Introductie

Voldoende bewegen en gezond eten zijn belangrijk voor je gezondheid. Dat weet iedereen. Toch hebben veel kinderen en jongeren in Nederland een ongezonde leefstijl.

Dit heeft de nodige gevolgen, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Maar hoe kun je dit voorkomen? Of preciezer: hoe kun je kinderen goed leren bewegen en ervoor zorgen dat zij blijven bewegen? En hoe kun je gezonde voedingskeuzes stimuleren bij jongeren? 

GLSO jubileum magazine

Stap voor stap naar een gezonde leefstijl van de jeugd

10 jaar onderzoek met impact

Ter ere van het 10-jarig jubileum publiceerde het lectoraat een magazine vol interessante informatie, een quiz en feiten.

Download het magazine (pdf)

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd (4-24 jaar) in de regio Haaglanden door samen met (toekomstige) professionals en de doelgroep innovatieve producten en programma’s en diensten te ontwikkelen, evalueren en implementeren die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes bevorderen. 

Visie  

Het lectoraat wil door middel van duurzame gedragsverandering werken aan een gezonde leefstijl van jeugd tussen de 4 en 24 jaar. Deze gedragsverandering wordt bereikt door kennis over bewegen, voeding, gedragsverandering, technologie,  interactie ontwerp en pedagogiek om te zetten in innovatieve producten en programma's en diensten die kinderen en jongeren bewust dan wel onbewust aanzetten tot een gezonde leefstijl. Daarbij geloven we in de kracht van verleiden en impliciet leren naast overtuigen en expliciet leren. De wensen, behoeften en belevingswereld van de doelgroep en stakeholders staan centraal in de innovaties. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht. Het lectoraat kent om die reden een nauwe samenwerking met professionals in het werkveld en de opleidingen en beantwoordt onderzoeksvragen die rechtstreeks uit het werkveld afkomstig zijn.  

Sanne de Vries

Over de lector

dr. Sanne de Vries

Sanne de Vries studeerde af als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2000 tot 2013 werkte Sanne als onderzoeker en projectleider bij TNO. Zij promoveerde in 2009 aan de VU, Sociale Geneeskunde op haar proefschrift getiteld: 'Activity-friendly neighborhoods for children'. Sanne is betrokken geweest bij meer dan 75 onderzoeksprojecten op het gebied van jeugd, bewegen en gezondheid en heeft meer dan 200 wetenschappelijke rapporten en publicaties op haar naam staan. De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht. 

Nevenfuncties Sanne de Vries

  • Directeur Kenniscentrum Health Innovation
  • Associate Professor LUMC Health Campus Den Haag
  • Medical Delta Lector
  • Lid Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 5 Sport en Bewegen
  • Voorzitter Lectorenplatform SIA; Sport en Bewegen
  • Guest editor

+31 (0)6 - 46 87 68 52
s.i.devries@hhs.nl

Linkedin profiel

Team

Maria Arias

Maria Arias

Go to Maria Arias
Stephan van Berkel

Stephan van Berkel

Onderzoeker

Go to Stephan van Berkel

Stephan van Berkel

Onderzoeker

Binnen De HHs is hij bezig met het thema geluk in de stad, waarbij hij geïnteresseerd is in de relatie tussen de inrichting en vormgeving van de stad met ons welbevinden.

s.vanberkel@hhs.nl

Go to Stephan van Berkel
Joan Dallinga

Joan Dallinga

Senior Onderzoeker

Go to Joan Dallinga

Joan Dallinga

Senior Onderzoeker

Joan Dallinga is Senior Onderzoeker voor het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport.

06 - 43568403
j.m.dallinga@hhs.nl

Go to Joan Dallinga
Gerben Helleman

Gerben Helleman

Onderzoeker

Go to Gerben Helleman

Gerben Helleman

Onderzoeker

Binnen het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’ houdt hij zich bezig met de manier waarop mensen omgaan met de gebouwde omgeving

g.helleman@hhs.nl

Go to Gerben Helleman
Sofie van Rongen

Sofie van Rongen

Go to Sofie van Rongen

Sofie van Rongen

Sofie studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht. Ze ontwikkelde een bijzondere interesse in de psychologische kant van overgewicht en obesitas.

s.vanrongen@hhs.nl

Go to Sofie van Rongen
Wendy Scholtes-Bos

Wendy Scholtes-Bos

Regisseur Medical Delta Living Lab VIT for Life

Go to Wendy Scholtes-Bos

Wendy Scholtes-Bos

Regisseur Medical Delta Living Lab VIT for Life

Wendy Scholtes-Bos is sinds 2020 betrokken bij De Haagse Hogeschool als Living Lab coördinator.  

06 - 24 91 33 90
W.Scholtes-Bos@hhs.nl

Go to Wendy Scholtes-Bos
Pim Koolwijk

Pim Koolwijk

Docent - onderzoeker HALO

Go to Pim Koolwijk

Pim Koolwijk

Docent - onderzoeker HALO

Pim Koolwijk is docent-onderzoeker bij het kenniscentrum Health Innovation. Hij is als kenniskring lid verbonden aan het lectoraat GLSO.

06 - 21834976
p.koolwijk@hhs.nl

Go to Pim Koolwijk
Jonas Leenhouts

Jonas Leenhouts

Go to Jonas Leenhouts

Jonas Leenhouts

Als onderzoeker richt Jonas zich met name op de relatie tussen (perceptuele) informatie en het aanleren van motorische taken.

06 - 28 37 47 86
j.j.leenhouts@hhs.nl

Go to Jonas Leenhouts
Daniël van Leeuwen

Daniël van Leeuwen

Go to Daniël van Leeuwen

Daniël van Leeuwen

Binnen het lectoraat richt hij zich op het bevorderen een actieve leefstijl en motorische vaardigheden bij kinderen.

06 - 18 99 85 82
d.m.vanleeuwen-1@hhs.nl

Go to Daniël van Leeuwen
Portretfoto Machteld van Lieshout

Machteld van Lieshout

Go to Machteld van Lieshout

Machteld van Lieshout

Zowel in het onderzoek, als als docent richt Machteld zich vooral op het ontwikkelen en inzetten van onderzoekend vermogen voor de diëtetiek. 

06 - 89 99 01 59
m.vanlieshout@hhs.nl

Go to Machteld van Lieshout
Danica Mast

Danica Mast

Binnen het lectoraat richt Danica zich op de toepassing van technologie ter bevordering van een gezonde leefstijl voor kinderen en jongvolwassenen. 

06 - 86 80 38 58
d.mast@hhs.nl

Go to Danica Mast
Daniël Spanjaard

Daniël Spanjaard

Go to Daniël Spanjaard

Daniël Spanjaard

Hij richt zich op het stimuleren van motorische vaardigheden binnen het bewegingsonderwijs bij basisscholieren en middelbare scholieren.

06 - 14 83 84 91
d.a.spanjaard@hhs.nl

Go to Daniël Spanjaard
Axel Tichelaar

Axel Tichelaar

Go to Axel Tichelaar

Axel Tichelaar

Hij werkt voor 1 dag in de week bij het lectoraat en voor 3 dagen per week bij de opleiding Haagse Academie van Lichamelijke Opvoeding (HALO).

a.c.r.tichelaar@hhs.nl

Go to Axel Tichelaar
Annemarie de Witte

Annemarie de Witte

Go to Annemarie de Witte

Annemarie de Witte

Binnen het lectoraat richt ze zich op het analyseren en verbeteren van motorische vaardigheden bij schoolgaande jeugd binnen het project "Bewegen kun je leren".

06 - 89 99 02 97
a.m.h.dewitte@hhs.nl

Go to Annemarie de Witte
Marieke Breed

Marieke Breed

Onderzoeker

Go to Marieke Breed

Marieke Breed

Onderzoeker

Marieke werkt als PhD onderzoeker aan het project: Countering Syndemics.
m.breed@hhs.nl 

Go to Marieke Breed
Karlijn Sporrel

Karlijn Sporrel

Onderzoeker

Go to Karlijn Sporrel

Karlijn Sporrel

Onderzoeker

Karlijn doet onderzoek naar het stimuleren van bewegen in openbare ruimtes, zoals de inrichting van speeltuinen in het project Speelvriendelijke Steden.

k.sporrel@hhs.nl

Go to Karlijn Sporrel
Diana Eijgermans

Diana Eijgermans

Onderzoeker

Go to Diana Eijgermans

Diana Eijgermans

Onderzoeker

Diana onderzoekt hoe we jongeren kunnen verleiden gezonder te leven.

d.g.m.eijgermans@hhs.nl

 

Go to Diana Eijgermans
Katja Bel

Katja Bel

Onderzoeker

Go to Katja Bel

Katja Bel

Onderzoeker

Katja richt zich op het bevorderen van beweegstimulatie met behulp van technologie bij verschillende doelgroepen.

k.m.bel@hhs.nl

Go to Katja Bel
Bente van Dijk

Bente van Dijk

Junior Onderzoeker

Go to Bente van Dijk

Bente van Dijk

Junior Onderzoeker

Binnen het lectoraat GLSO houdt Bente zich bezig met het bewegen van het jonge kind. Daarnaast doet ze onderzoek in het SportLab naar visuele waarneming.

bmvdijk@hhs.nl

Go to Bente van Dijk
Daphne Koeners

Daphne Koeners

Onderzoeker

Go to Daphne Koeners

Daphne Koeners

Onderzoeker

Daphne is ontwerpgerichte Onderzoeker voor Vernieuwend Onderwijsconcept voor de Westlandse onderwijsBoosT. Ze houdt zich bezig Challenged-Based leren.

Go to Daphne Koeners

Projecten

Alle spelers aan bo(o)rd

De Haagse Hogeschool, het LUMC en de Universiteit Leiden willen zorgprofessionals helpen bij het in gang zetten van gedragsverandering bij burgers, zodat zij gezonder gaan leven en minder snel ziek worden.
Lees meer

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden.
Lees meer

Westlandse onderwijsBooST: onderwijsontwikkeling voor mbo en hbo

In de “Westlandse onderwijsBooST” ontwikkelen we een challenge-based learning onderwijsconcept voor Beroepsprofessionals in het mbo en hbo.
Lees meer

Nieuws

8 maart 2024

Bijna 1 op de 5 kleuters laat een zorgwekkende motorische ontwikkeling zien

Onderzoek

In het project Start(V)aardig werd de motorische vaardigheid van 1128 kinderen tussen 4 en 6 jaar onder de loep genomen.
Lees meer

8 februari 2024

Samenwerkingsspellen helpen ziek worden voorkomen?

Onderzoek

Mensen gezonder laten leven? Misschien lukt het met behulp van een spel.
Lees meer

8 februari 2024

Start onderzoeksproject ‘Mbo-student in Actie voor Plantaardig voedsel’

Onderzoek

Centraal in het project staan mbo-studenten: hoe ze over plantaardig voedsel denken, hoe plantaardig ze eten en met…
Lees meer

Agenda

17 oktober, 13:00 - 17:00

Symposium Speelvriendelijke Steden: handelingsperspectieven

Buiten spelen is van groot belang voor kinderen. Toch is het niet meer vanzelfsprekend dat ieder kind buiten speelt.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Bijna 1 op de 5 kleuters laat een zorgwekkende motorische ontwikkeling zien

In een recente, langlopende studie van project Start(V)aardig werd de motorische vaardigheid van 1128 kinderen tussen 4 en 6 jaar onder de loep genomen.

Lees meer

Tijdschrift

GLSO Magazine

Ter ere van het 10-jarig jubileum publiceerde het lectoraat een magazine vol interessante informatie, een quiz en feiten.

Download PDF

Infographic

Motoriek peiling 2022

In deze infographic worden de meest recente cijfers gepubliceerd over de motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen zoals gemeten met de MQ Scan.

Download PDF

Artikel

The Participant Journey Map: Understanding the Design of Interactive Augmented Play Spaces

In het kader van dit topic kijkt de Haagse Hogeschool naar hoe Augmented Play Spaces (APS) de sociale interacties en fysieke activiteiten kan bevorderen in een (semi-)publieke omgeving.

Lees meer

Artikel

Inclusief bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

In het kader van dit topic kijkt De Haagse Hogeschool naar hoe het gesteld is met de
leerlingen die in het kader van de ‘Wet passend onderwijs’ in het reguliere onderwijs
blijven/geplaatst worden.

Download PDF

Artikel

Agreement Between the KTK3+ Test and the Athletic Skills Track for Classifying the Fundamental Movement Skills Proficiency of 6- to 12-Year-Old Children

In dit artikel worden de testresultaten van de Athletic Skills Track, ook wel bekend als de MQ Scan, vergeleken met de KTK3+Test.

Lees meer