Introductie

Sport zorgt voor ontmoetingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Om waardevolle ontmoetingen te kunnen creëren dienen sportorganisaties te kunnen omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de bevolking.

Daar ligt een mooie uitdaging voor de traditionele sportvereniging, en het vraagt tegelijkertijd om nieuwe vormen van samenwerking in de sport tussen inwoners, overheden, publieke en private organisaties.

Koen Breedveld

Intreerede Koen Breedveld

21 maart 2024 

'Naar meer betekenis van sport’

 

Bekijk hier het programma en meld je aan

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving via het versterken van organisaties en professionals in de sport. Daarbij onderzoeken we hoe de sport kan omgaan met grote maatschappelijke veranderingen en op welke manier de sport haar maatschappelijke impact kan vergroten, vooral in gemeenschappen met een hoge diversiteit. 

Visie

De onderzoekers van het lectoraat gaan in wijken aan de slag met bewoners, sportverenigingen en andere sportaanbieders, gemeenten en publieke en private organisaties. Door middel van actie-onderzoek en innovaties in living labs ontstaat kennis over samenwerken en samenleven: over (nieuwe) organisatie-arrangementen, professionele vaardigheden en de impact die sport heeft en kan hebben op de samenleving. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht, in Den Haag en ver daarbuiten. 

Koen Breedveld

Over de lector

dr. Koen Breedveld

Sinds 1 januari 2023 is Koen Breedveld de nieuwe lector Impact of Sport bij De Haagse Hogeschool . Na een mooie carrière in sportonderzoek en als directeur van Reddingsbrigade Nederland, wil hij zijn ervaring nu overdragen op studenten en docenten en van daaruit bijdragen aan een vitale hofstad.

06 - 28 33 40 42
k.breedveld@hhs.nl

Team

Liset Schrijvers

Liset Schrijvers

Onderzoeker

Go to Liset Schrijvers

Liset Schrijvers

Onderzoeker

Liset houdt zich binnen het lectoraat bezig met onderzoek naar en onderwijs voor de buurtsportcoach.

06 - 86 80 95 84
l.bj.schrijvers@hhs.nl

Go to Liset Schrijvers
Sjoerd Dreteler

Sjoerd Dreteler

Go to Sjoerd Dreteler

Sjoerd Dreteler

Door de combinatie van zijn psychologie achtergrond en eigen sport ervaring heeft Sjoerd een goed beeld van de (psychologische) kansen en uitdagingen bij het sporten.

sjoerddreteler@hotmail.com

Go to Sjoerd Dreteler
Ewout Timmerman

Dr. Ewout Timmerman

Go to Dr. Ewout Timmerman

Dr. Ewout Timmerman

Ewout houdt zich bezig met het reilen en zeilen van het Haags Sport Kwartier (HSK). Hierbinnen werken partijen samen om met de bewoners het sport- en beweeggedrag van de hen te verhogen.

Go to Dr. Ewout Timmerman
Tom Arnoldus- van Schendel

Tom Arnoldus- van Schendel

Docent-onderzoeker

Go to Tom Arnoldus- van Schendel

Tom Arnoldus- van Schendel

Docent-onderzoeker

Mijn missie is om samen met bewoners en partners in de wijk een positieve bijdrage te leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken door middel van sport.

Go to Tom Arnoldus- van Schendel
Cem Tinaz

dr. Cem Tinaz

Docent-onderzoeker

Go to dr. Cem Tinaz

dr. Cem Tinaz

Docent-onderzoeker

Cem is hoofddocent bij De Haagse. Hij houdt zich bezig met sportbeleid en -ontwikkeling, bestuur, erfenissen en impact van sport-mega-evenementen.

Go to dr. Cem Tinaz

Projecten

Living Lab in Gouda

Lectoraat Impact of Sport ondersteunt de gemeente Gouda bij het opzetten van een Living Lab in de wijk Korte Akkeren.
Lees meer

Evaluatie van Stadsspelen

In opdracht van de gemeente Den Haag verzorgen onderzoekers van het lectoraat Impact of Sport de evaluatie van de Stadsspelen 2023.
Lees meer

Waardenvolle clubs in Heerlen

Wat betekenen sportclubs in Heerlen voor de stad en de wijk, waar liggen hun ambities en hoe kan de gemeente hen daarin ondersteunen?
Lees meer

Minor Impact of Sport

Nieuws

6 december 2023

Onderzoeksinitiatief Moves gelanceerd

Onderzoek

Op dinsdag 28 november 2023 werd het MOVES onderzoeksinitiatief aan een divers publiek van stakeholders in zowel de top…
Lees meer

18 januari 2023

Het doel van de nieuwe lector Impact of Sport? Heel Den Haag in beweging!

Onderzoek

Per 1 januari 2023 is Koen Breedveld de nieuwe lector Impact of Sport.
Lees meer

14 september 2022

Sponsoring van sportevenement biedt meerwaarde

Algemeen, Onderzoek

Het sponsoren van een groot sportevenement heeft een positieve uitwerking op de commerciële en maatschappelijke impact…
Lees meer

Publicaties

Artikel

Leve het verenigen rondom sport

Bijdrage aan de Nieuwjaarseditie van het platform SportKnowhowXL.

Lees meer

Rapport

Commerciële en maatschappelijke waarde van sponsoring bij grote sportevenementen. Lessen uit Invictus Games The Hague 2020

Het sponsoren van een groot sportevenement heeft een positieve uitwerking op de commerciële en maatschappelijke impact van zowel de sponsor als het evenement.

Download PDF

Artikel

E-magazine gezondheidsverschillen

Een gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid. Opvallend daarbij is dat iemands gezondheid voor een groot deel samenhangt met zijn opleidingsniveau, inkomensniveau en/of beroepsstatus

Artikel

The effects of neighbours on sport club membership

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de buurt en zijn samenstelling invloed heeft op lid zijn van de club?

Lees meer

Rapport

What role can men play in facilitating gender equity in Football Governance?

Mannen kunnen én moeten een veel belangrijkere rol gaan spelen bij het faciliteren van gendergelijkheid en de rol van de vrouw in het voetbal.

Download PDF