Introductie

Voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk voor je gezondheid. Dat weet iedereen. Toch hebben veel kinderen en jongeren in Nederland een ongezonde leefstijl.

Dit heeft de nodige gevolgen, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Maar hoe kun je dit voorkomen? Of preciezer: hoe kun je kinderen goed leren bewegen en ervoor zorgen dat zij blijven bewegen? En hoe kun je gezonde voedingskeuzes stimuleren bij jongeren? 

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd (4-24 jaar) in de regio Haaglanden door samen met (toekomstige) professionals en de doelgroep innovatieve producten en programma’s en diensten te ontwikkelen, evalueren en implementeren die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes bevorderen. 

Visie  

Het lectoraat wil door middel van duurzame gedragsverandering werken aan een gezonde leefstijl van jeugd tussen de 4 en 24 jaar. Deze gedragsverandering wordt bereikt door kennis over bewegen, voeding, gedragsverandering, technologie,  interactie ontwerp en pedagogiek om te zetten in innovatieve producten en programma's en diensten die kinderen en jongeren bewust dan wel onbewust aanzetten tot een gezonde leefstijl. Daarbij geloven we in de kracht van verleiden en impliciet leren naast overtuigen en expliciet leren. De wensen, behoeften en belevingswereld van de doelgroep en stakeholders staan centraal in de innovaties. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht. Het lectoraat kent om die reden een nauwe samenwerking met professionals in het werkveld en de opleidingen en beantwoordt onderzoeksvragen die rechtstreeks uit het werkveld afkomstig zijn.  

Sanne de Vries

Over de lector

dr. Sanne de Vries

Sanne de Vries studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2000 tot 2013 werkte Sanne als onderzoeker en projectleider bij TNO. Zij promoveerde in 2009 aan de VU, Sociale Geneeskunde op haar proefschrift getiteld: 'Activity-friendly neighborhoods for children'. Sanne is betrokken geweest bij meer dan 75 onderzoeksprojecten op het gebied van jeugd, bewegen en gezondheid en heeft meer dan 200 wetenschappelijke rapporten en publicaties op haar naam staan. De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht. 

Nevenfuncties Sanne de Vries

  • Lid Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 5 Sport en Bewegen
  • Voorzitter Lectorenplatform SIA; Sport en Bewegen
  • Lid Werkgroep JGZ-richtlijn Houding en Bewegen
  • Guest editor

+31 (0)6 - 46 87 68 52
s.i.devries@hhs.nl

Linkedin profiel

Team

Maria Arias

Maria Arias

Maria Arias
Stephan van Berkel

Stephan van Berkel

Onderzoeker

Stephan van Berkel
Onderzoeker

Binnen De HHs is hij bezig met het thema geluk in de stad, waarbij hij geïnteresseerd is in de relatie tussen de inrichting en vormgeving van de stad met ons welbevinden.

s.vanberkel@hhs.nl

Joan Dallinga

Joan Dallinga

Senior Onderzoeker

Joan Dallinga
Senior Onderzoeker

Joan Dallinga is Senior Onderzoeker voor het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport.

06 - 43568403
j.m.dallinga@hhs.nl

Yvonne van Giessen

Yvonne van Giessen

Senior managementassistente

Yvonne van Giessen
Senior managementassistente

Als liefhebber van sport en een achtergrond in de gezondheidszorg, vindt zij de combinatie sport & gezondheid als werkgebied boeiend.

+31(0)6 - 28837976
givgiessen@hhs.nl

Gerben Helleman

Gerben Helleman

Onderzoeker

Gerben Helleman
Onderzoeker

Binnen het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’ houdt hij zich bezig met de manier waarop mensen omgaan met de gebouwde omgeving

g.helleman@hhs.nl

Sofie van Rongen

Sofie van Rongen

Sofie van Rongen

Sofie studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht. Ze ontwikkelde een bijzondere interesse in de psychologische kant van overgewicht en obesitas.

s.vanrongen@hhs.nl

Wendy Scholtes-Bos

Wendy Scholtes-Bos

Regisseur Medical Delta Living Lab VIT for Life

Wendy Scholtes-Bos
Regisseur Medical Delta Living Lab VIT for Life

Wendy Scholtes-Bos is sinds 2020 betrokken bij De Haagse Hogeschool als Living Lab coördinator.  

06 - 24 91 33 90
​​​​​​​W.Scholtes-Bos@hhs.nl

Joris Hoeboer

Joris Hoeboer

Joris Hoeboer

 In het huidige cursusjaar hoopt hij zijn promotieonderzoek af te ronden dat zich richt op het meten van motorische vaardigheid bij basisschoolkinderen. 

06 - 89 99 01 17
j.j.a.a.hoeboer@hhs.nl

Pim Koolwijk

Pim Koolwijk

Docent - onderzoeker HALO

Pim Koolwijk
Docent - onderzoeker HALO

Pim Koolwijk is docent-onderzoeker bij het kenniscentrum Health Innovation. Hij is als kenniskring lid verbonden aan het lectoraat GLSO.

06 - 21834976
p.koolwijk@hhs.nl

Jonas Leenhouts

Jonas Leenhouts

Jonas Leenhouts

Als onderzoeker richt Jonas zich met name op de relatie tussen (perceptuele) informatie en het aanleren van motorische taken.

06 - 28 37 47 86
j.j.leenhouts@hhs.nl

Daniël van Leeuwen

Daniël van Leeuwen

Daniël van Leeuwen

Binnen het lectoraat richt hij zich op het bevorderen een actieve leefstijl en motorische vaardigheden bij kinderen.

06 - 18 99 85 82
d.m.vanleeuwen-1@hhs.nl

Machteld van Lieshout

Machteld van Lieshout

Machteld van Lieshout

Zowel in het onderzoek, als als docent richt Machteld zich vooral op het ontwikkelen en inzetten van onderzoekend vermogen voor de diëtetiek. 

06 - 89 99 01 59
m.vanlieshout@hhs.nl

Danica Mast

Danica Mast

Danica Mast

Binnen het lectoraat richt Danica zich op de toepassing van technologie ter bevordering van een gezonde leefstijl voor kinderen en jongvolwassenen. 

06 - 86 80 38 58
d.mast@hhs.nl

Alice Schut

Alice Schut

Alice Schut

Recent is ze gestart als onderzoeker bij het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’. Ze werkt momenteel binnen het onderzoeksproject ‘BiBoZ’.

a.schut@hhs.nl

Daniël Spanjaard

Daniël Spanjaard

Daniël Spanjaard

Hij richt zich op het stimuleren van motorische vaardigheden binnen het bewegingsonderwijs bij basisscholieren en middelbare scholieren.

06 - 14 83 84 91
d.a.spanjaard@hhs.nl

Axel Tichelaar

Axel Tichelaar

Axel Tichelaar

Hij werkt voor 1 dag in de week bij het lectoraat en voor 3 dagen per week bij de opleiding Haagse Academie van Lichamelijke Opvoeding (HALO).

a.c.r.tichelaar@hhs.nl

Annemarie de Witte

Annemarie de Witte

Annemarie de Witte

Binnen het lectoraat richt ze zich op het analyseren en verbeteren van motorische vaardigheden bij schoolgaande jeugd binnen het project "Bewegen kun je leren".

06 - 89 99 02 97
a.m.h.dewitte@hhs.nl

Lieke Wolfs

Lieke Wolfs

Projecten

Buitenspelen

Buitenspelen is voor kinderen één van de leukste activiteiten die er zijn. En niet te vergeten: cruciaal voor hun fysieke en mentale ontwikkeling. Toch spelen niet alle kinderen evenveel buiten. Buitenspelen lijkt tegenwoordig onder druk te staan.
Lees meer

Gezondheidsongelijkheid verminderen

In de Nederlandse samenleving bestaan relatief grote gezondheidsachterstanden, met name onder mensen met een lage sociaaleconomische positie. Het besef groeit dat andere kennis nodig is om de gezondheid van mensen in een lagere sociaaleconomische positie te begrijpen en te verbeteren.
Lees meer

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden. Om kinderen gezonde en fitte volwassenen te laten worden, is het van belang om hen te stimuleren meer te bewegen. Eén manier om dit te bereiken is het beter faciliteren van buitenspelen. Buitenspelen heeft niet alleen een positief effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook op motorische, cognitieve en sociale vaardigheden.
Lees meer

Publicaties

Infographic

Motoriek peiling 2021

In deze infographic worden de meest recente cijfers gepubliceerd over de motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen zoals gemeten met de MQ Scan.
Download PDF

Artikel

The Participant Journey Map: Understanding the Design of Interactive Augmented Play Spaces

In het kader van dit topic kijkt de Haagse Hogeschool naar hoe Augmented Play Spaces (APS) de sociale interacties en fysieke activiteiten kan bevorderen in een (semi-)publieke omgeving.
Lees meer

Artikel

Inclusief bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

In het kader van dit topic kijkt De Haagse Hogeschool naar hoe het gesteld is met de
leerlingen die in het kader van de ‘Wet passend onderwijs’ in het reguliere onderwijs
blijven/geplaatst worden.
Download PDF

Artikel

Agreement Between the KTK3+ Test and the Athletic Skills Track for Classifying the Fundamental Movement Skills Proficiency of 6- to 12-Year-Old Children

In dit artikel worden de testresultaten van de Athletic Skills Track, ook wel bekend als de MQ Scan, vergeleken met de KTK3+Test.
Lees meer

Nieuws

Ahlam en Marieke
24 januari 2023

Interview met een onderzoeker in de wijk: Marieke Breed

Onderzoek

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak samen. Deze opeenstapeling van problemen wordt nog te vaak gezien als…
Lees meer
De Haagse Hogeschool treedt als partner toe tot de Health Campus Den Haag
23 januari 2023

De Haagse Hogeschool treedt als partner toe tot de Health Campus Den Haag

Algemeen

Vandaag tekenen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en De Haagse Hogeschool een partnerovereenkomst waarmee…
Lees meer
BreeBaart Research Award
9 november 2022

Food Boost Challenge wint de Pim BreeBaart Research Award 2022

Opleidingen, Onderzoek

Wat zijn we trots op het onderzoeksteam van de Food Boost Challenge! Tijdens de Prijzenparade op THiNKFeST mochten…
Lees meer