het hockey.

Download PDF

Artikel

Investigating young children’s physical activity through time and place

Een onderzoek naar beweeggedrag van kinderen, waarbij de GPS-gegevens van 248 kinderen werden geanalyseerd.

Lees meer

Artikel

Bijna 1 op de 5 kleuters laat een zorgwekkende motorische ontwikkeling zien

In een recente, langlopende studie van project Start(V)aardig werd de motorische vaardigheid van 1128 kinderen tussen 4 en 6 jaar onder de loep genomen.

Lees meer

Tijdschrift

GLSO Magazine

Ter ere van het 10-jarig jubileum publiceerde het lectoraat een magazine vol interessante informatie, een quiz en feiten.

Download PDF

Artikel

The Participant Journey Map: Understanding the Design of Interactive Augmented Play Spaces

In het kader van dit topic kijkt de Haagse Hogeschool naar hoe Augmented Play Spaces (APS) de sociale interacties en fysieke activiteiten kan bevorderen in een (semi-)publieke omgeving.

Lees meer

Artikel

Inclusief bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

In het kader van dit topic kijkt De Haagse Hogeschool naar hoe het gesteld is met de
leerlingen die in het kader van de ‘Wet passend onderwijs’ in het reguliere onderwijs
blijven/geplaatst worden.

Download PDF