Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Vraag je je weleens af welke wetten toestaan dat bedrijven zoals Facebook, Instagram en Twitter toegang hebben tot je persoonlijke gegevens? Of dat tweets van politici als bewijs gebruikt mogen worden in een internationale strafzaak?

Wil je de wereld rechtvaardiger maken? Bij de opleiding International and European Law, tussen studenten en docenten van 75 verschillende nationaliteiten, leer je alles over internationaal en Europees recht. De studie is in het Engels en gevestigd in Den Haag, stad van recht en vrede. Internationaler en rechtvaardiger kan het bijna niet.

In 4 jaar beschik je over alle persoonlijke en professionele vaardigheden voor het opbouwen van een succesvolle internationale juridische carrière. Het nieuwe curriculum van bachelor law sluit perfect aan bij de huidige eisen van het internationale recht. In de eerste 2 jaar leg je de basis voor je carrière en leer je via theorie en praktijk hoe Rechten toe te passen in een internationale omgeving. In jaar 3 ga je je verder specialiseren en verdiep je je juridische vaardigheden en kennis. Volg bijvoorbeeld een specifieke minor, kies modules of studeer een semester in het buitenland. In je laatste studiejaar loop je stage en voltooi je het afstudeerproject.

 

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Om te worden toegelaten tot de 4-jarige opleiding International and European Law (LAW) moet je goed zijn in Engels en heb je een havo- of vwo-diploma nodig met een passend profiel. Je kunt ook worden toegelaten met een mbo-diploma op niveau 4.

Instroomadvies

Om deze opleiding te volgen is het belangrijk dat je het leuk vindt om in het Engels te communiceren. Rechten is namelijk een vak waarin taal een hoofdrol speelt. Om toegelaten tot de opleiding moet jouw Engels daarom van voldoende niveau zijn. Ook is het van belang dat je gevoel hebt voor sociale vraagstukken en economie. Een jurist houdt zich bezig met sociale relaties en de rol die hij of zij speelt in sociaal verkeer.

Benodigde Engelse taal- en schrijfvaardigheid

Deze opleiding is volledig Engelstalig. Je Engels moet daarom van goed niveau zijn, zowel mondeling als schriftelijk.

Heb je je middelbare school afgerond in Nederland, dan hoef je geen aanvullende Engelse taaltoets te doen. Dit is ook het geval als je je middelbare school hebt afgerond in Groot-Brittannië, Ierland, de Verenigde Staten, Canada (Quebec alleen als de hoofdtaal Engels was), Australië, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika of Malta of als je diploma vermeld staat op deze lijst en een van je examenvakken Engels was.

Toelatingseisen

Check deze toelatingseisen voor meer informatie. Heb je je vooropleiding in een ander land afgerond dan hierboven staat vermeld, dan kom je mogelijk nog steeds in aanmerking om direct tot de opleiding toegelaten te worden. Je hebt dan bijvoorbeeld:

 • Een Amerikaans of internationaal middelbareschooldiploma
 • Een Europees of International Baccalaureate diploma

Voldoet jouw diploma niet aan bovenstaande eisen, dan zal een aanvullende taaltoets nodig zijn. Neem voor vragen contact op met de Centrale Studenten Inschrijving.

 

Overige situaties

Niet rechtstreeks toelaatbaar

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse.

21+-toelatingsonderzoek
Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.

English Academic Preparation Programme – bij The Hague Pathway College
Heb je hulp nodig met je Engels? Als je nog niet het juiste Engels niveau hebt dat nodig is voor de bachelor- of masteropleiding die je zou willen doen, kun je je inschrijven voor het English Academic Preparation Programme. Na succesvolle afronding van het programma ben je niet alleen klaar voor een bachelor- of masteropleiding, maar heb je ook veel meer geleerd over Nederland, Den Haag en onze hogeschool.

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Studie in cijfers

13,5

uur hoorcollege per week

25

uur zelfstudie per week

1,5

uur projecten per week

60

studiepunten per jaar

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Werkvormen

Hoorcolleges en workshops

De opleiding International and European Law biedt een uitstekende balans tussen theorie en praktijk. Tijdens hoorcolleges leer je de theorie. In de workshops verdiep je je inzicht en pas je de theorie toe in praktijkgerichte cases.

Gastcolleges

Er zijn regelmatig inspirerende ‘meet-a-professional’ gastcolleges van professionals die werkzaam zijn bij internationale tribunalen, internationale organisaties en multinationals. Ze vertellen bijvoorbeeld hoe ze rechtsvervolgingsbeslissingen nemen of hoe ze ervoor zorgen dat hun bedrijf voldoet aan alle regelgeving.

Internationale bedrijfsbezoeken

Bij Europees recht studeren hoort in het eerste jaar een bezoek aan relevante organisaties in Brussel. In het tweede jaar kun je tijdens een studiereis aan Genève een kijkje nemen bij de World Trade Organisation (WTO) en de Verenigde Naties. Tijdens je hele studie kun je ook meedoen aan diverse Moot Court-competities. Je behartigt dan de belangen van je cliënt.

Minors

Geef vorm aan je studie

In het derde jaar van International and European Law kun je kiezen voor een minor. De Haagse Hogeschool biedt minors aan die goed aansluiten op recente markt- en juridische ontwikkelingen, zoals Dispute Resolution, Cyber Security, Legal Technology en Compliance. Je kunt ook een minor volgen van een andere opleiding en zelfs van een andere hogeschool.

Na je studie

Wat kun je later worden?

 • Compliance officer

 • Contract Manager

 • Legal researcher

 • Project worker

 • Legal advisor

 • Legal assistant

 • Trainee solicitor

 • Policy analyst

Doorstuderen

Na een internationaal recht hbo-studie kun je altijd doorstuderen. Veel studies sluiten er perfect op aan. Denk aan een masteropleiding aan het King’s College of de London School of Economics in Londen, de universiteit van Kent in Canterbury of de universiteiten van Oxford en Cambridge. Je kunt zelfs naar de Victoria University in Melbourne! Wil je doorleren in Nederland? Bij sommige universiteiten is een premaster verplicht is. Dat geldt niet voor Maastricht University. Je moet daar wel een toelatingstoets doen.

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

Studiekosten-en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Hulp bij studiekeuze

Wat als je nog twijfelt?

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding. Het kan ook zijn dat je nog na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog twijfelt. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor: 

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Tijdens je studie krijg je begeleiding van een coach. Hij of zij assisteert je in jaar 1 en 2 bij projecten en schriftelijke opdrachten. In jaar 3 en 4 helpt je coach je met je stage en afstudeerscriptie. Ook als eventuele persoonlijke gebeurtenissen je schoolwerk in de weg zitten, staat je coach altijd voor je klaar.

Ook op onze website vind je meer informatie over hulp tijdens je studie.

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: HBO-Rechten
 • Naam internationaal: Law
 • Opleidingscode (Isat): 39205
 • Instellingscode (Brin): 27UM
   

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten, maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Toch op zoek naar een andere opleiding?

Misschien vind je deze opleidingen ook interessant!

Ga naar International Public Policy and Leadership International Public Policy and Leadership studenten

International Public Policy and Leadership

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
In deze Engelstalige opleiding verdiep je je in mensenrechten, vrede en veiligheid. Daarmee maak jij straks het verschil!
Ga naar European Studies Student in de klas

European Studies

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
Wil je complexe vragen op Europees niveau oplossen? Deze Engelstalige opleiding geeft jou een internationale carrièrestart.
Ga naar European Studies Twee studenten luisteren tijdens les

European Studies

 • Bachelor
 • voltijd
 • 3 jaar
Heb je een vwo-diploma of wo-propedeuse? Word een European professional in slechts 3 jaar tijd met deze Engelstalige studie.