Nederlandse gemeenten hebben cybercrime in de afgelopen twee jaar als beleidsprioriteit omarmd. Maar in de vertaling van deze beleidsprioriteit naar concrete acties gaat het mis. Duidelijk is dat de ambtenaren openbare orde en veiligheid een taak voor zichzelf zien in de preventie van cybercrime, maar waar te beginnen?

Doel

Ontwikkelen van effectieve interventies die ambtenaren openbare orde en veiligheid kunnen inzetten om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven binnen hun gemeente te vergroten.

Probleemstelling

Ambtenaren openbare orde en veiligheid spelen een centrale rol in de zorg voor maatschappelijke veiligheid. Hun focus ligt van oudsher op de preventie van slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit (zoals diefstal, vernielingen en vandalisme) en high impact crime (zoals woninginbraak, overvallen en straatroven) binnen hun verzorgingsgebied. Intussen heeft de digitalisering van de samenleving een ongeëvenaarde gelegenheid voor criminaliteit gecreëerd. Nederlandse gemeenten hebben cybercrime in de afgelopen twee jaar dan ook breed als beleidsprioriteit omarmd. Maar in de vertaling van deze beleidsprioriteit naar concrete acties gaat het mis. Duidelijk is dat de ambtenaren openbare orde en veiligheid een taak voor zichzelf zien in de preventie van cybercrime, maar waar te beginnen? De hoofdvraag van dit project luidt:

Met welke interventies kunnen ambtenaren openbare orde en veiligheid de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven binnen hun gemeente vergroten?

Doelgroep

De interventies worden ontwikkeld voor ambtenaren openbare orde en veiligheid van Nederlandse gemeenten. De doelgroepen van de interventies zijn jongeren, ouderen en mkb’ers.

Duur van het project

April 2020 tot juli 2022

Samenwerkingspartners

In de kern wordt dit project uitgevoerd door een consortium bestaande uit twaalf gemeenten (Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht, Almere, Amersfoort, Ede, Apeldoorn, Enschede, Haarlem, Den Helder en Zoetermeer); vier regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, Politie en Openbaar Ministerie (Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam; Veiligheidscoalitie Midden-Nederland; Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland en Noord-Holland Samen Veilig); twee hogescholen (Hogeschool Saxion, De Haagse Hogeschool) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Via de vier regionale samenwerkingsverbanden zijn in totaal 167 gemeenten vertegenwoordigd.

Financieringsbron

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).