Introductie

Sport zorgt voor ontmoetingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Om waardevolle ontmoetingen te kunnen creëren dienen sportorganisaties te kunnen omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de bevolking.

Daar ligt een mooie uitdaging voor de traditionele sportvereniging, en het vraagt tegelijkertijd om nieuwe vormen van samenwerking in de sport tussen inwoners, overheden, publieke en private organisaties.

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving via het versterken van organisaties en professionals in de sport. Daarbij onderzoeken we hoe de sport kan omgaan met grote maatschappelijke veranderingen en op welke manier de sport haar maatschappelijke impact kan vergroten, vooral in gemeenschappen met een hoge diversiteit. 

Visie

De onderzoekers van het lectoraat gaan in wijken aan de slag met bewoners, sportverenigingen en andere sportaanbieders, gemeenten en publieke en private organisaties. Door middel van actie-onderzoek en innovaties in living labs ontstaat kennis over samenwerken en samenleven: over (nieuwe) organisatie-arrangementen, professionele vaardigheden en de impact die sport heeft en kan hebben op de samenleving. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht, in Den Haag en ver daarbuiten. 

Koen Breedveld

Over de lector

dr. Koen Breedveld

Sinds 1 januari 2023 is Koen Breedveld de nieuwe lector Impact of Sport bij De Haagse Hogeschool . Na een mooie carrière in sportonderzoek en als directeur van Reddingsbrigade Nederland, wil hij zijn ervaring nu overdragen op studenten en docenten en van daaruit bijdragen aan een vitale hofstad.

06 - 28 33 40 42
k.breedveld@hhs.nl

Team

Fenna van Marle

Fenna van Marle

Senior Onderzoeker

Fenna van Marle
Senior Onderzoeker

Zij houdt zich als senior onderzoeker bezig met de Living Labs gericht op het creëren van waardevolle ontmoetingen door middel van sport en bewegen. 

06 - 28 37 50 01
f.c.m.vanmarle@hhs.nl

Nynke Burgers

Nynke Burgers

Onderzoeker

Nynke Burgers
Onderzoeker

In haar huidige functie als onderzoeker vertaalt zij al haar kennis naar onderzoek in de praktijk. Wat is de kracht en impact van sport en de sociale ontmoetingen.

06 -  23 55 20 38
n.burgers@hhs.nl

Liset Schrijvers

Liset Schrijvers

Onderzoeker

Liset Schrijvers
Onderzoeker

Liset houdt zich binnen het lectoraat bezig met onderzoek naar en onderwijs voor de buurtsportcoach.

06 - 86 80 95 84
l.bj.schrijvers@hhs.nl

Projecten

Living Labs Haags Sportkwartier

Het lectoraat onderzoekt de impact van sport in Den Haag Zuidwest. We werken samen met de gemeente Den Haag, bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en andere stakeholders in een ‘living lab’.
Lees meer

Minor Impact van Sport

De minor Impact van Sport maakt deel uit van de doorlopende leerlijn die de Haagse Hogeschool voor het Haags Sportkwartier ontwikkelde. Daarmee leren we de professionals van morgen wat er nodig is om een passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen in en met de wijk
Lees meer

Lectorenplatform Sport en Bewegen

Het lectorenplatform Sport en Bewegen verbindt lectoren zodat zij kennis kunnen delen en kunnen samenwerken. Dit leidt tot het efficiënt en effectief ontwikkelen en benutten van kennis.
Lees meer

Minor Impact of Sport

Publicaties

Rapport

Commerciële en maatschappelijke waarde van sponsoring bij grote sportevenementen. Lessen uit Invictus Games The Hague 2020

Het sponsoren van een groot sportevenement heeft een positieve uitwerking op de commerciële en maatschappelijke impact van zowel de sponsor als het evenement.
Download PDF

Artikel

E-magazine gezondheidsverschillen

Een gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid. Opvallend daarbij is dat iemands gezondheid voor een groot deel samenhangt met zijn opleidingsniveau, inkomensniveau en/of beroepsstatus

Intreerede

Changing the Playing Field

Lector Frank van Eekeren hield op donderdag 26 november 2020 zijn intreerede over hoe sport kan bijdragen aan een vitale en inclusieve samenleving.

Artikel

The effects of neighbours on sport club membership

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de buurt en zijn samenstelling invloed heeft op lid zijn van de club?
Lees meer

Rapport

What role can men play in facilitating gender equity in Football Governance?

Mannen kunnen én moeten een veel belangrijkere rol gaan spelen bij het faciliteren van gendergelijkheid en de rol van de vrouw in het voetbal.
Download PDF

Nieuws

Koen Breedveld
18 januari 2023

Het doel van de nieuwe lector Impact of Sport? Heel Den Haag in beweging!

Onderzoek

Per 1 januari 2023 is Koen Breedveld de nieuwe lector Impact of Sport.
Lees meer
Sportevenement
14 september 2022

Sponsoring van sportevenement biedt meerwaarde

Algemeen, Onderzoek

Het sponsoren van een groot sportevenement heeft een positieve uitwerking op de commerciële en maatschappelijke impact…
Lees meer
Frank van Eekeren
15 augustus 2022

Lector Frank van Eekeren neemt afscheid: ‘Sport heeft grote maatschappelijke impact’

Algemeen, Onderzoek

Sport brengt mensen bij elkaar. Dat was het startpunt voor het nieuwe lectoraat Impact of Sport. Drie jaar later…
Lees meer