Expertisecentrum Bewegingstechnologie

Veel mensen werken met producten en in omgevingen die niet op hun persoonlijke bouw en bewegingen zijn ontworpen. Klachten bij het werk zijn dan ook vaak te herleiden tot onvolkomenheden in het ontwerp van de werkplek of in het ontwerp van hulpmiddelen. Denk aan stoelen, bureaubladen, schoenen, fietsen, loopkrukken, protheses, gereedschappen, maar ook sportattributen. Door slimme technische oplossingen kunnen algemene of individuele verbeteringen worden aangebracht. Dan is het mogelijk om met minder energie of met minder klachten te bewegen.Centrum sport, bewegen en gezondheid scheidsrechter

Onderzoek naar Sport, Revalidatie en Ergonomie

Het Expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT) is een kenniscentrum verbonden aan de opleiding Bewegingstechnologie. Samen met studenten voert het ECBT onderzoek- en ontwerpopdrachten uit voor instellingen, bedrijven en particulieren op het gebied van sport, revalidatie en ergonomie. Het centrum heeft onderzoek- en werkplaatsfaciliteiten tot haar beschikking. 

Een overzicht van de projecten:

Sport

 • Relatie tussen ronding, bending en afzethoek bij schaatsen
 • Nieuwe rolstoel voor rolstoelbasketballteam
 • Onderzoek naar de Xco-trainer
 • Energiegebruik en mechanische efficiëntie van trikken
 • Flik-Flank: Hulpmiddel om te leren flanken

Revalidatie

 • Voetorthese
 • Trippelrolstoel
 • Ontwikkeling van een fiets voor een vrouw met spierziekte
 • Coördinatiespel voor kinderen

Ergonomie

 • Comfort dynamiek beeldschermwerk
 • Vergelijkend onderzoek naar het comfort en rijgedrag van verschillende fietsgeometrieën
 • Aanpassing fietsstuur voor jongen met ongelijke armen 

Samenwerken

Het Expertisecentrum Bewegingstechnologie werkt op verschillende terreinen samen met sport, zorg en verzorgende instanties. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Sophia Revalidatie.

Een overzicht van de terreinen waarin het ECTB actief is: 

 • Medewerkers in verzorgende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingstechnologen, wijkverpleegkundigen, thuiszorgwerkers, verpleegkundigen. 
 • Verzorgende instanties zoals: fysiotherapeutische praktijken, gezondheidscentra, sportcentra, sportadviescentra, bewegingsadviescentra. 
 • Bedrijven en instellingen die producten ontwikkelen, produceren en testen en/of diensten leveren waaraan bewegingstechnologische aspecten zijn te onderscheiden.
 • Onderzoekcentra zoals: universiteiten, hogescholen, TNO, Arbo-diensten.
 • Individuen met problemen van bewegingstechnologische aard.

Technologisch Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid

In het Technologisch Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid werkt de Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport van De Haagse werkt samen met de TU Delft, VU (Faculteit der Bewegingswetenschappen), Sophia Revalidatie en InnoSportNL.

Contact

Meer weten of vragen? Neem gerust contact op met de coördinator van het Expertise Centrum Bewegingstechnologie. 

Monique Berger
Coördinator Expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT) 
Telefoon: 070 - 445 8348 
E-mail: m.a.m.berger@hhs.nl