Veel studenten ervaren de voorbereiding op een toets als uitdagend, spannend en soms erg stressvol. Hoewel proeftoetsen en andere formatieve momenten enige indicatie geven, zijn die vaak niet adequaat om te bepalen of de voorbereiding toereikend is, welke stof een student al beheerst en waar hij of zij nog extra aandacht aan moet schenken. Op voorhand weten studenten ook niet of hun aanpak effectief en efficiënt is voor een specifiek toetsmoment. 

Een adviessysteem voor studenten om beter te leren

Docent-onderzoekers Marcel van Vliet en Memon Boukiour van het lectoraat Learning Technology & Analytics (LTA) pakken dit vraagstuk op onder de noemer DASH: Data Driven Support and Advice Hub (DASH). In dit project ontvangen studenten niet alleen feedback over hun leerprestaties, maar ook aanbevelingen die helpen de toetsvoorbereiding te optimaliseren. Het doel van DASH is de ontwikkeling van een systeem waarmee studenten gerichter leerdoelen kunnen formuleren, daarop sturen en evalueren in hoeverre deze behaald zijn. In de literatuur wordt dit proces ook wel zelfregulatie genoemd. Dit sluit aan bij de onderwijsvisie van De Haagse Hogeschool waarbij het onderwijs niet alleen draait om het overdragen van kennis, maar ook om het ontwikkelen van kritische, zelfstandige denkers die klaar zijn voor de uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt. 

Pilot Voeding en Diëtetiek

Het project bevindt zich nog in een vroege fase. Momenteel kijken we naar de relatie tussen de informatie uit Brightspace en het uiteindelijke toetsresultaat van studenten. We maken daarbij gebruik van data-analyse en machine learning technieken. Op basis daarvan bouwen we een voorspellingsmodel om meer inzicht te krijgen in of de informatie uit Brightspace voorspellende waarde heeft voor het resultaat van studenten. Als het een model klaar is, ontwikkelen we samen met studenten een recommender systeem: een plug-in in Brightspace waarmee studenten adviezen krijgen over hun leerproces. Door voortdurend te testen en feedback van studenten te verwerken kunnen we het recommender systeem verrijken en geschikt maken voor grotere groepen studenten. 

Het project is gestart in oktober 2023 met een verkenning; inmiddels hebben we alle formele procedures gevolgd om het project op te starten, de data verzameld, een netwerk van partners opgebouwd binnen en buiten de hogeschool, en de processen in kaart gebracht om op een verantwoorde wijze met gegevens te werken. Het studiejaar 2024-2025 staat in het teken van de ontwikkeling van een model en eerste vroege versie van DASH. De primeur ligt bij de propedeuse van de opleiding Voeding en Diëtetiek, omdat dit onderwijsprogramma zich goed leent om inzicht te krijgen in het studiegedrag.

Ethische vraagstukken

Werken met data gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid op het gebied van ethisch gebruik, privacy en veiligheid. Binnen het lectoraat LTA besteden we hier veel aandacht aan. In samenwerking met lector Chris Detweiler en het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk ontwikkelen we een werkwijze om studenten een nadrukkelijke stem te geven in dit project en soortgelijke projecten. Daarnaast werken we nauw samen met HHs Analytics (Institutional Research & Analytics van De Haagse Hogeschool) en de productowner Brightspace en Osiris als het gaat om het duurzaam verkrijgen en werken met data. Met de AI-hub werken we aan het analyseren en modeleren van data. Tenslotte betrekken we de privacy-officers en de ethische commissie om eventuele valkuilen vroegtijdig te herkennen en te adresseren.

Mogelijke uitkomsten

We hebben sterke aanwijzingen dat door het versterken van het zelfregulerend vermogen van studenten, niet alleen de studieprestaties verbeteren, maar ook hun algemene tevredenheid met het onderwijsproces. Studenten raken daardoor meer betrokken bij hun opleiding en bij de hogeschool als geheel.

Contact

Als ervaren docenten zijn we er ons van bewust dat input en feedback een project beter en sterker maakt. Voor vragen, input of meer informatie neem je contact op met Memon Boukiour via m.boukiour@hhs.nl of Marcel van Vliet via m.c.vanvliet@hhs.nl