Introductie

Sport zorgt voor ontmoetingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Om waardevolle ontmoetingen te kunnen creëren dienen sportorganisaties te kunnen omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de bevolking.

Daar ligt een mooie uitdaging voor de traditionele sportvereniging, en het vraagt tegelijkertijd om nieuwe vormen van samenwerking in de sport tussen inwoners, overheden, publieke en private organisaties.

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving via het versterken van organisaties en professionals in de sport. Daarbij onderzoeken we hoe de sport kan omgaan met grote maatschappelijke veranderingen en op welke manier de sport haar maatschappelijke impact kan vergroten, vooral in gemeenschappen met een hoge diversiteit. 

Visie

De onderzoekers van het lectoraat gaan in wijken aan de slag met bewoners, sportverenigingen en andere sportaanbieders, gemeenten en publieke en private organisaties. Door middel van actie-onderzoek en innovaties in living labs ontstaat kennis over samenwerken en samenleven: over (nieuwe) organisatie-arrangementen, professionele vaardigheden en de impact die sport heeft en kan hebben op de samenleving. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht, in Den Haag en ver daarbuiten. 

Koen Breedveld

Over de lector

dr. Koen Breedveld

Sinds 1 januari 2023 is Koen Breedveld de nieuwe lector Impact of Sport bij De Haagse Hogeschool . Na een mooie carrière in sportonderzoek en als directeur van Reddingsbrigade Nederland, wil hij zijn ervaring nu overdragen op studenten en docenten en van daaruit bijdragen aan een vitale hofstad.

Nevenfunctie

  • Penningsmeester van de NJBB (nederlandse Jeu-de-Boules-bond)

06 - 28 33 40 42
k.breedveld@hhs.nl

Team Impact of Sport

Team

Binnen ons lectoraat werken onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten nauw samen met praktijkpartners om onderzoek te verrichten. Samen zetten zij zich in om de resultaten van het onderzoek - kennis en inzichten - te vertalen naar de praktijk van het onderwijs en de regio.

 

Maak kennis met het team Impact of Sport

Projecten

Living Lab in Gouda

Lectoraat Impact of Sport ondersteunt de gemeente Gouda bij het opzetten van een Living Lab in de wijk Korte Akkeren.
Lees meer

Evaluatie van Stadsspelen

In opdracht van de gemeente Den Haag verzorgen onderzoekers van het lectoraat Impact of Sport de evaluatie van de Stadsspelen 2023.
Lees meer

Waardenvolle clubs in Heerlen

Wat betekenen sportclubs in Heerlen voor de stad en de wijk, waar liggen hun ambities en hoe kan de gemeente hen daarin ondersteunen?
Lees meer

Minor Impact of Sport

Nieuws

26 april 2024

Opening van brug: letterlijk en figuurlijk de verbinding tussen sportieve partijen

Onderzoek

Een langgekoesterde wens van veel sportliefhebbers in Den Haag ging vanochtend in vervulling: de brug tussen de…
Lees meer

10 april 2024

Meer aandacht voor fietsveiligheid

Onderzoek

Een fietshelm opzetten. Een hele simpele handeling om veel ernstig leed te voorkomen. Waarom zou je het niet doen?
Lees meer

28 maart 2024

Meer betekenis van sport

Onderzoek

Afgelopen week vond de intreerede van lector Impact of Sport Koen Breedveld plaats over de betekenis van sport.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Leve het verenigen rondom sport

Bijdrage aan de Nieuwjaarseditie van het platform SportKnowhowXL.

Lees meer

Rapport

Commerciële en maatschappelijke waarde van sponsoring bij grote sportevenementen. Lessen uit Invictus Games The Hague 2020

Het sponsoren van een groot sportevenement heeft een positieve uitwerking op de commerciële en maatschappelijke impact van zowel de sponsor als het evenement.

Download PDF

Artikel

E-magazine gezondheidsverschillen

Een gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid. Opvallend daarbij is dat iemands gezondheid voor een groot deel samenhangt met zijn opleidingsniveau, inkomensniveau en/of beroepsstatus

Artikel

The effects of neighbours on sport club membership

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de buurt en zijn samenstelling invloed heeft op lid zijn van de club?

Lees meer

Rapport

What role can men play in facilitating gender equity in Football Governance?

Mannen kunnen én moeten een veel belangrijkere rol gaan spelen bij het faciliteren van gendergelijkheid en de rol van de vrouw in het voetbal.

Download PDF