Spectrale camera’s maken het mogelijk om gewassen in de glastuinbouw op een niet-invasieve en geautomatiseerde manier te meten. Met behulp van spectrale data kan bijvoorbeeld het suikergehalte (ook wel Brix genoemd) van planten worden vastgesteld. Ook is het mogelijk om vroegtijdig plantenziekten, zoals meeldauw, te detecteren. Het gebruik van (hyper-)spectrale camera’s kan echter kostbaar zijn, vooral omdat vaak maar een klein deel van de beschikbare spectrale informatie effectief wordt benut voor een specifieke toepassing. In het onderzoeksproject AMIGA werken we samen met partners uit de praktijk om te onderzoeken of het mogelijk is om een betaalbaar prototype van zo’n spectrale camera te ontwikkelen en te testen voor een specifieke toepassing: het vroegtijdig detecteren van echte meeldauw op de bladeren van tomatenplanten. 

Doel van het project

In dit project werken we aan de ontwikkeling van een prototype voor een goedkope spectrale camera (hardware kosten 100-200 euro), gericht op de detectie van meeldauw. We richten ons hierbij op elektrotechnische engineering en de kwantificatie van spectrale beeldvorming. Het doel is om met het prototype te kunnen aantonen of het mogelijk is om een goedkope spectrale camera te gebruiken voor een specifieke use-case: de detectie van meeldauw.

Samenwerkingspartners

In dit project werken we samen met perClass, dat sterke expertise heeft in het ontwikkelen van algoritmes voor de analyse van spectrale camerabeelden, en met het bedrijf Mythronics, dat scoutingrobots voor in de kas ontwikkelt met slimme technologie. Gerrit Polder van de WUR en Peter Klapwijk van 2Harvest participeren in een adviserende rol. 

Beoogde duur van het project

September 2023 – Augustus 2024

Betrokken opleidingen

  • Elektrotechniek
  • Technische Natuurkunde

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA als KIEM project. 

Projectleider

Hedde van Hoorn, h.vanhoorn@hhs.nl 

Team 

  • Steven van den Berg, lector Fotonica
  • Hedde van Hoorn, docent-onderzoeker
  • Angel Schraven, afstudeerder vanuit Technische Natuurkunde