De tuinbouwsector wordt steeds afhankelijker van digitale systemen en het internet. Uitval of verstoring hiervan kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de betrokken organisaties en de ketens waar zij deel van uitmaken. De noodzakelijke beveiliging staat bij veel organisaties in de tuinbouwsector echter nog in de kinderschoenen, waardoor zij veel risico’s lopen, zowel financieel als qua continuïteit.

Het project richt zich op het inventariseren van de digitale veiligheid en het opstellen van een roadmap en een netwerkorganisatie om stapsgewijs te komen tot een betere digitale veiligheid van de bedrijven in de keten van Greenport West-Holland (WH).

Vanuit het lectoraat Cyber Security & Safety is Marcel Spruit als projectleider bij dit project betrokken. Projectverantwoordelijken zijn Greenport WH en The Hague Security Delta (HSD).

Doel

Het maken van een uitvoeringsagenda voor het verbeteren van de cyberweerbaarheid van de tuinbouwsector. De agenda haakt in op de strategische foto van de cybergereedheid van de Provincie Zuid-Holland. Vanuit deze opdracht wordt gewerkt aan draagvlak en een consortium van vraagpartijen om zo in de periode 2020-2025 stapsgewijs te komen tot een betere digitale veiligheid van organisaties in de keten van Greenport WH.

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door organisaties in de keten van Greenport WH. Greenport WH is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, die samen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster werken.

Duur van het project: oktober 2020 – oktober 2021

Samenwerkingspartners

  • Bedrijven: Harvest House, Royal Flora, Door en The Greenery. Zij vormen de fundering voor een consortium.

  • De Haagse Hogeschool (HHS), Lectoraat Cyber Security & Safety.

  • The Hague Security Delta (HSD).

  • Diverse bedrijven uit de keten (w.o. Hoogendoorn, Beekenkamp, telers, handelshuizen, VTM, MKB Cyber Advies).

  • Greenport West-Holland / Innovatiepact (GPWH/IP).

  • InnovationQuarter (IQ).

  • Kennisinstelling TNO

  • Brancheorganisaties (Glastuinbouw NL, GroentenFruithuis, AVAG, Plantum).

Resultaat

Een rapportage wordt na afronding van het project verwacht.
 

De realisatie van dit project is mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland en The Hague Security Delta.