In opdracht van het Ministerie van J&V wordt door het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity een interventie van de Nationale Politie geëvalueerd. Het gaat om een preventieve interventie gericht op jongeren met interesse in IT en de neiging om online de grens op te zoeken.

Het doel hiervan is toestemming te verkrijgen van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

De betreffende interventie is een product van het daderpreventieteam COPS (Cyber Offender Prevention Squad) van de Nationale Politie. Het gaat om een preventieve groepsinterventie gericht op jongeren met interesse in IT en de neiging om online de grens op te zoeken. De interventie is tevens gericht op de ouders en docenten van deze jongeren. Doel van de interventie is jongeren te informeren over de kansen en risico’s die hun IT-talent met zich meebrengt en ouders en docenten te leren hoe zij (hun) kinderen hierin kunnen ondersteunen. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende publieke en private organisaties, waaronder gemeenten, cyberafdelingen van de politie en bedrijven uit de cybersecurity en gaming industrie.

Projectduur

maart 2022 tot uiterlijk december 2023

Voortgang van het project

In de eerste helft van 2022 is een planevaluatie uitgevoerd door het lectoraat, om in kaart te brengen of met het beoogde programma de gewenste resultaten bereikt zouden kunnen worden. Er bleek een goede eerste stap te zijn gezet, maar ook nog behoefte aan een verbeterslag van de documentatie, de naamsbekendheid en het bereik en het aantal opgezette pilots. Daarnaast is geadviseerd stappen de nemen om de interventie weerbaar en bestendig te maken voor de lange termijn.

In de zomer van 2022 heeft er een procesevaluatie van een pilot uitvoering plaatsgevonden.

Vanaf het voorjaar van 2023 vindt de verdere procesevaluatie van de interventie plaats, waarbij wordt onderzocht of het programma consistent en volgens plan wordt uitgevoerd. Er worden daarbij een aantal pilots geëvalueerd middels observaties, interviews en het uitzetten van vragenlijsten onder deelnemers en uitvoerders van de interventie. De uitkomst wordt in de winter van 2023/2024 verwacht.

Samenwerking met

Nationale Politie

Opdrachtgever

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contact

Susanne van ’t Hoff-de Goede m.s.vanthoff-degoede@hhs.nl en Merel van Leuken m.a.g.vanleuken@hhs.n