Introductie

Patiënten hebben meestal maar één wens: dat ze zo snel en goed mogelijk worden geholpen met hun gezondheidsproblemen. Op dat ‘zorgpad’ willen ze geen barrières ervaren.

In de praktijk blijken ziekenhuisopname en -ontslag echter knelpunten te zijn. Terwijl er met een betere voor- en nabehandeling vaak nog veel gezondheidswinst te behalen is.

Over het lectoraat

Het lectoraat Oncologische Zorg slaat een brug tussen de eerste en tweede lijn en doet onderzoek naar praktische toepassingen die (kanker)patiënten ten goede komen. Fysiotherapie om zo vitaal mogelijk te blijven tussen twee chemokuren. Huidtherapie om pijn aan operatielittekens te voorkomen of verlichten. Thuisconsulten met behulp van Google Glass. Allemaal oplossingen die de zorg minder duur maken en op lange termijn waarschijnlijk leiden tot gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven.

Het lectoraat Oncologische Zorg werkt nauw samen met Haaglanden Medisch centrum (HMC) en zorginstituten in de regio. We zetten onderzoek op in samenwerking met deze partners. Zo is het mogelijk om door je masters of tijdens je duale opleiding opleiding in contact te komen met onderzoek en daardoor een verdere verdieping van je vak. We faciliteren onderzoeksplekken in de regio en werken daar nauw samen met de opleidingen Revalidatie, Technologie voor Gezondheid en Voeding en Diëtetiek. 

Joke Korevaar

Over de lector

Dr. Ir. Joke Korevaar

Joke Korevaar is opgeleid als klinisch epidemioloog. Na haar promotieonderzoek bij het AMC (2001) was ze nog bijna 10 jaar werkzaam bij de afdeling klinische epidemiologie en biostatistiek, en heeft daarbij samengewerkt met diverse klinische afdelingen. Vanaf 2010 was ze programmaleider huisartsgeneeskundige zorg bij het Nivel. Hierbij deed ze samen met haar team van junior- en senior onderzoekers onderzoek op het gebied van huisartsenzorg. Een van de speerpunten daarbinnen was oncologische patiënten in de huisartsenpraktijk. Haar belangstelling ging uit naar patiënten met in de nazorg en nacontrole fase en later, de zogenoemde ‘cancer survivorship’. Hoe gaat het met patiënten met kanker 5, 10 of 15 jaar na de diagnose, met welke problemen kampen deze mensen en is dat anders dan leeftijdgenoten zonder kanker in de voorgeschiedenis? Hoe kunnen we deze lange termijnproblemen aanpakken, waar moet dit beginnen, en wie moet dat doen? En wat kan de rol van technologie daarbinnen zijn? Dat zijn vragen die ze graag met het lectoraat wil beantwoorden. Binnen het lectoraat wordt samengewerkt met de andere hoge scholen uit de regio, de universitaire centra in de regio en de ziekenhuizen in de regio. Sinds september 2022 is Joke ook leading lector bij het Medical Delta Living lab Better In Better Out.

06 34 58 06 17
j.c.korevaar@hhs.nl

Team

Maureen Thodé

Maureen Thodé

Go to Maureen Thodé

Maureen Thodé

Maureen is PhD kandidaat bij het lectoraat Oncologie en de sectie interne acute geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc.

+31 (0)6 28 05 27 53
M.thode@hhs.nl

Go to Maureen Thodé
Amber Barten MSc

Amber Barten MSc

Amber Barten MSc

Binnen het lectoraat Oncologische Zorg doet Amber onderzoek naar het herkennen van huidkanker laesies door huidtherapie.

A.barten@hhs.nl

Roukayya Oueslati

Roukayya Oueslati

Go to Roukayya Oueslati

Roukayya Oueslati

Als gezondheidswetenschapper, arabist en religiewetenschapper houdt ze zich twee dagen per week bezig met onderzoek naar gedeelde besluitvorming in de oncologische zorg.

r.oueslati@hhs.nl

Go to Roukayya Oueslati
Assia Kraan

Assia Kraan

Regisseur Medical Delta Living Lab Better in, Better out

Go to Assia Kraan

Assia Kraan

Regisseur Medical Delta Living Lab Better in, Better out

Voor het Kenniscentrum Health Innovation en Lectoraat Oncologische Zorg geeft zij vorm aan het Living Lab Better In Better Out. 

06 - 18 53 87 96
a.kraan@hhs.nl

Go to Assia Kraan
Mark Vondenhoff

Mark Vondenhoff

Go to Mark Vondenhoff

Mark Vondenhoff

Mark is docent bij de opleiding Huidtherapie. Bij het lectoraat Oncologie neemt Mark een halve dag per week deel aan de kenniskring op het gebied van onderzoek naar huidkanker.

M.Vondenhoff@hhs.nl

Go to Mark Vondenhoff
Sander Kerstens

Sander Kerstens

Go to Sander Kerstens

Sander Kerstens

Hij doet onderzoek naar leefstijlinterventies voor, tijdens en na de behandeling bij mensen met darmkanker voor het lectoraat Oncologische Zorg.

s.kerstens@hhs.nl

Go to Sander Kerstens
dr. Lottie Kuijt-Evers

dr. Lottie Kuijt-Evers

Go to dr. Lottie Kuijt-Evers

dr. Lottie Kuijt-Evers

Haar focus ligt bij het onderzoeken en ontwikkelen van producten, technologie en omgevingen die bijdragen aan gezondheid en welbevinden van mensen.

06-24374805
l.f.m.kuijt-evers@hhs.nl

Go to dr. Lottie Kuijt-Evers
Natalie Janse

Natalie Janse

Managementassistent

Go to Natalie Janse

Natalie Janse

Managementassistent

Natalie Janse is managementassistente van 4 lectoraten van de faculteit Gezondheid Voeding en Sport. 

+31 (0)6 42 51 37 31
n.janse@hhs.nl

Go to Natalie Janse
Paul de Vos

Paul de Vos

Zorgmanager

Paul de Vos

Zorgmanager

Als zorgmanager is hij de schakel tussen het HMC en De Haagse Hogeschool waarbij hij partijen met elkaar in contact brengt.

p.de.vos@haaglandenmc.nl

Sanne van Veldhoven

Sanne van Veldhoven

Senior praktijkinstructeur

Sanne van Veldhoven

Senior praktijkinstructeur

Sanne is senior praktijkinstructeur bij de opleiding Huidtherapie en masterstudent aan de studie Evidence Based Practice in HealthCare. 

06-43159586
s.vanveldhoven@hhs.nl

Medical delta living lab

Medical Delta Living Lab Better In Better Out

Medical Delta is een overkoepelend, interdisciplinair samenwerkingsverband. In verschillende Living Labs werken professionals samen aan uiteenlopende onderwerpen. Lectoraat Oncologische richt zich in Living Lab Better In Better Out op het onderzoeken en ontwikkelen van e-health toepassingen en technologieën die de fitheid van mensen met kanker verbeteren.

Bezoek de website van het Living Lab

Projecten

Patiënt in de oncologische zorg

Als iemand kanker krijgt moeten er allerlei beslissingen genomen worden over de behandeling. Soms is er geen beste keuze en kunnen de voor- en nadelen van een behandeling per patiënt verschillen.
Lees meer

De Ziekenhuiskamer van de Toekomst

Met alle (technologische) ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden, kan de inrichting van ziekenhuiskamers in de toekomst beter en efficiënter worden. De lectoraten Oncologische Zorg en Technologie voor Gezondheidszorg doen samen met HMC Antoniushove onderzoek naar welke vernieuwingen thuishoren in de Ziekenhuiskamer van de Toekomst.
Lees meer

Gezonde leefstijl voor kankerpatiënten (Medical Delta Living Lab Better In Better Out)

Om sneller te herstellen, helpt het mensen met kanker om fit het behandeltraject in te gaan. Fit zijn gaat gepaard met een gezonde leefstijl: gezond eten en voldoende bewegen.
Lees meer

Nieuws

17 mei 2023

Congres Kanker & Leven versterkt regionale samenwerkingen

Onderzoek

Hoe kunnen we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en
medisch…
Lees meer

25 augustus 2022

Studenten presenteren voorstel om patiënten fitter behandelproces te laten ingaan

Algemeen, Opleidingen

Fit een operatie ingaan vergroot de kans op succes en herstel. Idealiter betekent dit dat patiënten in de weken…
Lees meer

22 augustus 2022

Nieuwe lector Oncologische zorg: “Ik wil het lectoraat steviger op de kaart zetten”

Algemeen, Onderzoek

Na bijna 12 jaar bij het Nivel als programmaleider, is Joke Korevaar klaar om aan de slag te gaan als nieuwe lector…
Lees meer