Introductie

Er gaat in de onderlinge afstemming tussen mensen nog veel mis. Het lectoraat Relationele Zorg doet onderzoek naar het verbeteren van relaties en samenwerking binnen de zorg.

Over het lectoraat

Iedereen wil voor zichzelf en voor degene die hij liefheeft goede zorg en ondersteuning. Dit houdt in dat zorg aansluit bij de persoonlijke behoefte en levensvisie. We noemen dit cultuursensitieve zorg: zorg waarin de patiënt en de zorgprofessional elkaar aandacht geven, afstemmen en moeite doen om elkaar goed te begrijpen. Vanuit een waardevolle relatie kan persoonsgerichte zorg en interprofessionele samenwerking bijdragen aan het herstelproces en goede zorg.

Relationele zorg bevorderen

Het lectoraat Relationele Zorg zet zich in om de persoonsgerichte zorg te bevorderen. Om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren, zijn zowel de relatie van de zorgprofessional met de patiënt en zijn sociale netwerk, als de relatie van de zorgprofessional met andere zorg- en welzijnsprofessionals van belang.

Het lectoraat onderzoekt hoe de zorgverlener kan luisteren en afstemmen met de patiënt, om goed te begrijpen welke ondersteuning deze nodig heeft, passend binnen het behandelplan. Afstemmen en samen beslissen gebeurt gedurende het hele zorg- of ondersteuningsproces; niet alleen bij het bepalen van de interventie. En het gebeurt tussen collega’s op de werkvloer. Telkens weer de ander werkelijk zien en horen. De patiënttevredenheid en de professional tevredenheid zullen hierdoor vergroot worden. Tevredenheid is ontzettend belangrijk voor passende, betaalbare zorg en het behoud van zorgprofessionals.

Zorgprofessionals komen in contact met veel verschillende patiënten en professionals, elk met een eigen verhaal en achtergrond. Wat past het beste bij deze patiënt of collega? Hoe kom ik erachter wat deze patiënt of collega nodig heeft? Op welke manier wil ik een relatie aangaan met deze patiënt? Op deze praktijkvragen van zorgprofessionals focust het lectoraat Relationele Zorg zich. Om de fundamentele betekenis van het relationele in de zorg beter te kunnen begrijpen en breder op de agenda te kunnen zetten, werkt het lectoraat samen met een scala van zorgprofessionals, zorginstellingen, ontwerpers en bedrijven, in een natuurlijke verbinding van het lectoraat met het onderwijs.

Foto team
Yvonne van Zaalen

Over de lector

dr. Yvonne van Zaalen

Yvonne van Zaalen (1966) studeerde Logopedie aan de Hogeschool Utrecht en Logopediewetenschap aan de faculteit Medicijnen. In 2009 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht binnen GeesteswetenschappenVanaf 2006 is zij betrokken geweest bij het ontwikkelen van de visie op praktijkgericht onderzoek in het HBO, ethiek van onderzoek, patiëntparticipatie, research data management en de inrichting van interprofessioneel onderwijs binnen verschillende opleidingen. Zij heeft uitgebreide ervaring met nationaal en internationaal onderzoek naar multidisciplinaire en interprofessionele samenwerkingen binnen de gezondheidszorg. Het volwaardig betrekken van de eindgebruiker/patiënt naast de andere stakeholders heeft hierin haar speciale aandacht.

Nevenfuncties

  • Vice voorzitter PAR-EL consortium
  • Co voorzitter Professional Doctorates – Gezondheid en Welzijn
  • ZonMW commissie lid Paramedische Zorg
  • Lid van Wetenschapsraad Logopedie
  • Raadslid gemeente Den Bosch, commissie Sociaal
  • Lid van expert commissie Gezondheidszorg tweede kamer
  • Copromotor – Radboud universiteit, UvA, LUMC
  • Lid van het HHs bestuur van de PD Gezondheid en Welzijn
  • Verantwoordelijk voor onderwijsmodule Interprofessioneel en Transdisciplinair samenwerken binnen het opleidingstraject van de PD Gezondheid en Welzijn


06 - 23 95 54 27
y.vanzaalen@hhs.nl

LinkedIn profiel

Van 'Wat kan ik voor jou doen?' naar 'Wie kan ik voor jou zijn?'

Team

Tsjitske Haanstra

Tsjitske Haanstra

Hogeschooldocent opleiding Huidtherapie

Go to Tsjitske Haanstra

Tsjitske Haanstra

Hogeschooldocent opleiding Huidtherapie

Zij is betrokken geweest bij het opzetten van en onderzoek naar uitkomstenregistraties, en het gebruik van uitkomstendata bij ‘samen beslissen’ in onder andere de orthopedie  en de brandwondenzorg.

Go to Tsjitske Haanstra
Matthijs Fleurke

Matthijs Fleurke

Docent-onderzoeker Voeding en Diëtetiek

Go to Matthijs Fleurke

Matthijs Fleurke

Docent-onderzoeker Voeding en Diëtetiek

In het lectoraat Relationele Zorg gaat Matthijs, op basis van een NWO-promotiebeurs, werken aan onderzoek dat Voeding en Diëtetiek en Relationale Zorg combineert. 

Go to Matthijs Fleurke
Natasja van Lobenstein

Natasja van Lobenstein

Hogeschooldocent opleiding Huidtherapie

Go to Natasja van Lobenstein

Natasja van Lobenstein

Hogeschooldocent opleiding Huidtherapie

Het doel van Natasja is door (technologische) onderwijsinnovaties meer authentieke beroepssituaties in het onderwijs te creëren of simuleren.

06-28374658
​​​​​​​n.vanlobenstein@hhs.nl

Go to Natasja van Lobenstein
Peter Renden

Peter Renden

Hogeschoolhoofddocent en senior-onderzoeker Opleiding Verpleegkunde

Go to Peter Renden

Peter Renden

Hogeschoolhoofddocent en senior-onderzoeker Opleiding Verpleegkunde

In het lectoraat doet hij onderzoek naar het zo goed mogelijk opleiden van toekomstbestendige zorgprofessionals, 

06-52639887
p.g.renden@hhs.nl

Go to Peter Renden
Astrid Stift

Astrid Stift

Hogeschooldocent en onderzoeker GVS, opleiding Huidtherapie

Go to Astrid Stift

Astrid Stift

Hogeschooldocent en onderzoeker GVS, opleiding Huidtherapie

Ze onderzoekt het stimuleren van bewegen onder patiënten met een huidaandoening en de invloed hierop door hun sociale netwerk.

Go to Astrid Stift
Anita Ham

Anita Ham

Momenteel werkt zij, samen met het LUMC, TNO, Mammarosa, Aman en het Suikerhuis ,voor een beter bereik van vrouwen (met een lage SES en/of migratieachtergrond).

Go to Anita Ham
Natalie Janse

Natalie Janse

Managementassistent

Go to Natalie Janse

Natalie Janse

Managementassistent

Natalie Janse is managementassistente van 4 lectoraten van de faculteit Gezondheid Voeding en Sport. 

+31 (0)6 - 42 51 37 31
n.janse@hhs.nl

Go to Natalie Janse
Portretfoto Roukayya Oueslati

Roukayya Oueslati

Roukayya Oueslati

Roukayya Oueslati is sinds 2018 Hogeschooldocent bij de opleiding HBO-Verpleegkunde en verbonden aan twee lectoraten: Relationele Zorg en Oncologische Zorg.

Portretfoto Caroelien Schuurman

Caroelien Schuurman

Caroelien Schuurman

Sinds 2019 is ze docent aan de opleiding Voeding en Diëtetiek. Ze geeft onderwijs aan 1e en 2e jaars studenten, met als onderwerp Samen eten Samen leven.

Projecten

Screening the Neighbourhoods

Het is bekend dat een vroegtijdige ontdekking van borstkanker en baarmoederhalskanker een grotere kans op genezing geeft.
Lees meer

Overdracht aan bed en samen beslissen op de Spoedeisende Hulp

Het is doorgaans niet gebruikelijk dat zorgverleners samen met hun patiënten beslissingen nemen op de Spoedeisende Hulp (SEH).
Lees meer

Troostwijs: De wijsheid van troostrijke ervaringen

Om zorgprofessionals beter rond het thema troost te kunnen opleiden, is het project Troostwijs gestart. In dit project worden troostrijke ervaringen uit het leven van ouderen verzameld.
Lees meer

Nieuws

15 februari 2024

Troostwijs: troostrijke ervaringen bevatten wijze lessen

Onderzoek

Studenten van de opleiding Verpleegkunde gaan in gesprek met ouderen over troostrijke ervaringen, in en naast de zorg.
Lees meer

21 december 2023

Interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg

Onderzoek

Onlangs gaf Lector Yvonne van Zaalen als gast professor enkele gast- en ervaringslessen bij een Global…
Lees meer

23 november 2023

Tweede prijs voor SmartScan, beste praktijkgericht onderzoek van Nederland

Onderzoek

Yvonne van Zaalen, lector Relationele Zorg, heeft met het project SmartScan de tweede prijs gewonnen van de RAAK-award.
Lees meer

Publicaties

Intreerede

Wat voor patiënt ben jij?

Intreerede Yvonne van Zaalen

Bekijk de video

Artikel

Welke waardestructuur ligt ten grondslag aan gedeelde besluitvorming (SDM)?

Een kwalitatief onderzoek naar modellen van SDM

Lees meer

Flowchart

Flowchart samenwerken in de zorg

Voor professionals om de juiste samenwerkingsvorm te kiezen.

Download PDF

Intreerede

Ik wil er voor je zijn!

Intreeredeboekje Yvonne van Zaalen, lector Relationele Zorg.

Download PDF