Dit onderzoek daagt de traditionele benadering van mensenrechten uit door iconische mensenrechtenteksten, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, kritisch te ontleden en de vraag te stellen: Hoe moeten mensenrechten worden onderwezen in rechtenfaculteiten? Door woorden in de teksten direct te bewerken en weg te strepen, kun je je afvragen of een concept als ‘universeel’ terecht is.  

Ook komen er in dit onderzoek thema’s aan bod, zoals het gemeengoed, gemeenschappelijke rechten, natuur en niet-menselijke rechten. Bovendien wordt er gekeken naar hoe technologie of het bedrijfsleven een betrokken rol kunnen spelen in de rechten en verantwoordelijkheden van samenlevingen. 

Het onderzoek 

De bevindingen van dit onderzoek worden via verschillende media gecommuniceerd, in plaats van uitsluitend via tijdschriften of gedrukte media. Dit is gedaan voor een groter bereik en een bredere toegankelijkheid. De bevindingen worden verspreid op een website en via sociale mediaplatforms Instagram en LinkedIn.  

Het betrekt niet alleen geschreven woorden, maar ook verhalen die mondeling worden doorgegeven, mediabronnen zoals televisie of internet, kunstwerken en muziek. Zelfs geschreven teksten worden onderbroken of aangevuld. Het idee is om niet alleen te kijken naar de 'harde' tekst, maar ook naar de manieren waarop die tekst wordt beïnvloed, geïnterpreteerd of aangevuld.  

Doel van het onderzoek 

Met dit onderzoek willen we nieuwe manieren aanreiken om les te geven en te leren over mensenrechten. 

Resultaten  

Dit onderzoek heeft een aantal mooie resultaten opgeleverd. Er zijn leermodules ontwikkeld, presentaties gegeven en er zijn interessante discussies gevoerd. Ook zijn er posts op sociale media geplaatst, artikelen geschreven en enquêtes afgenomen. Zie hieronder een aantal voorbeelden: 

Naar verwachting zullen er in de toekomst nog een boekhoofdstuk en een tijdschriftartikel worden gepubliceerd. Bovendien worden er workshops gegeven en conferenties gehouden. Daarnaast zullen er nog meer teksten en boeken worden geanalyseerd.    

Betrokken opleiding 

International and European Law  

Projectleider 

Tamara N. Lewis Arredondo, docent-onderzoeker (t.n.lewis@hhs.nl) 

Team 

Jan Brochwicz – 2022-2023 
Aban Ador 2023- heden 

Meer informatie 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem een kijkje op de website van Citizenship Debates.